Általános iskolai tanítók, tanárok számára

Egészséges életmódra nevelés – 5. évfolyamon

Egészségünk megőrzése, az egészséges életmódra törekvő magatartás kialakítása DigiKip módszerrel vezetett gyakorló óra során. Ez a tematikus nap 1989-ben indult világkörüli útjára Ausztráliából, majd 1992-ben az ENSZ Környezetvédelmi Programja világviszonylatban is meghirdette. Arra hívja fel az emberiség figyelmét, hogy tegyük élhetőbbé környezetünket. A Komplex Instrukciós Program különösen jól alkalmazható heterogén tudású csoportokban. A bemutatóórán a KIP módszer digitális kompetenciák fejlesztésével társul.


Játékpedagógia a tanítási folyamatban – 4. évfolyamon

A játékpedagógia az élményszerű tanulás alappillére. A bemutatóórán azt láthatták a kollégák, hogy a játék mint alaptevékenység milyen hatással van a gyermek személyiségére, személyiségfejlődésére és befogadóképességére, milyen tanulási lehetőségek rejlenek a játékban, hogyan lehet játszva tanulni, tanulva játszani.
A bemutatóórát tartotta: Tari Anikó, tanítónő

(Az óratervhez tartozó prezentáció a tanóra közben kap szerepet, a honlapról vetíthető formában letölthető.)


A felsős átmenetet segítő olvasási, írás- és számolási készségek mérése alsó tagozaton

Az iskolák egyre több elvárással szembesülnek. A modernizálásnak azonban megvan az a veszélye, hogy alapvető feladatai háttérbe szorulnak. Az olvasás, az írás és az elemi számolás oktatása az alsós tanítás lényege. Akik azt állítják, hogy a digitális technika miatt nincs rájuk szükség, megfeledkeznek arról, hogy a digitális technika megszületéséhez is nélkülözhetetlenek voltak ezek a képességek.
Az olvasás, írás és számolás tanításával nemcsak olvasni, írni és számolni tanítjuk a gyerekeket, hanem olyan összetett képességeket fejlesztünk általuk, amin a mai civilizált kultúrák alapulnak. A sebesség mérése konkrét visszajelzést ad az elsajátítás mértékéről, egyszerűen elvégezhető, kézzelfoghatóan mutatja a fejlődést, ezért nemcsak a pedagógusok, de a szülők és a gyerekek számára is könnyen érthető, gyakorlásra ösztönző.
Az előadást tartotta: László Ágnes fejlesztőpedagógus


Beiskolázási időszak tervezése – óvoda-iskola átmenet

A beiskolázási időszak gyakorlata: kapcsolat az óvodákkal, óvónőkkel, szülőkkel, gyerekekkel. Az előadásban ismertettük, milyen találkozási formákat teremtünk, hogyan segítjük a szülőket gyermekük iskolára való felkészítésében, az osztály kiválasztásában, milyen gyakorlati tanácsokat fogalmazunk meg számukra. A műhelymunka keretében a szülők számára ajánlott képességfejlesztő tevékenységeket, eszközöket mutattunk be.
A bevezetőt írta és az előadást tartotta: Burucs Erika tanító, szaktanácsadó


Nevelve taníts! – kooperatív technikák segítségével (3. évfolyam)

Felmérések igazolják, hogy a pályakezdő fiatalok túlnyomó többsége az első két évben elveszti a munkahelyét. Ennek egyik fő oka az, hogy nem tudnak együttműködni a munkatársaikkal. Hogyan nevelhetjük diákjainkat felelősségteljes, empátiával rendelkező, segítőkész, jól kommunikáló emberré, miközben igyekszünk megfelelni a Nat követelményeinek? Erre a kérdésre adott egy lehetséges választ a program, amely bemutatta, hogy tanórai keretek között is lehetséges hatékonyan fejleszteni a gyerekek fenti képességeit. A kooperatív technikák rendszeres alkalmazásával már az iskolába lépés első pillanataitól sokat tehetünk tanítványaink jövőjéért.
A bemutatóórát tartotta: Benkő Zsuzsanna vezető tanító

(Az óratervhez tartozó prezentáció a tanóra közben kap szerepet, a honlapról vetíthető formában letölthető.)


Óvoda-iskola átmenet a Kispesti Vass Lajos Általános Iskolában

Iskolánk hitvallását, hogy mi a feladatunk, miért is érdemes minden évben újult erővel, lelkesedéssel fogadni az óvodás gyermekeket, akiket elindítunk egy hosszú, izgalmas, nehéz úton, Mária Montessori gondolata foglalja össze legszebben: „Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghez vigyem. Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez."
Az előadást tartotta: Siposné Kaszonyi Andrea intézményvezető-helyettes

 

Nyomtatás