Őszi Pedagógiai Napok 2018.

ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK
2018. november 19-23.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2018. november 19–23. között szervezi meg az Őszi Pedagógiai Napokat, amelynek kiemelt témája az átmenetek pedagógiája.

A rendezvénysorozat keretében egy héten át konferenciaprogramokat, szakmai napokat, előadásokat, műhelyfoglalkozásokat, bemutatóórákat és bemutatófoglalkozásokat látogathatnak az érdeklődő pedagógusok.

Az átmenetek különösen érzékeny életszakaszok a gyermekek, diákok és pedagógusok életében. Az Oktatási Hivatal bázisintézményei, a mesterpedagógus szaktanácsadók és szakmai partnereink az átmeneteket támogató, bevált pedagógiai módszerek, modellek, programok tárházával készülve várnak minden kedves érdeklődő pedagógus kollégát, különböző nézőpontokból közelítve meg a témát. A plenáris programon az átmenetek pedagógiájának tudományközi és pszichológiai aspektusai is előtérbe kerülnek.

Bízunk benne, hogy rendezvényünkkel idén is támogatni tudjuk a pedagógiai-módszertani kultúra megújítását, az intézményközi és szakmai kapcsolatok bővítését, valamint a hálózati együttműködés megvalósítását.

Kedves Kollégák!

Munkatársainkkal együtt tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket programjainkra!

Lánczky Edit főosztályvezető, Herczeg Katalin főosztályvezető-helyettes
Budapesti POK


Az Őszi Pedagógiai Napok 2018 programjai

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében tervezett rendezvények ingyenesen látogathatók, azonban a helyszínek vendéglétszáma korlátozott, ezért regisztrációhoz kötött a részvétel. A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni. A regisztráció az egyes programok alatt érhető el.

NYITÓNAP
Plenáris előadások

KIEMELT PROGRAMOK

 • "Ami szavakkal el nem mondható"– művészettel az átmenetek támogatásáért
 • Az érzelmi és értelmi átmenetekről
 • Az óvoda és a család együttműködési lehetőségei az átmenet időszakában, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek befogadására
 • Gyermekirodalom – ma
 • A középiskolába való átmenet pedagógiai-módszertani kérdései – Jó gyakorlatok, új technikák, tanulóközpontú megoldások a sikeres és stresszmentes átmenetért
 • Az Erasmus és az eTwinning mint intézményi innovációs eszköz az átmenetek támogatásában

JÓ GYAKORLATOK, BEMUTATÓÓRÁK, SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK

Óvodapedagógusoknak ajánlott

 • Nemzetközi együttműködések az óvodában
 • Miben rejlik a jó család-óvoda átmenet?
 • Átmenetek támogatása – Mérés-értékelés az óvodában – egy nemzetközi projekt eredményeinek bemutatása
 • A bölcsőde-óvoda közötti gyengéd átmenet intézményi gyakorlata
 • Az óvoda-iskola átmenet támogatása drámapedagógiai eszközök segítéségével
 • Átmenet a család mint szociális közeg és az óvoda között – Óvodai időszakot kezdő, bölcsődéből vagy otthoni környezetből vegyes korcsoportba érkező gyermekek befogadásának folyamata és aktuális eredményei
 • Az óvoda-iskola átmenet támogatása a grafomotoros képességek fejlesztésével
 • Óvoda-iskola átmenet a szereplők nézőpontjából
 • „Búgócsigától az iskolapadig" (bölcsőde-óvoda, óvoda-iskola átmenet)
 • Életem pályája-pályám élete – Átmenetek a pedagóguspályán
 • Családok integrálása, a „családbarát befogadás" módszerei és eszközei a Nagykovácsi Kispatak Óvodában

Óvodapedagógusoknak és általános iskolai tanítóknak ajánlott

 • Óvoda-iskola átmenet
 • Óvoda-iskola átmenet gyakorlata az Erzsébetvárosi Dob Óvodában
 • Változó világ, változó óvoda – Átmenet a hagyományos és a modern eszközhasználat között az óvodában
 • Barangolás a hangok birodalmába, sok játékkal, dallal az átmenet támogatásáért
 • A Manó-suli, avagy egy iskola-előkészítő program bemutatása
 • „Szárnypróbálgatások" – Óvodából iskolába
 • Az érzelmi intelligenciát fejlesztő játékok
 • Játék az iskolában – Átmenet az óvoda és az iskola között
 • „Játszva tanulás!"– Középpontban a saját készítésű matematikai játékok (óvodából- iskolába)
 • Átmenetek pedagógiája – Átmenetek az általános iskolában

Általános iskolában alsó tagozaton tanítóknak ajánlott

 • A felsős átmenetet segítő olvasás-, írás- és számolási készségek mérése alsó tagozaton
 • Tanulók és tanulócsoportok megismerési technikái
 • Játékpedagógiai foglalkozás a 4. évfolyamon
 • A „tiszta dráma" – Oviból az iskolába
 • Közösségépítés drámapedagógiai játékokkal
 • Nyelvtani játékok és tevékenységközpontú pedagógia a sikeres SNI gyermekekért
 • Ákombákom emberke – az előkészítő időszak jó gyakorlata, átmenet az óvodából az első osztályba SNI gyerekek számára
 • Nevelve taníts! – kooperatív technikák segítségével
 • Mese és játék az anyanyelvi nevelésben

