Szakmai hírek, rendezvények

következő oldal »

In memoriam Csillag Ferenc

„Annál teljesebb az ember, minél hiánytalanabbul szétosztja magát szüntelenül." Ancsel Éva

2020. május 30-án, életének 68. évében elhunyt Csillag Ferenc Tanár Úr, a pedagógiai szakmai szolgáltatás kiemelkedő képviselője.

Csillag Ferenc.png

Csillag Ferenc magyar-ének szakos tanári diplomáját a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerezte, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskolán elvégezte a fejlesztőpedagógiai és tanulás diagnosztikai szakot, tanügyigazgatási szakértő képesítést az Eszterházy Károly Főiskolán szerzett.

1973-ban a Szív Utcai Általános Iskolában kezdett tanítani, és az Operaház Gyermekkórusának korrepetitora volt, 1987-től két ciklusban az újpesti Viola Utcai Általános Iskola igazgatójaként dolgozott, ezt követően a Budapest Terézváros Polgármesteri Hivatal Tanügyi Irodáját vezette.

1999-től 2012-ig a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető szaktanácsadója, pedagógiai szakértője volt vezetőképzés, osztályfőnöki munka, kollégiumi nevelés, tanügyigazgatás szakterületeken, 2001-2003 között az Intézet igazgatóhelyetteseként dolgozott.

Számtalan fővárosi és Pest megyei pedagógus vett részt a képzésein, előadásain. A legfelkészültebb előadók közé tartozott, szívesen és nagy lelkesedéssel segített, támogatott mindenkit gyakorlati tapasztalatai megosztásával és széleskörű elméleti tudásával a műhelymunkák során. Néhány, a pedagógusok által gyakran látogatott és kedvelt műhelyfoglalkozásai, továbbképzései közül:
Forrás: MPT képgaléria az MFPI100 rendezvényről
  • Gondolatok az iskola belső világáról, a közösségalakítás, a közösségfejlesztés felelőssége – módszerek, lehetőségek
  • „Szabályok útvesztőiben" – gyakorlati tanácsok, módszerek a jogkövető magatartásra nevelés témakörben
  • A szabályozóváltozások és a kollégiumok mindennapjai – az egyéni utak, programok, hagyományok őrzésének módjai
  • Utak és tévutak – konfliktuskezelés a nevelésben

Képzéseinek fókuszában, témától függetlenül – a pedagógus személyisége állt. Egyik publikációjában, A pedagógus felelőssége címűben, a pedagógus legfőbb személyiségvonásának tartja, hogy „megértőknek és elfogadóknak kell lenniük". Megértőnek és elfogadónak lenni. Élete munkásságával és személyiségével mindig, minden szakmai és emberi kapcsolatában hitelesen képviselte ezt a tételt. Nemcsak pedagógiai kérdésekkel lehetett hozzá fordulni az intézetben, kollégaként is nyitott és érzékeny volt mások problémái iránt. Az „FPI-s" évek alatt meghatározó alakjává vált az intézetnek, a szakmai szolgáltatási tevékenységnek.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet (később a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet) fontos szakmai fóruma volt a Budapesti Nevelő című folyóirat, melynek 2007-től felelős szerkesztője volt. A kiadvány neki köszönhetően magas színvonalat képviselt a pedagógiai folyóiratok között, és sok pedagógusnak biztosított publikációs lehetőséget. Ő maga is írt szakcikkeket, összefoglalókat a pedagógiai gondolkodás elméleti eredményeiről, a gyakorlat tapasztalatairól és tanulságairól. Rendszeresen publikált más szakmai lapokban is, a neveléstörténet és a pedagógiai nevelés módszertanának számos területén gazdagította tanulmányaival a pedagógusok és pedagógusjelöltek szakirodalmi ismereteit.

Osztályfőnöki műhelytitkok címmel Bíró Ibolyával közösen írt könyve 2005-ben jelent meg, az Utak – tévutak (Példák az iskolai konfliktusok kialakulására és kezelésére), 2010-ben (társszerző: Takács István), a Hogyan szeressük a gyermeket? 2011-ben kiadott kötetben pedig szerkesztőként működött közre (szerzők: Takács István, Csillag Ferenc és Trencsényi László).

