Tanügyigazgatás

A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 6. §-a szerint a tanügy-igazgatási szolgáltatás feladatai:

  • a) a tanügyi dokumentumok vezetésére való kötelezettség betartásának támogatása,
  • b) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében, felülvizsgálatában és módosításában,
  • c) a vármegyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • d) intézményvezetők számára szakmai tanácskozások, tájékoztatók tartása, tapasztalatcserék szervezése.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ tanügy-igazgatási csoportja közreműködik a tanügy-igazgatási tájékoztatási tevékenység ellátásában. Feladat-ellátási kör szerint gyűjtjük a tanügy-igazgatási, az intézményvezetés munkáját segítő, fejlesztő információkat.

Figyelemmel kísérjük a jogszabályi változásokat, mindezekről tájékoztatjuk a nevelési-oktatási intézményeket, az intézményvezetőket, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő és a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló információk gyűjtésére, ezekről való tájékoztatásra. Hírlevél összeállításával, segédanyagok készítésével, konzultációk, műhelyfoglalkozások szervezésével segítjük a nevelési-oktatási intézményeket.

Az Oktatási Hivatal által végzett igényfelmérés és kapacitás függvényében, a miniszter jóváhagyásával készült éves munkaterv alapján a szaktanácsadók közreműködésével támogatást nyújtunk a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében, bevezetésében, és folyamatosan tájékoztatjuk az intézményeket a munkájukat érintő, segítő információkról.

A tanügy-igazgatási csoport munkatársai:

Név

E-mail cím

Telefon

Fazakas Orsolya csoportvezető fazakas.orsolya@oh.gov.hu 06 1 374-2223
06 30 696-8829
Alliquander Bálint alliquander.balint@oh.gov.hu 06 1 374-2339
Farkas Liliána farkas.liliana@oh.gov.hu 06 1 374-2273
06 30 682-2316
Gajdosné Májer Zita gajdosne.zita@oh.gov.hu 06 1 374-2108
Orosz Petra orosz.petra@oh.gov.hu 06 1 374-2352
Dr. Pál Rita Gabriella pal.rita@oh.gov.hu 06 1 374-2443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Budapesti Pedagógiai LaPOK Jogszabályfigyelő rovatában eddig megjelent tanügyigazgatási hasznos tudnivalók

  • A művészeti nevelés, a művészetek tanulási terület jogszabályi háttere
  • Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok: a törzslap és a bizonyítvány
  • Néhány megjegyzés a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatához
  • A hátrányos helyzet, a BTMN és az SNI nyilvántartása a tanügyi dokumentumokban
  • Hasznos tudnivalók a tanév indításához
  • Tankötelezettség teljesítése külföldön

 

Nyomtatás