Általános iskolában alsó és felső tagozaton tanítóknak, tanároknak ajánlott

 • Mozgáskoordináció fejlesztése kisiskoláskorban a Kosárpalánta program segítségével
 • Játékpedagógiával az átmenetek sikerességéért
 • Művészeti tevékenységgel és élménypedagógiával támogatva az átmenetek pedagógiáját
 • A TSMT állapot- és mozgásvizsgálat eredményeinek bemutatása az iskolaérettség, illetve éretlenség kiszűrésének szempontjából
 • A Learningapps alkalmazás lehetőségei a tanórán – Műhelyfoglalkozás nyelvtanároknak
 • Átmenetek a művészeti nevelés területén

Általános iskolában felső tagozaton tanító tanároknak ajánlott

 • Tisztán angolul
 • Fejlesztő foglalkozás ötödik osztályban – Átmenet az alsó és a felső tagozat között
 • Fejlesztő foglalkozás nyolcadik osztályban – Felkészülés a továbbtanulásra
 • Könnyű átmenet – Tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése nyelvórákon
 • Átmenet az irányított kísérlet és tanulói projekttervezés között a kémiaórán
 • A test- és sportnevelési helyi program megvalósításának, valamint a Bejárható Magyarország ökoturisztikai program gyakorlatának bemutatása
 • A képi ábrázolás és a média határterülete: csomagolástervezés
 • Átmenet a magyar nyelv és irodalom tanításában

Általános iskolában felső tagozaton, és középiskolában tanító tanároknak ajánlott

 • Gyakorlati tanácsok a BTMN tanulók tanításához
 • A Kapcsolat-program bemutatása
 • A komplex instrukciós program alkalmazása a középiskolai történelem és magyarórán
 • MaTeX – matematika számítástechnikával
 • Portfólióval támogatott tanulás – a tanulói portfólió-készítés lehetőségei
 • GÁTlástalanul – a drámatechnika eszközével IKTassunk okosan!
 • Az átmenetek pedagógiája a matematikaórán
 • Az ujjlenyomatom újra az aláírásom? Az emberi bőr szerkezetének felfedezése
 • Földünk éghajlata – Átmenet a földrajzi tantárgyi követelményekben
 • Átmenet: a könyvtárlátogatóból könyvtárhasználóvá válás felé
 • Multimédia és füzet, kép és szöveg átmenetei a történelemórán
 • A tanulás tanítása – Bevezetés, érzékenyítés
 • Muszorgszkij és a programzene – alsó tagozattól a gimnáziumig
 • A Komplex Instrukciós Program alkalmazása a középiskolai informatika és sport ágazati órákon
 • Az itthon az otthonod, avagy a kollégium szerepe és jelentősége az átmenetek pedagógiájában
 • Innovatív módszerek a második nyelv tanításában
 • Játék, ami összeköt – Korosztályokon átívelő játékok az olvasás- és íráskészség fejlesztéséhez
 • „Hagyományost másképp" – Digitális tantermi zeneoktatás a Musicators használatával

Középiskolai tanároknak ajánlott

 • Lemorzsolódás elleni eszközök a mindennapokban
 • A kortárs segítő csoport képzésének eddigi tapasztalatai
 • Átmenet az általános iskolából a szakgimnáziumba – A Bolyai János Műszaki Szakgimnázium komplex gyakorlata
 • Az átmenetek segítése IKT alkalmazásokkal és differenciálással
 • Rövidfilmek és drámapedagógiai gyakorlatok az osztályfőnöki órákon
 • A Komplex Instrukciós Program alkalmazása a középiskolai matematika és természettudományos órákon
 • Átmenetek a magyar nyelv és irodalom tanításában
 • Differenciáló és motiváló módszerek a természettudományos tantárgyak tanításában
 • Dollar Street – avagy ugyanazon az utcán élünk? Számítógépes alkalmazások tanórai használata
 • Műhelyfoglalkozás nyelvtanároknak a Quizlet alkalmazás megismerésére, gyakorlására
 • Az átmenet megkönnyítése az általános iskola 8. osztályából a középiskola 9. osztályába

Minden intézménytípus pedagógusainak ajánlott

 • A tanulók megismerésének egy útja: képességmérés az általános iskolában
 • A gyógypedagógia múltja és jelene, a szegregációtól az inklúzió felé

AMI pedagógusoknak ajánlott

 • A 3D nyomtató használata a zeneoktatásban
 • Virtuális zongoraóra...? Hogyan használjam a digitális eszközöket a zongoraórán?

Az Őszi Pedagógiai Napok 2018 rendezvény kísérő programja

 • Alapfokú Művészeti Iskolák bemutatója

A teljes programfüzet letöltése (pdf formátumban letölthető)

Az Őszi Pedagógiai Napok plakátja (pdf formátumban letölthető)

Az Alapfokú Művészeti Iskolák bemutatójának plakátja (pdf formátumban letölthető)

Nyomtatás