Őszi Pedagógiai Napok - Kiemelt programok

 

Téma: Tehetségtámogatás a 21. században - kiemelt program
Előadók: Dr. Péter-Szarka Szilvia egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet
Időpont: 2016. november 16. szerda 14.00-15.00
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Program jellege: előadás
létszámkeret: 120 fő
Jelentkezés a programra »

 

Téma: „Játszva beszélni - beszélve játszani"- fejlesztés játékosan
Időpont: 2016. november 15. kedd 08.00-15.45
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.
Program jellege: szakmai nap
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok
Rövid ismertető: A hátránykompenzáció egyik speciális területe a beszédproblémák terápiája. A beszéd fejlesztéséért nagyon sokat tudnak tenni a logopédusok mellett a szülők, az óvodapedagógusok, tanítók és gyermeket fejlesztő egyéb szakemberek. Szeretnénk a játékos beszédfejlesztési ötletek bemutatásával minél több oldalról segíteni a beszédhibás gyermekek, tanulók fejlesztését.
Részletes program 08.00-09.00 Regisztráció
09.00-09.30 Megnyitó, köszöntők
09.30-10.00 Játék a szülővel - Sárosdi Virág logopédus
10.00-10.30 Fejlesztés textiljátékokkal - Retextil Alapítvány
10.30-11.00 Szünet - szakkönyvvásárlási lehetőség
11.00-11.30 Játék a hanggal - Gereben Anita beszédtechnika tanár
11.30-12.00 Verselő játékok
12.00-12.30 Mackórendelő-innovatív nyelésterápia - Fung Emília logopédus
12.30-13.30 ebédszünet
13.30-14.30 Diszlexia - prevenciós játékok nyelvi és nem nyelvi területen - Sósné Pintye Mária egyetemi előadó
14.30-15.15 A csendben megszülető hang - Dr. Donauer Nándor neuropszichológus
15.15-15.45 Kérdések, összegzés
létszámkeret: 250 fő
Jelentkezés a programra »


Téma: Alternatív lehetőségek a nevelés-oktatás folyamatában – kutyaterápia, shiatsu masszázs
Időpont: 2016. november 15. kedd 09.00-12.30
Helyszín: Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest, Padlizsán u. 11-13.
Program jellege: szakmai nap
Célcsoport: általános iskolai pedagógusok
Rövid ismertető: Számtalan tudományos tanulmány és felmérés bizonyítja a terápiás kutyák alkalmazásának pozitív hatásait a fejlesztő foglalkozások folyamán.
A szamuráj shiatsu masszázs az egészségmegőrzést, a koncentrációs képesség javítását és az egészséges testtartás támogatását szolgálják. Ez bizonyíthatóan nem csak jobb belső lelki, valamint külső testi tartást és javuló iskolai teljesítményt eredményez, hanem megfelelően alkalmazva a gyermekek egymással való tiszteletteljes bánásmódját is elősegíti.
Bemutató óra és foglalkozás keretében a fenti alternatív lehetőségekbe pillanthatnak be az ide látogató érdeklődők.
Részletes program 09.00-09:20 Bevezető előadás - Földesné Fábián Csilla szaktanácsadó, intézményvezető
09.20-10:30 „Kutyanyelv-tan", Kutyával asszisztált terápiás nyelvtanóra a 2. évfolyamon - Danyiné Koncz Mariann tanító, Erdész Brigitta tanító, fejlesztő- pedagógus, terápiás kutya felvezető, habilitációs kutyakiképző
10:30-11:00 Beszélgetés, tapasztalatok, kérdések - Czető Mónika tanító, gyógypedagógus, szakértő, intézményvezető-helyettes
11:00-12:00 Shiatsu szamuráj masszázs program bemutatása a 3. évfolyamon - Postás Beáta minősített, tehetségfejlesztő szakvizsgázott pedagógus, shiatsu terapeuta,
12:00-12:30 Beszélgetés, tapasztalatok, kérdések - Czető Mónika tanító, gyógypedagógus, szakértő, intézményvezető-helyettes
létszámkeret: 20 fő
Jelentkezés a programra »


Téma: A zenetanulás, a sakk képesség- és tehetségfejlesztő lehetőségeinek alkalmazása a gyakorlatban - Komplex képességfejlesztés a Hubay Tehetségpontban
Előadók: Bokor György igazgató, szaktanácsadó, zenetanár
Dr. Duró Zsuzsanna tehetségfejlesztő pedagógus
Időpont: 2016. november 15. kedd 09.30-12.30
Helyszín: Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1153 Budapest Bocskai u. 70-78.
Program jellege: interaktív előadás
Célcsoport: alapfokú művészeti iskolák pedagógusai
Rövid ismertető: Az előadás a Hubay Tehetségpont személyiségfejlesztési gyakorlatából és eredményeiből mutat be egy speciális területet. Párhuzamosan jeleníti meg a zenetanulás és a sakkjáték fejlesztő hatását a tanulói személyiség fejlesztésében, a tanulási kudarc leküzdésének elősegítésében, a tanulói eredményesség fejlesztése érdekében.
Az interaktív bemutató során a hallgatóság szervesen kapcsolódik be az előadásba, így alakítva a frontális előadást közös élményszerzéssé, egy jó gyakorlat személyes élményének megerősítésével.
Részletes program 09.30-10.00 Regisztráció
10.00-11.00 Előadás
11.00-11.15 Szünet
11.15-12.00 Kérdések, válaszok - szakmai konzultáció
12.00-12.30 Helyszíni, közös feladatmegoldás
létszámkeret: 75 fő
Jelentkezés a programra »


