Bemutatóórák, bemutató foglalkozások

Bemutató foglalkozások óvodában

Téma: Képességszintekhez igazodó vizuális tevékenységek – sündisznó mintázása
Bemutató, előadó pedagógus: Pocsai Andrea
Tantárgy/nevelési terület: vizuális tevékenységek
Korcsoport: részben osztott kis-középső csoport
Helyszín: Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda 2039 Pusztazámor Petőfi S. u. 27.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 8:45-10:30
Befogadóképesség: Jelentkezés
létszámkeret: 10 fő

Téma: Tehetséggondozó zenei módszer – a mozgáskotta bemutatása
Bemutató, előadó pedagógus: Polgár Attiláné
Tantárgy/nevelési terület: mozgás
Korcsoport: 5-6-7 évesek
Helyszín: Csodavilág Óvoda 1182 Budapest, Üllői út 709.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 9:00-10:30
létszám: 15 fő

Téma: Differenciáló módszerek a mozgásfejlesztésben: Erő, állóképesség, egyensúlyérzék fejlesztése a színek felhasználásával
Bemutató pedagógus: Erdei Tünde
Bevezető előadás címe: Tehetséggondozás mozgásos játékokkal
Előadó pedagógus: Hamvasné Bögre Julianna
Tantárgy/nevelési terület: mozgás
Korcsoport: vegyes csoport
Helyszín: Óbudai Hétpettyes Óvoda Budapest 1033 Harrer Pál utca 7.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 8:30-10:30
létszámkeret: 10 fő

Téma: Grafomotoros tevékenységek IKT eszközök alkalmazásával: Az én őszi erdőm
Bemutató pedagógus: Horváth Tamásné
Bevezető előadás címe: Az információs és kommunikációs technológia módszertani lehetőségei: interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában
Előadó pedagógus: Nagy Ildikó Mária
Tantárgy/nevelési terület: vizuális nevelés
Korcsoport: nagycsoport
Helyszín: Óperenciás Óvoda 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 8:45-11:00
létszámkeret: 10 fő

Téma: Zenei képességek fejlesztése
Bemutató pedagógus: Hegedűs Józsefné
Bevezető előadás címe: Tehetségígéret – Meglátni a különlegest
Előadó pedagógus: Kocsisné Pávlicz Ágota
Tantárgy/nevelési terület: ének-zene
Korcsoport: vegyes csoport
Helyszín: Fővárosi Önkormányzat Óvodája 1068 Budapest, Városligeti Fasor 30.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 8:30-10:30
létszámkeret: 12 fő

Téma: Mese drámás alapjátékokkal
Bemutató pedagógus: Ráczné Gujgiczer Lívia
Bevezető előadás címe: A mese szerepe az óvodai nevelésben
Előadó pedagógus: Hajnal Margit Hajnalka
Tantárgy/nevelési terület: mese, vers
Korcsoport: középső, nagy
Helyszín: Fővárosi Önkormányzat Óvodája 1068 Budapest, Városligeti fasor 30.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 8:30-10:00
létszámkeret: 12 fő

Jelentkezés a programokra »

Bemutatóórák általános iskolában – alsó tagozat

Téma: Vizuális közlésformák, személyes közlés - Csodafa
Bemutató, előadó pedagógus: Dr. Géczi-Laskai Judit
Tantárgy/nevelési terület: vizuális kultúra
Évfolyam: 3. évfolyam
Helyszín: Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 8:30-10:30
létszámkeret: 10 fő

Téma: A népi hagyományok őrzése az iskolában: Luca, Luca, kity-koty... - Luca napi népszokások
Bemutató, előadó pedagógus: Geráné Onódy Tünde
Tantárgy/nevelési terület: tehetséggondozás - hagyományőrzés
Évfolyam: 2. évfolyam
Helyszín: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola 1162 Budapest, Ida u. 108-110.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 8:45-10:45
létszámkeret: 20 fő

Téma: Digitális eszközök az alsó tagozatos magyartanításban: Újság-projekt
Bemutató, előadó pedagógus: Tarné Éder Marianna
Tantárgy/nevelési terület: magyar nyelv és irodalom
Évfolyam: 3. évfolyam
Helyszín: Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 8:30-10:30
létszámkeret: 15 fő