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézetben töltött évek alatt kiemelt feladata volt a szakmai kapcsolattartás a kerületi pedagógiai szakmai szolgáltató intézetekkel. E fórumok teret és lehetőséget biztosítottak a szakmai tapasztalatcseréknek, a közös gondolkodásnak, az új utak keresésének a pedagógusok és intézményvezetők munkájának támogatásához. Az értekezletek mindig jó hangulatban teltek, Csillag Ferenc őszinte érdeklődéssel, nyitottsággal, a legfrissebb pedagógiai-szakmai információk átadásával inspirálta az együttműködést.

Csillag Ferenc a zene elkötelezett és értő kedvelője volt, a képzőművészetért is rajongott, ezt jelzi, hogy gyűjteményéből 2010-ben a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet Weszely Galériájába kiállítás is szerveződött.

Szakmai tudásával és hitvallásával az erdélyi, szlovákiai, vajdasági magyar pedagógusok is megismerkedhettek. Rendszeres meghívott előadója, trénere volt a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség által szervezett Bolyai Nyári Akadémiának 2004 óta. Az osztályfőnöki szakosztály képzéseit tartotta különböző témában változatos módszerekkel. Tudását, műveltségét nagyon tisztelték, nagy érdeklődéssel kísérték a kollégák, de szerették finom humorát, bölcsességét is. Tanár úrnak szólították, amiben nagyfokú tiszteletük és megbecsülésük nyilvánult meg.

2012-től a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet innovációs osztályvezetői teendőit látta el, majd a Budapesti Zsidó hitközség oktatási osztályán tevékenykedett.
Óraadó tanár volt az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolán, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Karán, az Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskolán és a Wesley János Lelkészképző Főiskola Pedagógia szakán is.

Ancsel Éva idézett gondolata jól jellemzi Csillag Ferenc éltútját, aki valóban szétosztotta tudását, hitét a pedagógiáról, a nevelésről. Szüntelenül írt, tanított, nevelt a vele folytatott szakmai, baráti beszélgetéseken keresztül is. Elment egy TANÁR ÚR közülünk, de velünk maradnak írásai, gondolatai; munkatársai, barátai, tanítványai körében szétosztott kedves szavai.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ munkatársai


A bennünk továbbrezgő dallamok…

A „Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési minősítő verseny döntője ebben az évben a járvány miatt elmaradt.
„Tehetséggondozás, tehetségnevelés, a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése a magyar népi kultúra, néphagyományok megismertetésével, a népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása, az önálló és csoportos előadásmód fejlesztése…”. Ez olvasható a „Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési minősítő versenyt meghirdető szövegben, mely verseny azonban nemcsak az ott fellépőket minősíti. Természetesen elsősorban a gyermekek mérettetnek meg, akik csodálatos „torokkal”, elbűvölő, istenadta tehetséggel születnek, ám megmérettetik mindenki ezen a programon: a tehetségeket felkutató, felismerő, felkészítő kiváló pedagógusok, a támogató szülők, a zsűriként résztvevő magyar népzenei élet kiemelkedő művészei, és a háttérben munkálkodó összes szervező.

Ezen a versenyen a tanulók csak hangszeres kíséret nélküli népdalcsokorral szerepelhetnek. A tudatos választás során a minősítő versenyen azonos tájegységről válogatott dalokból vagy azonos gyűjtőtől származó dalokból, vagy saját tájegység dalaiból, esetleg egy témakörhöz tartozó népdalcsokorból válogathatják össze műsorukat a fellépők. Három korcsoport, az 5-6. évfolyam, a 7-8. évfolyam, illetve a középiskolai korosztály, és három kategória szerepel minden évben: szólóének, kisegyüttes, énekegyüttes. A kisegyüttes háromtagú lehet, az énekegyüttes öt-nyolc fő. A tiszteletre méltó zsűri nem első, második, harmadik helyezettet, hanem arany, ezüst, bronz és kiemelt arany minősítéseket is ítél.

Ebben az évben is elindult ez a nagy ívű verseny. A fővárosi és a megyei fordulók magas színvonalon még lezajlottak, de a program csúcsa, mondhatnánk koronája, az idén a koronavírus martaléka lett. 

Nem tudjuk megrendezni az országos döntőt, amelynek az elmúlt években az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola adott otthont, kiváló feltételeket biztosítva a versenyhez. Idesereglett volna idén májusban is az egész országból a csodaszép hangú ifjúság, hogy a közönséget ismét elbűvölve a magyar népi kultúrát, hagyományainkat bemutassa.

