Tanügyigazgatás

A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 6. §-a szerint a tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei:

  • közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,
  • a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére – költségvetésének terhére és mértékéig – közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ tanügy-igazgatási csoportja közreműködik a tanügy-igazgatási tájékoztatási tevékenység ellátásában. Feladat-ellátási kör szerint gyűjtjük a tanügy-igazgatási, az intézményvezetés munkáját segítő, fejlesztő információkat.

Figyelemmel kísérjük a jogszabályi változásokat, mindezekről tájékoztatjuk a nevelési-oktatási intézményeket, az intézményvezetőket, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő és a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló információk gyűjtésére, ezekről való tájékoztatásra. Hírlevél összeállításával, segédanyagok készítésével, konzultációk, műhelyfoglalkozások szervezésével segítjük a nevelési-oktatási intézményeket.

Az Oktatási Hivatal által végzett igényfelmérés és kapacitás függvényében, a miniszter jóváhagyásával készült éves munkaterv alapján a szaktanácsadók közreműködésével támogatást nyújtunk a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében, bevezetésében, és folyamatosan tájékoztatjuk az intézményeket a munkájukat érintő, segítő információkról.

A tanügy-igazgatási csoport munkatársai:

Név

E-mail cím

Telefon

Bacsó Ildikó
csoportvezető

Bacso.Ildiko@oh.gov.hu

(+36-30) 682-2345

Dömökné Milich Yvette

Domokne.Milich.Yvette@oh.gov.hu

(+36 1) 374 2368

Orbánné László Márta

OrbanneLaszlo.Marta@oh.gov.hu

(+36-30) 682-2507

Pusztai Katalin

Pusztai.Katalin@oh.gov.hu

(+36-30) 682-2345

Szűcs István

Szucs.Istvan@oh.gov.hu

(+36-30) 682-2507

Dr. Ughy Katalin Anna

Ughy.Katalin.Anna@oh.gov.hu

(+36-30) 682-2316

 

Nyomtatás