Téma: Tehetséggondozás matematikaórán - Mit, mivel, hogyan mérhetünk?
Bemutató pedagógus: dr. Szabóné Vámossy Mária
Bevezető előadás címe: A mérés mint tevékenység
Előadó pedagógus: Luczy Judit
Tantárgy/nevelési terület: matematika
Évfolyam: 4. évfolyam
Helyszín: Budapest V. Kerületi Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola 1056 Budapest Váci utca 43.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 8:45-11:00
létszámkeret: 25 fő

Téma: Készségfejlesztés drámajátékkal
Bemutató pedagógus: Kis Tibor
Bevezető előadás címe: "Játszani is engedd!" - tehetséggondozás a drámapedagógia eszközeivel
Előadó pedagógus: Farkasné Kozma Krisztina
Tantárgy/nevelési terület: drámajáték
Évfolyam: 1-8. évfolyam
Helyszín: Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály út 1.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 8:30-10:30
létszámkeret: 20 fő

Téma: A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton: Cimborák a ház körül - tehetséggondozás környezetismeret-órán
Bemutató, előadó pedagógus: Mermeze Klára
Tantárgy/nevelési terület: környezetismeret
Évfolyam: 4. évfolyam
Helyszín: Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2315 Szigethalom, Thököly u. 37.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 8:30-10:30
létszámkeret: 18 fő

Téma: Tehetséggondozás a mindennapokban
Bemutató pedagógus: Temesvári Miklós
Előadó pedagógus: Sütő Lászlóné
Tantárgy/nevelési terület: környezetismeret – tájékozódás
Évfolyam: 4. évfolyam
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 8:30-10:30
létszámkeret: 10 fő

Téma: Tanulási nehézség, részképességzavar
Bemutató, előadó pedagógus: Tóth Anett
Tantárgy/nevelési terület: fejlesztőpedagógia
Évfolyam: 2. évfolyam
Helyszín: Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 1047 Budapest, Bőrfestő u.5-9.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 8:30-10:30
létszámkeret: 15 fő

Téma: Sokoldalúan felhasználható weboldalak a tanításra való felkészülés és a tanítás során
Bemutató, előadó pedagógus: Boda Réka
Tantárgy/nevelési terület: angol nyelv
Évfolyam: 3. évfolyam
Helyszín: Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 9:00-10:30
létszámkeret: 30 fő

Téma: Tehetséggondozás különböző tanulási technikák alkalmazásával idegen nyelvi órán – Élőlények, állatok
Bemutató, előadó pedagógus: Gáliczné Móri Gabriella Zsuzsanna
Tantárgy/nevelési terület: környezetismeret angol nyelven
Évfolyam: 4. évfolyam
Helyszín: Újpesti Karinthy Frigyes Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1048 Budapest, Hajló u. 2.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 8:45-10:45
létszámkeret: 25 fő

Jelentkezés a programokra »


Bemutatóórák általános iskolában – felső tagozat

Téma: Kreatív zenei gyakorlatok a bécsi klasszika stíluskörében
Bemutató pedagógus: Nagyné Rápli Györgyi
Bevezető előadás címe: Tehetségek „extrákkal"
Előadó pedagógus: Krónerné Rózsavölgyi Ildikó
Tantárgy/nevelési terület: ének-zene
Évfolyam: 8. évfolyam
Helyszín: Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2030 Érd, Bajcsy Zs. út 19-21.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 10:15-12:30
létszámkeret: 30 fő

Téma: Krimi az irodalomórán, azaz kötelező irodalom másképpen
Bemutató pedagógus: Prácserné Kóbor Erika
Bevezető előadás címe: Hogyan valósulhat meg egyszerre a tehetséggondozás és a fejlesztés a tanórán?
Előadó pedagógus: Váradiné Szép Emese
Tantárgy/nevelési terület: magyar irodalom/ értelmi, érzelmi, erkölcsi nevelés
Évfolyam: 8. évfolyam
Helyszín: Herman Ottó Általános Iskola és Tudásközpont 1149 Budapest, Egressy u. 69.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 8:30-10:15
létszámkeret: 20 fő

