Pedagógiai tájékoztatás

következő oldal »

Az OPKM iskolai könyvtári webináriuma

Az Oktatási Hivatal egyik szervezeti egységeként működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 2019 vége óta rendszeresen tart webináriumokat különböző témákban, melyek a könyvtárostanárok mellett más szakos pedagógusoknak is érdekes, hasznos lehet, hiszen az információval való munka és az olvasóvá nevelés módszertani kérdéseit tárgyalják.

A csatlakozás ingyenes, külön szoftver telepítését nem igényli. Előzetes jelentkezés után bárki csatlakozhat.

A korábbi alkalmak (pl.: differenciált feladatok, hivatkozás, projekt) háttéranyagait, videófelvételét is közzétesszük honlapunkon.
Várjuk az egyes témák iránt érdeklődő kollégákat!

Bővebben: http://www.opkm.hu/webi

 


 

A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet rögzíti a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a pedagógiai tájékoztatás feladatkörét.

Az 5. § meghatározása szerint a pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei az alábbiak:

  • A nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása.
  • A nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése.
  • Az Oktatási Hivatal könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ sokoldalú és korrekt tájékoztatást kíván nyújtani a fővárosi és Pest megyei köznevelési intézményhálózat intézményvezetői és pedagógusai számára a törvényben meghatározott szolgáltatásairól a szaktanácsadás, a pedagógiai értékelés, tanulótájékoztatás területeken, valamint az aktuális pedagógus-továbbképzésekről, szakmai napokról és a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetéséről.

A törvényi változásokról szóló és a jogszabályok alkalmazására vonatkozó tájékoztatás az intézményvezetőket és pedagógusokat segíti a tanügy-igazgatási feladatok ellátásában, valamint a minősítési eljárással és tanfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos teendőkben.

A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek részletes kiírása, a szervezési információk és versenyeredmények a folyamatosan frissülő, önálló versenyszervező portál felületén tekinthetők meg.

A honlapunkon közzétett szakmai anyagok, nevelési és tantárgyi/műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és a pedagógiai szakkönyvtár működtetése a pedagógusok korszerű, naprakész munkáját támogatja.

Szaktanácsadók által készített szakmai anyagok >>

 


 

Műhelyfoglalkozás könyvtárostanárok számára

Téma: Tapasztalatcsere, problémák megoldása a Szirén rendszer használatával kapcsolatban. A foglalkozásnak kötött témája ezen belül nincs, célja a konkrét - hozott - használattal kapcsolatos problémák megbeszélése.
Helyszín: Óbudai Árpád Gimnázium, 1034 Budapest, Nagyszombat utca 19.
Időpont: 2019. december 4., 14 óra
Tartja: Rónyai Tünde vezető szaktanácsadó
Jelentkezés: ronyai.tunde@gmail.com


Szakmai anyagok könyvtárhasználat témakörben »


eTwinning – az európai iskolák közössége:

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

Nyomtatás
következő oldal »