Már a második fordulón a gyönyörű népviseletbe ölöltözött gyerekek együtt izgultak, szerettek volna továbbjutni…

(Fotó: Jakab Judit, a Budapesti POK munkatársa)

A versenyt természetesen ismét megrendezzük jövőre! Abban bízunk, hogy a lelkesedés nem tört meg, jönnek majd a fiatalok. Támogatóik és felkészítőik is szeretik ezt a versenyt, és reméljük, annak ellenére készülnek majd, hogy az idén az élet meghiúsította a döntő fordulóját. A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ munkatársai, a résztvevő szaktanácsadó munkatársak, a megrendezést biztosító intézmények és munkatársai mind várják az élményt, az új lehetőséget.

Kerepesi Andrea, a Budapesti POK munkatársa


Digitális oktatás a gyakorlatban – szaktanácsadók ajánlásai

Különböző feladatok, gyors javítás, platformok és feladatlapok matematikaórán>>
Hogyan lehet különböző, de meghatározott, ezáltal nyomon követhető adatokkal könnyedén feladni ugyanazt a feladatot? A különböző eredmények gyors javítása hogyan végezhető el rövid idő alatt egy 30 fős osztályban, 30 „csoport” esetén? Reméljük, mindenki talál hasznos platformot, amelyet gyorsan és hatékonyan be tud építeni a saját tanítási gyakorlatába. Sok sikert kívánunk ehhez!
Készítették: A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ matematika szaktanácsadói

Torna a monitor előtt! MoniTORna alsó és felső tagozatosoknak és a középiskolás korosztály számára>>
A MoniTORna összeállítását napjaink helyzete tette szükségessé. Ez a hiánypótló mozgásanyag-összeállítás a monitorok előtt eltöltött többlet időből adódó káros fiziológiai hatások enyhítését és azok megelőzését is egyaránt szolgálja. A MoniTORna eredendően a különböző korcsoportú gyermekek számára készült, de a felnőtteknek is hasznos.
Készítette: Dr. Brauswetter Viktorné Tóth Ildikó gyógytestnevelő szakértő


Szakmai tájékoztató a kora gyermekkori digitális pedagógia módszertanának szakszerű alkalmazásához

Az óvodavezetők és az óvodapedagógusok nagy része kreatívan alkalmazkodott a járvány okozta rendkívüli helyzethez, és infokommunikációs eszközök használatával működtetnek valamilyen szolgáltatást, amellyel segítik a szülőket gyermekük otthoni nevelésében. Szakmai tájékoztatónkban segítséget szeretnénk nyújtani a kora gyermekkori digitális pedagógia módszertanának szakszerű alkalmazásához, valamint az általunk megismert jógyakorlatok, eljárások közreadásával támogatni kívánjuk az intézmények szakszerű online pedagógiai tevékenységét.

A tájékoztatót készítette Glückné Márton Gyöngyi Budapesti POK; közreműködő szaktanácsadók: Barkóczi Mariann, Béres Péterné, dr. Böjtös Zoltánné, Gerencsér Zita, Gyöngyösi Mária, Hajnal Margit Hajnalka, Hajnal Szilvia, Hamvasné Bögre Juliánna, Kállai Csilla, Lieberné Vilcsek Krisztina, Oláhné Horváth Ildikó, Orosné Dávid Ildikó, Petrovszkiné Krizsán Adrienn, Pocsai Andrea, Polgár Attiláné, Rácz Ágnes, Schneidhoffer Károly Endréné, Seszták  Marianna, Szabó Orsolya Gabriella, Szakadáti Tiborné, Szilágyi Józsefné, Takácsné Gáspár Ildikó, Ujsághy Gyuláné

Tovább a cikkre>>


 

Tájékoztatás a felsőoktatási felvételi eljárás változásairól – 2019. december 10.

Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központja 2019. december 10-én tájékoztató értekezletet tartott középfokú intézmények vezetői számára Az érettségi vizsgaszabályzat és a felsőoktatási felvételi eljárás változásai címmel.

A felsőoktatási felvételi eljárás aktuális változásai>>
Előadó: Pethő Judit főosztályvezető, Oktatási Hivatal Felsőoktatási Felvételi Főosztály

A diplomantul.hu honlap pályaorientációt támogató szolgáltatásai>>
Előadó: dr. Vanó Renáta felsőoktatási elnökhelyettes, Oktatási Hivatal

Nyomtatás
következő oldal »