Tanulótájékoztatás

A tanulótájékoztatás, tanácsadás szakmai szolgáltatási terület feladata

  • a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére
  • fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére
  • a diákjogi tanácsadás megszervezése

 

Jogszabályi háttér

Az érdekképviselet szintjei, a köznevelési ágazat irányítása

 

Tanulótájékoztatással, tanácsadással foglalkozó munkatársak

Név E-mail-cím Telefon
Farkas Liliána farkas.liliana@oh.gov.hu 06 1 374-2273
Fazakas Orsolya fazakas.orsolya@oh.gov.hu 06 1 374-2223
Orosz Petra orosz.petra@oh.gov.hu 06 1 374-2397

 

Országos Diákparlament (ODT)

Az Országos Diákparlament az általános és középiskolában tanuló diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, 300 tagja van. Az Országos Diákparlament a szükséges tájékoztatók meghallgatása és vita után áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást fogad el, amelyben megfogalmazza véleményét, javaslatát. Az Országos Diákparlament az iskolai diákönkormányzat legfelső fóruma.

A legutóbbi Országos Diákparlamentet 2023. március 24-26. között, Székesfehérvárott tartották.

Országos Diákparlament – 58 pontos ajánlást fogadtak el a diákok (beszámoló)

 

Diákönkormányzat (DÖK)

Az iskolai diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat a kollektív joggyakorlás eszköze az iskolában.

Az elmúlt húsz év tapasztalatai alapján az a gyakorlat alakult ki, hogy az Országos Diákparlamentre felmenő rendszerben választják ki a küldötteket. Első körben intézményi küldöttet választanak, akinek személyéről az intézményi diákönkormányzat dönt, vagy intézményi diákparlamentet tartanak, és ennek résztvevői választják meg az intézmény küldöttét. A küldött feladata, hogy az intézmény diákságát képviselje a megyei rendezvényen.

Második körben a Megyei Diákparlamenten megjelent küldöttek saját maguk közül megválasztják azokat, akik az Országos Diákparlamenten képviselik a megye diákságát.

Diákönkormányzati Kisokos

 

Országos Diáktanács (ODT)

Az Országos Diáktanács az oktatásért felelős miniszter és a diákság képviselőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fórum. Az ODT testületébe a megyei diákparlamentek 1-1 főt, Pest megye és Budapest 2-2 főt delegál úgy, hogy a delegálással egyidejűleg póttagot is delegál. Az ODT közreműködik a következő Országos Diákparlament előkészítésében, a tanulói jogok érvényesülésével összefüggésben felmerült javaslatokat a Diákparlamenten előterjeszti. Ennek érdekében az ODT tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak a megyei diákparlamentek képviselőivel, közvetítik a diákok véleményét, álláspontját.

Az Országos Diáktanács ügyrendje

 

Hasznos oldalak

Diákjogi Tudor
Diákhírlevél (Szolnoki POK)
Gyermekjogok
Közösségi Szolgálat
Nemzeti Ifjúsági Tanács
Oktatási Hivatal
Oktatási Jogok Biztosának Hivatala
Tanfolyamok, képzések
Diákigazolvány Portál
Sulinet Hírmagazin
Diákönkormányzati Kisokos
Eduline

 

Tanfolyamok, képzések

  • Továbbtanulással kapcsolatos kérdések alapfokon, középfokon (szakmai nap)
  • Pályaorientációs gyakorlat a gimnáziumban (szakmai műhely) Bázisintézményi jógyakorlat
  • A sikeres továbbtanulást segítő programok, módszerek (előadás és konzultáció) Bázisintézményi jógyakorlat
  • Támogatás a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére (szakmai műhely)
  • Támogatás nyújtása az osztályfőnöki feladatokhoz (szakmai műhely)
  • Konfliktusok és bullying kezelése kortárs kapcsolatokban (szakmai műhely)
  • A tanulói konfliktuskezelés az iskolában korszerű módszerekkel (szakmai műhely)

 

Pályaorientáció, továbbtanulás

Felvi.hu
Pályaorientációs Portál - NSZFH
Diplomán túl

 

 

A diákönkormányzat szintjei és működése

Diákparlamentek jegyzőkönyvei

Nyomtatás