Pedagógusminősítés, tanfelügyelet, önértékelés

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ a hatályos jogszabályok alapján, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretében az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Pedagógusminősítési osztályával együttműködve közreműködik a pedagógus-életpályamodell (PÉM) minősítési és a pedagógusok szakmai ellenőrzésével (PSZE) kapcsolatos folyamatok lebonyolításában.

A pedagógusminősítés és a tanfelügyelet rendszerének működtetését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet írja elő.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területéhez tartozóan segítséget nyújt pedagógusok, szakértők, intézményvezetők és fenntartók számára, különös tekintettel:

 • pedagógusminősítéssel, pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel, önértékeléssel kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolásában
 • szakmai támogatás és tanácsadás valamennyi szolgáltatási területen a szervezési és adminisztratív feladatok elvégzése tekintetében
 • internetes felületek kezelésében
 • praktikus megoldásokkal mind tartalmi, mind technikai kérdésekben.

A Budapesti POK pedagógusminősítéssel kapcsolatos feladata:

 • az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályával együttműködik a pedagógusminősítések lebonyolításában
 • az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályával együttműködve elvégzi a minősítési tervbe való bekerülés feltételeinek vizsgálatát a jelentkező pedagógusok körében
 • az Oktatási Hivatal pedagógusminősítésekkel kapcsolatos szervezési feladatait segíti
 • az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályával együttműködve helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja az intézmény felkészültségének (helyszíni látogatás felételeinek biztosítása), rendelkezésre állásának megvalósulását és a szakértők eljárásrend szerinti helyszíni tevékenységét
 • pedagógusminősítésekkel kapcsolatos kérdésekre válaszol
 • pedagógusminősítéssel kapcsolatos szakmai, tartalmi anyagokat gondoz és készít
 • továbbítja az Oktatási Hivatalba a pedagógusminősítések során benyújtott panaszokat
 • pedagógusminősítésekkel összefüggő kérelmeket értékel, elfogad, elutasít vagy az Oktatási Hivatalba továbbít
 • továbbképzéseken szervezői, valamint előadói szerepet vállal.

A Budapesti POK pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyelet) feladatai keretében:

 • az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályával együttműködve közreműködik a tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolításában
 • az Oktatási Hivatal pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos szervezési feladatait segíti
 • az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályával együttműködve helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja az intézmények felkészültségének (látogatás felételeinek biztosítása), rendelkezésre állásának megvalósulását és a szakértők eljárásrend szerinti helyszíni tevékenységét
 • pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban érkező kérelmeket értékel, elfogad, vagy az Oktatási Hivatalba továbbít
 • pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekre válaszol
 • pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos szakmai anyagokat gondoz és készít
 • közreműködik a szakértői felület adatainak figyelemmel kísérésében
 • továbbképzéseken szervezői és előadói szerepet vállal.

Kapcsolattartás formái:

 • e-mailben: POKBudapest@oh.gov.hu
 • telefonon: a kapcsolatfelvétel előtt, kérjük, készítse elő 11 jegyű oktatási azonosítóját
 • személyesen: kizárólag előzetes egyeztetés alapján

A Budapesti POK a PÉM és PSZE eljárások ügymenetének eredményes végrehajtásához elsősorban elektronikus úton érkező megkeresések alapján nyújt szakmai támogatást a központi e-mail címen (lásd fent).

Az elektronikusan érkező nagyszámú megkeresések gördülékeny ügymenete érdekében javasoljuk és kérjük, hogy az oktatási azonosítójukat, ill. az oktatási azonosítót (OM azonosítót) is közöljék a levélben, továbbá az e-mailek tárgysorában tüntessék fel, hogy a megkeresés a minősítés, tanfelügyelet vagy önértékelés témakörébe tartozik.

A minősítés, tanfelügyelet csoport munkatársai (külön oszlopban az intézmények OM szerinti megosztása):

Név E-mail cím Telefon OM
Szegfű Márta csoportvezető szegfu.marta@oh.gov.hu 06 1 374-2287

034663-034897
520001-880347

Bitskey Klára bitskey.klara@oh.gov.hu 06 1 374-2229 040003-203607
Kupi Beáta kupi.beata@oh.gov.hu 06 1 374-2107 034904-035289
Vezsenyi Beatrix 
vezsenyi.beatrix@oh.gov.hu 06 1 374-2188 035301-039991
Zsótér Anita zsoter.anita@oh.gov.hu 06 1 374-2366 032235-034648

Informatikai támogatás:

Név E-mail cím Telefon
Sutyinszki András István sutyinszki.andras.istvan@oh.gov.hu 06 30 682 2478
Szilvágyi-Hordós István
06 70 451 8760

 

További tájékozódási lehetőségek, aktualitások

2024. évi minősítés

Tájékoztatás a 2024. évi pedagógusminősítési keretszámokról

A jelentkezéssel kapcsolatos információk és jelentkezési lapok

Kézikönyvek

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (pdf) (hatodik változat)

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf) (negyedik változat)

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf) (negyedik változat)

Kiegészítő útmutató a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak Pedagógus II. fokozatot célzó eljárásához (pdf)

Kiegészítő útmutató a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak Pedagógus II. fokozatot célzó eljárásához (pdf)

Tanfelügyeleti kézikönyvek »

Önértékelési kézikönyvek »

Kiegészítő kiadványok

Mentorok tevékenységének támogatása (pdf) »

Jogszabályok

Nyomtatás