Lemorzsolódás megelőzése

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer (ESL)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény lemorzsolódással veszélyeztetettnek minősíti azt a tanulót, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

A korai jelzőrendszer a köznevelésben részt vevő tanulók lemorzsolódásának, az iskolai rendszerből való kimaradásának megakadályozását, valamint a legalább középfokú végzettség, képzettség megszerzésének elérését célozza.
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében nyújtott szakmai szolgáltatást elsősorban a korai jelző- és pedagógiai rendszer működtetésének segítésével látja el. Elvégzi a rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzését, értékelését, hogy ezekre építve javaslatot tehessen az indokolt pedagógiai szakmai támogatásra.
A nevelési-oktatási intézményeket a lemorzsolódás csökkentését célzó intézkedéseik megvalósításában a szaktanácsadói és a bázisintézményi hálózatunk szolgáltatásaival támogatjuk. Nyomon követjük a beavatkozások előrehaladását, valamint koordináljuk a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében történő pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködését.

Tájékoztató információk, informatikai felület, nyilvános kimutatások és lekérdezések innen elérhetők >>


A rendezvények összefoglalói, szakmai anyagok

ESL szakmai fórum (2018. február 1.)

Munkatársak:

Név E-mail-cím

Telefon

Végh Andrásné
csoportvezető
Vegh.Andrasne@oh.gov.hu
(+36-1) 374-2143
Nyomtatás