Tanulótájékoztatás

A tanulótájékoztatás, tanácsadás szakmai szolgáltatási terület feladata

  • a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére
  • fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére
  • a diákjogi tanácsadás megszervezése

 

Jogszabályi háttér

Az érdekképviselet szintjei, a köznevelési ágazat irányítása

 

Tanulótájékoztatással, tanácsadással foglalkozó munkatársak

Név E-mail-cím Telefon
Farkas Liliána farkas.liliana@oh.gov.hu 06 1 374-2273
Szekér Cecília Karolina szeker.cecilia.karolina@oh.gov.hu 06 1 374-2397

 

Országos Diákparlament (ODT)

Az Országos Diákparlament az általános és középiskolában tanuló diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, 300 tagja van. Az Országos Diákparlament a szükséges tájékoztatók meghallgatása és vita után áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást fogad el, amelyben megfogalmazza véleményét, javaslatát. Az Országos Diákparlament az iskolai diákönkormányzat legfelső fóruma.

A legutóbbi Országos Diákparlamentet 2020. január 31 - február 2. között, Székesfehérvárott tartották.

Országos Diákparlament – 45 pontos ajánlást fogadtak el a diákok (beszámoló)

 

Diákönkormányzat (DÖK)

Az iskolai diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat a kollektív joggyakorlás eszköze az iskolában.

Az elmúlt húsz év tapasztalatai alapján az a gyakorlat alakult ki, hogy az Országos Diákparlamentre felmenő rendszerben választják ki a küldötteket. Első körben intézményi küldöttet választanak, akinek személyéről az intézményi diákönkormányzat dönt, vagy intézményi diákparlamentet tartanak, és ennek résztvevői választják meg az intézmény küldöttét. A küldött feladata, hogy az intézmény diákságát képviselje a megyei rendezvényen.

Második körben a Megyei Diákparlamenten megjelent küldöttek saját maguk közül megválasztják azokat, akik az Országos Diákparlamenten képviselik a megye diákságát.

Diákönkormányzati Kisokos

 

Országos Diáktanács (ODT)

Az Országos Diáktanács az oktatásért felelős miniszter és a diákság képviselőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fórum. Az ODT testületébe a megyei diákparlamentek 1-1 főt, Pest megye és Budapest 2-2 főt delegál úgy, hogy a delegálással egyidejűleg póttagot is delegál. Az ODT közreműködik a következő Országos Diákparlament előkészítésében, a tanulói jogok érvényesülésével összefüggésben felmerült javaslatokat a Diákparlamenten előterjeszti. Ennek érdekében az ODT tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak a megyei diákparlamentek képviselőivel, közvetítik a diákok véleményét, álláspontját.

Az Országos Diáktanács ügyrendje

 

Hasznos oldalak

Diákjogi Tudor
Diákhírlevél (Szolnoki POK)
Gyermekjogok
Közösségi Szolgálat
Nemzeti Ifjúsági Tanács
Oktatási Hivatal
Oktatási Jogok Biztosának Hivatala
Tanfolyamok, képzések

 

A diákönkormányzat szintjei és működése

Diákparlamentek jegyzőkönyvei

Nyomtatás