Pedagógiai tájékoztatás

következő oldal »

Digitális Témahét – Projektíró pályázat 2018

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.

A 2017/18-as tanévben a Digitális Témahét 2018. április 9. és 13. között lesz, és reméljük, hogy a résztvevők száma ismét tovább fog nőni. Az idei tanévben kiemelt szempontjaink a médiatudatosságra való nevelés, a gyermekvédelem, és a digitális közgyűjtemények használata.

A 2018-as Digitális Témahét felkészülési időszakára projektíró pályázatot hirdetünk. A pályázatra projekttervet lehet benyújtani. Elsősorban gyakorló pedagógusoktól és felsőfokú intézmények pedagógus hallgatóitól várunk pályaműveket. A díjazott pályaművek a Tudásbázis mintaprojektjei között kapnak helyet, ezzel nyújtva támogatást a digitális pedagógia területén kevésbé jártas, ugyanakkor elkötelezett pedagógusok számára a felkészülésben.

Bővebben >>


A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet rögzíti a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a pedagógiai tájékoztatás feladatkörét.

Az 5. § meghatározása szerint a pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei az alábbiak:

  • A nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása.
  • A nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése.
  • Az Oktatási Hivatal könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ sokoldalú és korrekt tájékoztatást kíván nyújtani a fővárosi és Pest megyei köznevelési intézményhálózat intézményvezetői és pedagógusai számára a törvényben meghatározott szolgáltatásairól a szaktanácsadás, a pedagógiai értékelés, tanulótájékoztatás területeken, valamint az aktuális pedagógus-továbbképzésekről, szakmai napokról és a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetéséről.

A törvényi változásokról szóló és a jogszabályok alkalmazására vonatkozó tájékoztatás az intézményvezetőket és pedagógusokat segíti a tanügy-igazgatási feladatok ellátásában, valamint a minősítési eljárással és tanfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos teendőkben.

A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek részletes kiírása, a szervezési információk és versenyeredmények a folyamatosan frissülő, önálló versenyszervező portál felületén tekinthetők meg.

A honlapunkon közzétett szakmai anyagok, nevelési és tantárgyi/műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és a pedagógiai szakkönyvtár működtetése a pedagógusok korszerű, naprakész munkáját támogatja.

Szaktanácsadók által készített szakmai anyagok >>

Nyomtatás
következő oldal »