Az Őszi pedagógiai napok 2017. programjain készült fényképek

« előző oldal

A szakmai órák, bemutató órák fényképei

 

„Nézd, halld, érezd, mondd!"- az észlelés fejlesztése a hatékony
tanulásért


A digitális oktatás pedagógiai kérdései


Új utak, alternatív lehetőségek a tanítás-tanulás folyamatában


A furulyatanítás módszertani eredményei, megújítási lehetőségei az
ének-zene tagozaton és a zeneiskolákban

 

16-1_IKT-eszközök_Zugloi-Operencias.jpg 16-3_IKT-eszközök_Zugloi-Operencias.jpg

IKT eszközök alkalmazásának lehetőségei

 

Projektszemléletű tanulás IKT eszközök alkalmazásával

 

„Tüzet viszek"

 

Játékos, utánzó, prevenciós gyakorlatok az óvodai mozgástevékenység
során

 

Játékban való tanulás a kompetenciaalapú nevelési program
szellemiségében

 

A Komplex Instrukciós Program bevezetése és alkalmazása

 

A BTM nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése TSMT szenzomotoros
mozgásos gyakorlatokkal

 

A szivacskézilabda módszertani megújulása a testnevelés-tanításban

 

Élménypedagógiai elemek a napi pedagógiai gyakorlatban

 

Könyvtárpedagógia – Az eredményes tanulás támogatása:
könyvtárhasználati órák tervezése, szervezése

 

Természettudományos gyakorlatok – Kísérletek a biológia, kémia, fizika,
földrajz tantárgyak témaköréből

 

IKT eszközök használata matematikaórán

 

Pályaorientáció az általános iskolában


A probléma- és kutatásalapú tanulás

 

Művészeti tantárgyköziség irodalom- és történelemórákon

 

Kooperatív technikákkal és fejlesztő értékeléssel a lemorzsolódás ellen

 

Kodály útját járva – XXI. századi eszközök a zenei improvizáció, a tonális
érzet alakításában. A hangszín és a tapintás érzetének alakítása
Handsonic-kal

Nyomtatás
« előző oldal