Válogatás az Őszi pedagógiai napok anyagaiból

Előadások (prezentációk)

Tóthné Török Mária: A BTM nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése I. (1. osztály)
A TSMT szenzomotoros mozgásos gyakorlatok eredményesen alkalmazhatók a BTM zavarral küzdő tanulók fejlesztésében, pozitív hatást gyakorolnak az értelmi fejlődésre, és elősegítik az iskolai beválást.
József Nádor Általános Iskola és AMI (Üröm)

Tóthné Török Mária: A BTM nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése II. (1-2. osztály)
A TSMT jellegű testnevelésórák bevezetése az 1-2. évfolyamon.
József Nádor Általános Iskola és AMI (Üröm)

Doroszi Renáta: Élményközpontú pedagógia nemzeti ünnepeinken (1-8. osztály)
Az iskolai ünnepélyek, rendezvények „rendhagyó" módon történő megélése.
Kispesti Vass Lajos Általános Iskola

Földesné Fábián Csilla: Új utak, alternatív lehetőségek a tanítás-tanulás folyamatában (1-8. osztály)
A Szamuráj shiatsu masszázs és a kutyaterápia a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók fejlesztésében.
Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola

Nagy-Balóné Mogyorós Vera: Magatartásproblémák, autizmus spektrumzavar és a szociális készségek deficitje (1-8. osztály)

Burucs Erika: Ne irritáljon, inspiráljon!!! – Magatartáskezelés
Két előadás a magatartásproblémákkal küzdő, illetve autizmussal élő tanulók integrált nevelésének lehetőségeiről. Gyakorlatban hasznosítható technikák, módszerek, eszközök bemutatása.
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

Siposné Kaszonyi Andrea: „Iskola másként" (1-8. osztály)
Élménypedagógiai elemek beépítése a napi pedagógiai gyakorlatba
Kispesti Vass Lajos Általános Iskola

Török Alfréd: Sikeres iskolamodell? Multikulturális nevelés, szemléletváltás (1-8. osztály)
Egy kooperatív tanulási módszer, a Komplex Instrukciós Program bemutatása, mely a különböző társadalmi helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony együttnevelését tűzte ki célul.
Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola

Vermesné Horváth Anikó: Intézményfejlesztés könyvtárpedagógiával (1-12. osztály)
A könyvtárpedagógia iskolai szerepének tudatosítása, a könyvtárpedagógiai program szerepének bemutatása az iskolai könyvtári munkában.
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

Tóth Viktória: Könyvtárpedagógiai program a gyakorlatban (1-12. osztály)
Könyvtárszakmai feladatok az alapozó szakasztól a kereszttantervi szakaszon át a rendszerező szakaszig.
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

Magyar Margit: Kodály útján járva (4. osztály)
XXI. századi eszközök a zenei improvizáció, a tonális érzet alakításában. Az előadás a zenei megközelítések sokszínű, az általános tanulási folyamatokat befolyásoló eszközeit, pedagógiai fogásokat mutat be. Munkamemória, gyorsítás, improvizációs készség.
Tóth Aladár Zeneiskola AMI

Farkasné Kozma Krisztina: Pályaorientáció az általános iskolában (8. osztály)
Az előadás az elméleti tudnivalókat járja körül, kiemelve, hogy a korai iskolaelhagyás (ESL) megelőzését hogyan támogatják a pályaorientáció eszközei. A rendhagyó 8. osztályos foglalkozás magában foglal ön- és pályaismereti gyakorlatokat.
Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola

Dr. Kiss László: A beilleszkedési, tanulási, magtartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók ellátásának jelenlegi szabályai
Az értékelés és minősítés alóli felmentés és szöveges értékelés kifutó rendszerben történő kivezetésével kapcsolatos tudnivalók.
Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-igazgatási Főosztály
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Soltiné Herczeg Erzsébet: A szellemi munka technikájának tanítása (1-12. osztály)
Az önálló ismeretszerzésen alapuló szellemi munka készítésének elmélete és gyakorlata.
Az előadás a zenei könyvtárhasználati ismeretek segítségével mutat meg egy formát a sok közül.
Józsefvárosi Zeneiskola AMI

Jánossy Zsolt: Projektalapú oktatás a fizika oktatásában (9-12. osztály)
A fizikatanítás jelene és jövője: motivációs eszközök, projekt alapú tanulás. A projekt célját érintő kérdések és válaszok a különböző tantárgyak lehetőségein belül. Fejlesztendő területek.
Gödöllői Török Ignác Gimnázium, Veres Pálné Gimnázium

Bartáné Sandi Katalin, Darufalvi Bernadett: Művészeti tantárgyköziség irodalom- és történelemórákon (9-12. osztály)
A tanult irodalmi művek, történelmi események ihlette alkotások, illusztrációk szerepe az oktatásban. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztése, a tanulói kreativitás kibontakoztatása a középiskolában.
ÉSZC Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

Nyomtatás