ESL tájékoztató értekezlet

Az iskolai lemorzsolódás (ESL) megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő 2016/2017. tanév második félévére vonatkozó adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan szervezett tájékoztatót a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2016. június 8-án.

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tartott programon két előadás hangzott el, és a résztvevők választ kaptak kérdéseikre is.

Lánczky Edit, az OH Budapesti POK főosztályvezetője bevezető köszöntőjében felidézte az EU 2020-ig meghatározott stratégiája nyomán történt intézkedéseket és főbb eseményeket.

Hangsúlyozta, hogy az Oktatási Hivatal a tájékoztatóval és a tapasztalatok megosztásával segítséget kíván nyújtani az intézményeknek a minél pontosabb adatszolgáltatás érdekében, a Pedagógiai Oktatási Központ által kínált, lemorzsolódást megelőző szakmai szolgáltatások bemutatásával pedig együtt gondolkodásra hívja az intézményvezetőket.

Südi Ilona, a Budapesti POK intézményfejlesztési referense a számok tükrében beszélt az első féléves adatszolgáltatás tapasztalatairól.

A Budapesti POK illetékességi körére vonatkozó adatokat területi bontásban (Budapest és Pest megye) mutatta be, összevetve az országos eredményeket a ~2800 intézmény és ~3800 feladatellátási hely adataival, kiemelve a lényeges csomópontokat, hibalehetőségeket és a felület kitöltésében észlelt sajátos vagy jellemző hibajelenségeket.

Továbbgondolásra késztető információt ad az adatok évfolyamonkénti bontásának és a félévi bukások tantárgyankénti alakulása, s érdekes eredmény a bukások száma alapján kialakuló tantárgyi sorrend is: matematika, szakmai elmélet és történelem áll az első három helyen.

Előadásának második részében Südi Ilona a 2016/2017. tanév következő adatszolgáltatásához kapcsolódó főbb információkat vázolta fel. Emlékeztetett, hogy az adatszolgáltatási felület június 12-én nyílik meg, a kitöltést pedig június 30-ig kell elvégezni az intézményeknek. Jelezte, hogy az intézményvezetők részletes tájékoztató levelet kapnak majd, amely tartalmazza a változásokat is, valamint a módosított útmutató alapos tanulmányozását húzta alá. Kitért a felület jelentősen megerősített hibaellenőrző funkciójára, s azt is megemlítette, hogy az előző félév adatainak átmásolása funkció nem biztosított, nem alkalmazható a felületen.

A tájékoztató után a résztvevők a jelzett problémákra, kérdésekre is adekvát, tisztázó válaszokat kaptak.

Az előadás prezentációja:

Lánczky Edit előadásának bevezetőjében azt húzta alá, hogy a Budapesti POK az iskolai lemorzsolódás visszaszorítása érdekében nemcsak az eddig is meglévő, hanem a most induló, ill. fejlesztés alatt álló szolgáltatási területekkel hatékony támogatást kíván nyújtani már a kezdeti szakaszban is az intézményeknek az intézkedések megtervezésében és megvalósításában egyaránt.

Együttműködésre hívta az intézményvezetőket, intézményi felelősöket, hiszen ők tudják, melyek lehetnek a lemorzsolódás okai, a konkrét lépéseket is nekik kell megtenniük, az Oktatási Hivatal pedig szolgáltatásaival ebben szeretne támogatást nyújtani. Hangsúlyozva a segítő szándékot elmondta, hogy a szolgáltatások biztosításában a Budapesti POK belső munkatársai (40 fő), az illetékességi terület 350 fős szaktanácsadói gárdája és a 36 bázisintézmény egyaránt részt vesznek.

Előadásának további részében a főosztályvezető asszony részletes tájékoztatást adott a Budapesti POK ajánlott szolgáltatástípusairól, amelyek a következők: tematikus szaktanácsadás (pl. intézményfejlesztés, konfliktuskezelés, hátrányos helyzetű gyermekek és kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, pedagógiai mérés-értékelés), a jogszabályban meghatározott klasszikus pedagógiai-szakmai szolgáltatások, és egyéb (pl. műhelymunkák, helyzetfeltáró látogatás, tájékoztató informatikai ügyfélszolgálat).

A feladathoz illeszkedő szolgáltatások közül kiemelte a POK által szervezett népszerű képzéseket (tanulás tanítása, digitális írástudás fejlesztése), valamint intézményvezetők számára a korszerű vezető kelléktára témában újonnan fejlesztett tréninget, és szólt az előkészületben lévő területekről is.

Az előadás prezentációja:

 

A programmal és az adatszolgáltatással kapcsolatban a kérdésekkel a KIR Ügyfélszolgálata ad felvilágosítást, az alábbi elérhetőségeken:
  • 96/510-000 telefonszámon munkaidőben (hétfő-csütörtök 8:00-16:30, pénteken 8:00-14:00 óra között)
  • info@kir.hu e-mail címen elektronikusan
Nyomtatás