Óvodapedagógusok számára

Mérés-értékelés az óvodában – egy nemzetközi projekt eredményeinek bemutatása

Intézményünk, a Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája nemzetközi pályázatok keretén belül is foglalkozott az óvodai mérés-értékelés témával. A nemzetközi programok során szerzett tapasztalatok, új módszertani ismeretek bemutatására került sor, melynek során az óvodapedagógusok ötleteket kaphattak az IKT eszközök változatos használatára az uniós országokban működő intézmények gyakorlatából, valamint megismerhették az eTwinning program előnyeit.
A beszámolót készítette: Barkóczi Mariann intézményvezető, szaktanácsadó

Beszámoló >>

 


Miben rejlik a jó család-óvoda átmenet? – Óbudai Hétpettyes Óvoda

Miben is rejlik a család és az óvoda közötti kiegyensúlyozott átmenet? A programon videófelvételek segítségével mutattuk be a befogadás és partnerség fontosságát tükröző helyi gyakorlatunkat: az újszerű szülői értekezletek, ünnepélyek, fogadóórák és egyéb kapcsolattartási formák szervezését, eredményeinket.
Az összefoglalót készítették: Angyalfiné Varga Julianna mesterpedagógus szakértő, tagintézményvezető (Óbudai Hétpettyes Óvoda Törzs utca 2. alatti telephelye),
Hamvasné Bögre Juliánna szaktanácsadó, vezető helyettes (Óbudai Hétpettyes Óvoda)

Összefoglaló>>

Nyomtatás