Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Pályázati felhívás

Pályázat vezető szaktanácsadói feladatok ellátására.

Részletes tájékoztató >>


 

A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 3. §-a határozza meg a pedagógiai szakmai szolgáltatások területeit, tartalmát és a résztvevők körét.

Az Oktatási Hivatal állami köznevelési feladatellátás keretében szaktanácsadói hálózat működtetésével végzi a pedagógiai szakmai szolgáltatások feladatait.

A szaktanácsadás a pedagógusok és a köznevelési intézmények folyamatos szakmai fejlődésének támogatásával hozzájárul a közoktatás eredményességének javulásához. A szaktanácsadói támogatás csak úgy töltheti be feladatát, ha kapcsolódik a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusok minősítési rendszeréhez is; mindkét hatósági eljárás előtt segítheti a pedagógust a felkészülésben.

A szaktanácsadás feladata a pedagógusok és a nevelési-oktatási intézmények munkájának (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai területen igényelt) az eredményesség és a folyamatos szakmai fejlődés érdekében történő támogatása, az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése.

A szaktanácsadás három nagy típusa a tantárgygondozó, a tematikus, és az általános szaktanácsadás. A tantárgygondozó szaktanácsadás feladata az egyéni pedagógusi szakmai kompetenciák kiteljesedésének segítése annak érdekében, hogy a pedagógus életpályán történő előrehaladását támogassa. Legfontosabb eleme a szakmai fejlődés egyénre szabott tervezése, illetve a szakmai célok megvalósításának támogatása. Személyességét a szaktanácsadó és a pedagógus közvetlen, tanóra-, illetve foglalkozáslátogatásra épülő együttműködése keretében több elem is biztosítja: a folyamatosság, a személyre szabottság és az egyenrangú kapcsolat. A tematikus szaktanácsadás átfogó, vagy egy speciális területhez, problémához, feladathoz köthetően megjelenő intézményfejlesztést, szervezeti tanulást támogat. Szakterülettől függetlenül, de a szakterületi sajátosságoknak megfelelően támogatja a pedagógusok személyes fejlődését, közös tanulását, a szervezeti tanulást, az intézmények egymás közötti tanulását. Az általános szaktanácsadás a pedagógiai módszerekkel, eszközökkel, dokumentumokkal kapcsolatos támogató, elemző, fejlesztő tevékenységet foglalja magába.

A szaktanácsadás további feladatai:

  • a Pedagógiai Oktatási Központ feladatellátásának segítése a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet szerint a pedagógiai-szakmai szolgáltatások biztosításában;
  • a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban;
  • a helyi nevelés-oktatás tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése;
  • az intézmény és az ott dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek elemzése, kiválasztásuk támogatása;
  • óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel;
  • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása;
  • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

A Budapesti POK szaktanácsadói csoportjának központi e-mail címe: Szaktanacsadas.POKBudapest@oh.gov.hu

A szaktanácsadás-szervezés csoport munkatársai:

Név

E-mail cím

Telefon

Czeglédy Beatrix
csoportvezető

Czegledy.Beatrix@oh.gov.hu

(+36-30) 773-7787
(+36-1) 374-2141

Bucsi Katalin

Bucsi.Katalin@oh.gov.hu

(+36-30) 959-2809
(+36-1) 374-2274

Csallóközi Éva

Csallokozi.Éva@oh.gov.hu

(+36-30) 773-7787
(+36-1) 374-2138

Fábiánné Deák Anna Mária

Fabianne.Deak.Anna.Maria@oh.gov.hu

(+36-30) 773-7787
(+36-1) 374-2141

Verőné dr. Jámbor Noémi

VeroneDr.Jambor.Noemi@oh.gov.hu

(+36-30) 959-2809
(+36-1) 374-2138

 

A szaktanácsadást szervező munkacsoport végzi a pedagógiai-szakmai szolgáltatások központi igényfelmérésére érkezett intézményi igények közvetítését, a szaktanácsadók számára munkaterv készítését, a dokumentumok kezelését és a kapcsolatot tart az intézményekkel.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központban hat referens munkatárs 339 szaktanácsadó munkáját koordinálja, hangolja össze az ellátási területén, az alábbi területi beosztásban:

Budapest
(kerület)
Munkatárs neve
Pest megye (járás)
Munkatárs neve
I.
Verőné dr. Jámbor Noémi
Aszód

II.
III.
IV.
Bucsi Katalin Budakeszi
Verőné dr. Jámbor Noémi
V.
VI.
Verőné dr. Jámbor Noémi Dunakeszi
Fábiánné Deák Anna Mária
VII.
VIII.
IX.
Czeglédy Beatrix Érd
Fábiánné Deák Anna Mária
X.
Fábiánné Deák Anna Mária
Gödöllő

XI.
XII.
Verőné dr. Jámbor Noémi
Pilisvörösvár
Csallóközi Éva
XIII.
Fábiánné Deák Anna Mária
Ráckeve
Csallóközi Éva
XIV.
XV.
XVI.

Szentendre
Czeglédy Beatrix
XVII.
Czeglédy Beatrix
Szigetszentmiklós
Csallóközi Éva
XVIII.
XIX.
XX.
XI.
Csallóközi Éva
Szob
Bucsi Katalin
XXII.
Fábiánné Deák Anna Mária
Vác
Bucsi Katalin
XXIII.
Csallóközi Éva

 

A Budapesti POK vezető szaktanácsadói

Szaktanácsadó neve
Szakterülete
Beregszászi Zoltán
Matematika
Derzbach Tamás testnevelés és sport
Fülöp Márta Marianna
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek,
tanuló nevelésének, oktatásának segítése HHH
Gubáné Csánki Ágnes
Intézményfejlesztés
Kabály Adrienne
Kémia, Fizika, Természetismeret
Képes Józsefné
Informatika
Konczné Juhász Andrea
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek,
tanuló nevelésének, oktatásának segítése SNI
Luczy Judit Tanítói
Martos Zita Alapfokú művészetoktatás
Nagy Ildikó Mária
Óvodapedagógus
Nagyné Rápli Györgyi
Művészetek
Orosné Dávid Ildikó
Óvodapedagógus
Prácserné Kóbor Erika
Magyar nyelv és irodalom
Rónyai Tünde
Könyvtár
Sós Ferenc Történelem
Szabó Orsolya
Idegen nyelv
Székely Márta
Biológia, Földrajz, Természetismeret
Sziki Tamásné
Óvodapedagógus
Dr. Tóth Gyula Ernő Konfliktuskezelés

 

Szaktanácsadók által készített szakmai anyagok >>
Nyomtatás