Téma: Tehetséggondozás és hátránykompenzálás általános iskolában
Időpont: 2016. november 16. szerda 08.30-tól
Helyszín: Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.
Program jellege: szakmai nap
Célcsoport: általános iskolai pedagógusok
Rövid ismertető: A tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel, zavarral küzdő gyerekek sikeres integrációjának és a tehetségesek gondozásának együttes megvalósulása az általános iskolában.
Részletes program 08.30-08.40 Megnyitó
08.40-09.40 Előadások
A tehetséggondozás és a hátránykompenzálás gyakorlata iskolánkban - Sisa Péterné iskolaigazgató, szaktanácsadó
Magatartászavaros gyerekek együttnevelése - Burucs Erika tanító, szakvizsgázott pedagógus
A tanulásszervezés speciális keretei - László Ágnes fejlesztőpedagógus, szaktanácsadó
09.40-10.00 Kávészünet
10.00-12.30 Bemutatóórák, műhelyfoglalkozások
létszámkeret: 90 fő
Anyanyelvi blokk 10.00 Anyanyelvi képességek fejlesztése bontott csoportban a 4. évfolyamon
11.00 Műhelyfoglalkozás: módszertani megbeszélés, eszközök bemutatása, készítése – Fehérné Sebő Klára fejlesztőpedagógus, szaktanácsadó; Feketéné Pethő Judit fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus
10.00 Anyanyelvi képességek fejlesztése kiscsoportban a 6. évfolyamon
11.00 Műhelyfoglalkozás: módszertani megbeszélés, eszközök bemutatása, készítése – Juhász Zsuzsanna fejlesztő- és gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus; Somogyi Írisz fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus
létszámkeret: 15-15 fő
Matematika tehetséggondozás blokk 10.00 Matematika tehetséggondozás bontott csoportban a 3. évfolyamon
11.00 Műhelyfoglalkozás: módszertani megbeszélés, eszközök bemutatása, készítése - László Ágnes tehetség- és fejlesztőpedagógus, szaktanácsadó; Kerekesné Agárdi Noémi fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus

 

10.00 Matematika tehetséggondozás nívócsoportban a 7. évfolyamon
11.00 Műhelyfoglalkozás: módszertani megbeszélés - Hitérné Erdős Róza igazgatóhelyettes, matematikatanár, szakvizsgázott pedagógus

létszámkeret: 15-15 fő
Informatika blokk 10.00 Informatika tehetséggondozás 4. évfolyamon
11.00 Műhelyfoglalkozás: módszertani megbeszélés, programok bemutatása - Demény Gabriella igazgatóhelyettes, tanító-informatika szakos tanár, szaktanácsadó
létszámkeret: 15 fő
Természettudományos blokk 10.00 Természetismeret: Az élőlények rendszerezése 4. évfolyamon
11.00 Műhelyfoglalkozás: módszertani megbeszélés, Makai Boros Anikó tanító
létszámkeret: 15 fő
Jelentkezés a programra »


Téma: Motiváció, mint a hátránykompenzáció, felzárkóztatás, lemorzsolódás és a tehetséggondozás legfőbb kulcsa az alapfokú művészetoktatásban
Előadó pedagógus: Gergelyné Marek Katalin
Időpont: 2016. november 17. csütörtök 10.00-13.00
Helyszín: Szent István Király Szakgimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1145 Budapest, Columbus u. 11.
Program jellege: műhelymunka
Célcsoport: zenetanárok
létszámkeret: 30 fő
Jelentkezés a programra »


Téma: Készségfejlesztés, érzékszervi erősítés, koncentráció – dráma, színészmesterség
Előadó pedagógus: Keresztúri József
Időpont: 2016. november 16. szerda 9.00-12.00
Helyszín: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézmény 1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.
Program jellege: bemutató és műhelymunka
Célcsoport: középiskolai tanárok, alapfokú művészetoktatásban tanító pedagógusok
létszámkeret: 20 fő
Jelentkezés a programra »

 

1. Őszi Pedagógiai Napok programja
2. Nyitónap - Plenáris ülések
3. Kiemelt programok
4. Témaheteket bemutató programok
5. Szakmai műhelyek
6. Bemutatóórák, bemutató foglalkozások

Nyomtatás