Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Az Oktatási Hivatal állami köznevelési feladatellátás keretében szaktanácsadói hálózat működtetésével látja el a pedagógiai szakmai szolgáltatások feladatait. A pedagógiai oktatási központok a szaktanácsadói, tantárgygondozói tevékenység megtervezését az Oktatási Hivatal évente megnyíló központi pedagógiai-szakmai szolgáltatásokra vonatkozó igényfelmérőjében leadott intézményi kérések alapján végzi. További szaktanácsadói tevékenység igénylése írásban a  Szaktanacsadas.POKBudapest@oh.gov.hu e-mail-címre küldött intézményvezetői kérésben lehetséges. Az igényeket a szaktanácsadói szabad kapacitás függvényében teljesítjük.

A Budapesti POK illetékességi területén működő intézmények tekintetében  az intézményközi munkaközösségek vezetői vagy a fenntartó képviselője a Szaktanacsadas.POKBudapest@oh.gov.hu e-mail-címre küldött írásos kérelemmel igényelhetnek szaktanácsadói tevékenységet a tantárgygondozáshoz és a sajátos területekhez kapcsolódó szaktanácsadás területén előadások, képzések, tréningek, minikurzusok formájában.

szaktanácsadás feladata a pedagógusok és a nevelési-oktatási intézmények munkájának az eredményesség és a folyamatos szakmai fejlődés érdekében történő támogatása, az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése.

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásában szaktanácsadóként az vehet részt, aki

  • rendelkezik pedagógus szakvizsgával
  • köznevelési intézményben pedagógus munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlattal
  • elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, az Oktatási Hivatal szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést
  • szerepel a szaktanácsadói névjegyzéken

A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladatai

További részletek

A szaktanácsadói tevékenység szakterületei

További részletek

Jogszabályi háttér

További részletek

Munkatársak

A szaktanácsadást szervező munkatársak végzik a pedagógiai-szakmai szolgáltatások központi igényfelmérésére érkezett intézményi igények közvetítését, a szaktanácsadók számára munkaterv készítését, a dokumentumok kezelését és kapcsolatot tartanak az intézményekkel.

Név E-mail cím Telefon

Csőváriné Gurubi Judit
csoportvezető

Csovarine.Judit@oh.gov.hu
06 1 374-2340
06 30 162-4916
Fábiánné Deák Anna Mária

Fabianne.Deak.Anna.Maria@oh.gov.hu

06 1 374-2283
06 30 516-8413
Holló Mária

Hollo.Maria@oh.gov.hu

06 1 374-2288
Koncz Anita Gabriella
koncz.anita@oh.gov.hu
06 70 505-8333

Kovács Melinda Márta

kovacs.melinda3@oh.gov.hu

06 30 682-2426

Vadonné Dobos Éva
vadonne.dobos.eva@oh.gov.hu

06 1 374-2138
06 30 6262-263

 

 

Szaktanácsadók által készített szakmai anyagok >>
Nyomtatás