Ugrás a tartalomhoz

Pedagógiai tájékoztatás

2020. április 8.

Az OPKM iskolai könyvtári webináriuma

Az Oktatási Hivatal egyik szervezeti egységeként működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 2019 vége óta rendszeresen tart webináriumokat különböző témákban, melyek a könyvtárostanárok mellett más szakos pedagógusoknak is érdekes, hasznos lehet, hiszen az információval való munka és az olvasóvá nevelés módszertani kérdéseit tárgyalják.

A csatlakozás ingyenes, külön szoftver telepítését nem igényli. Előzetes jelentkezés után bárki csatlakozhat.

A korábbi alkalmak (pl.: differenciált feladatok, hivatkozás, projekt) háttéranyagait, videófelvételét is közzétesszük honlapunkon.
Várjuk az egyes témák iránt érdeklődő kollégákat!

Bővebben: http://www.opkm.hu/webi

 


 

A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet rögzíti a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a pedagógiai tájékoztatás feladatkörét.

Az 5. § meghatározása szerint a pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei az alábbiak:

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ sokoldalú és korrekt tájékoztatást kíván nyújtani a fővárosi és Pest megyei köznevelési intézményhálózat intézményvezetői és pedagógusai számára a törvényben meghatározott szolgáltatásairól a szaktanácsadás, a pedagógiai értékelés, tanulótájékoztatás területeken, valamint az aktuális pedagógus-továbbképzésekről, szakmai napokról és a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetéséről.

A törvényi változásokról szóló és a jogszabályok alkalmazására vonatkozó tájékoztatás az intézményvezetőket és pedagógusokat segíti a tanügy-igazgatási feladatok ellátásában, valamint a minősítési eljárással és tanfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos teendőkben.

A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek részletes kiírása, a szervezési információk és versenyeredmények a folyamatosan frissülő, önálló versenyszervező portál felületén tekinthetők meg.

A honlapunkon közzétett szakmai anyagok, nevelési és tantárgyi/műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és a pedagógiai szakkönyvtár működtetése a pedagógusok korszerű, naprakész munkáját támogatja.

Szaktanácsadók által készített szakmai anyagok >>

 


 

Műhelyfoglalkozás könyvtárostanárok számára

Téma: Tapasztalatcsere, problémák megoldása a Szirén rendszer használatával kapcsolatban. A foglalkozásnak kötött témája ezen belül nincs, célja a konkrét - hozott - használattal kapcsolatos problémák megbeszélése.
Helyszín: Óbudai Árpád Gimnázium, 1034 Budapest, Nagyszombat utca 19.
Időpont: 2019. december 4., 14 óra
Tartja: Rónyai Tünde vezető szaktanácsadó
Jelentkezés: ronyai.tunde@gmail.com


Szakmai anyagok könyvtárhasználat témakörben »


eTwinning – az európai iskolák közössége:

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

Archívum

Digitális Témahét – Projektíró pályázat 2018

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.

A 2017/18-as tanévben a Digitális Témahét 2018. április 9. és 13. között lesz, és reméljük, hogy a résztvevők száma ismét tovább fog nőni. Az idei tanévben kiemelt szempontjaink a médiatudatosságra való nevelés, a gyermekvédelem, és a digitális közgyűjtemények használata.

A 2018-as Digitális Témahét felkészülési időszakára projektíró pályázatot hirdetünk. A pályázatra projekttervet lehet benyújtani. Elsősorban gyakorló pedagógusoktól és felsőfokú intézmények pedagógus hallgatóitól várunk pályaműveket. A díjazott pályaművek a Tudásbázis mintaprojektjei között kapnak helyet, ezzel nyújtva támogatást a digitális pedagógia területén kevésbé jártas, ugyanakkor elkötelezett pedagógusok számára a felkészülésben.

Bővebben >>

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra