ESL és pedagógiai értékelés

következő oldal »

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer (ESL)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény lemorzsolódással veszélyeztetettnek minősíti azt a tanulót, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

A korai jelzőrendszer a köznevelésben részt vevő tanulók lemorzsolódásának, az iskolai rendszerből való kimaradásának megakadályozását, valamint a legalább középfokú végzettség, képzettség megszerzésének elérését célozza.
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében nyújtott szakmai szolgáltatást elsősorban a korai jelző- és pedagógiai rendszer működtetésének segítésével látja el. Elvégzi a rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzését, értékelését, hogy ezekre építve javaslatot tehessen az indokolt pedagógiai szakmai támogatásra.
A nevelési-oktatási intézményeket a lemorzsolódás csökkentését célzó intézkedéseik megvalósításában a szaktanácsadói és a bázisintézményi hálózatunk szolgáltatásaival támogatjuk. Nyomon követjük a beavatkozások előrehaladását, valamint koordináljuk a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében történő pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködését.

Tájékoztató információk, informatikai felület, nyilvános kimutatások és lekérdezések innen elérhetők >>


A rendezvények összefoglalói, szakmai anyagok

ESL szakmai fórum (2018. február 1.)

 

Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés legfontosabb feladata a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások nyújtása.

A feladatok közé tartozik ezen túlmenően az intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése éppúgy, mint a mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére.

A nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását szaktanácsadók bevonásával segítjük, akik a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátásában is segítséget nyújtanak.

Az illetékességi területen szervezett országos mérések:

2019. május 15. (szerda) CÉLNYELVI MÉRÉS >>
2019. május 22. (szerda) IDEGEN NYELVI MÉRÉS >>
2019. május 29. (szerda) ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS >>

Munkatársak:

Név E-mail cím

Telefon
(+36 30) 682-2484

Südi Ilona
csoportvezető

Sudi.Ilona@oh.gov.hu (+36 1) 374 2369
Dömökné Milich Yvette Domokne.Milich.Yvette@oh.gov.hu (+36 1) 374 2368
Dugasz János Dugasz.Janos@oh.gov.hu
(+36 1) 374 2153
Török József Torok.Jozsef@oh.gov.hu (+36 1) 374 2381

 

A rendezvények összefoglalói, szakmai anyagok

A pedagógiai értékelési kultúra fejlesztésének támogatása 2017 első félévében

 

Nyomtatás
következő oldal »