Téma: Tehetséggondozás matematikaórán – hozzárendelések, függvények
Bemutató, előadó pedagógus: Ruzsinszkiné Lukácsy Margit
Tantárgy/nevelési terület: matematika
Évfolyam: 7. évfolyam
Helyszín: Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József utca 14.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 11:30-13:30
létszámkeret: 15 fő

Téma: Differenciáló módszerek testnevelésórán – támaszugrások oktatása
Bemutató, előadó pedagógus: Kollár Tibor
Tantárgy/nevelési terület: testnevelés
Évfolyam: 8. évfolyam
Helyszín: Gulner Gyula Általános Iskola 1183 Budapest, Gulner Gyula utca 2.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 8:55-11:00
létszámkeret: 30 fő

Téma: Különböző képességű tanulók fejlesztéséhez használt módszerek, munkaformák – felzárkóztatás
Bemutató pedagógus: Fischer Júlia Sylvia
Előadó pedagógus: Varga Andrea
Tantárgy/nevelési terület: angol nyelv
Évfolyam: 5. évfolyam
Helyszín: Budapest V. Kerületi Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola 1056 Budapest Váci utca 43.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 9:00-11:00
létszámkeret: 30 fő

Téma: Toldi, avagy egyéni és csoportfejlesztés egy színi előadásra készülve
Bemutató pedagógus: Papp Márta
Tantárgy/nevelési terület: drámapedagógia/ kreativitásfejlesztés, tehetséggondozás
Évfolyam: 5-8. évfolyam
Helyszín: Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola 1092 Budapest, Bakáts tér 12.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 14:00-16:00
létszámkeret: 20 fő

Téma: Tehetséggondozás a német nyelv tanításában – Márton-napi hagyományok
Bemutató, előadó pedagógus: Varga Ágnes
Tantárgy/nevelési terület: német nyelv
Évfolyam: 6. évfolyam
Helyszín: Szilágyi Erzsébet Gimnázium 1016 Budapest, Mészáros u. 5-7.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 10:45-12:30
létszámkeret: 10 fő

Téma: Tehetséggondozás és hátránykompenzáció angolórán – készségfejlesztés
Bemutató pedagógus: Szabó Katalin
Előadó pedagógus: Bartos Ildikó
Tantárgy/nevelési terület: angol nyelv
Évfolyam: 7. évfolyam
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest Horváth Mihály tér 8.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 9:30-11:30
létszámkeret: 15 fő

Téma: Tehetséggondozás a fizikaórán – fénytan
Bemutató pedagógus: Pintér Géza
Előadó pedagógus: Schramek Anikó
Tantárgy/nevelési terület: fizika
Évfolyam: 7. évfolyam
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 8:00-10:45
létszámkeret: 12 fő

Téma: IKT alkalmazása biológiaórán – Madárhatározó mobilalkalmazással
Bemutató, előadó pedagógus: Kocsi Attila
Tantárgy/nevelési terület: biológia
Évfolyam: 7. évfolyam
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 8:00-9:45
létszámkeret: 12 fő

Téma: Differenciáló módszerek a történelemtanításban – A nagy földrajzi felfedezések
Bemutató, előadó pedagógus: Ádámné Laczkó Melinda
Tantárgy/nevelési terület: történelem
Évfolyam: 6. évfolyam
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 8:00-10:45
létszámkeret: 12 fő

Téma: IKT alkalmazása a földrajzórán – Digitális tartalomfejlesztés az új tankönyvekben
Bemutató, előadó pedagógusok: Neumann Viktor, Vizy Zsolt
Tantárgy/nevelési terület: földrajz
Évfolyam: 5-10. évfolyam
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 15:00-16:15
létszámkeret: 35 fő

Téma: IKT eszközök földrajzórán – Éghajlati övezetek
Bemutató, előadó pedagógus: Kádárné Szalay Eszter
Tantárgy/nevelési terület: földrajz
Évfolyam: 7. évfolyam
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 10:00-11:45
létszámkeret: 12 fő

Téma: Tehetséggondozás a művészeti nevelésben – művészettörténet a gyakorlatban: a középkor művészeti stílusai, gótika
Bemutató, előadó pedagógus: Mózessy Egon
Tantárgy/nevelési terület: rajz és vizuális kultúra
Évfolyam: 6. évfolyam
Helyszín: Lisznyai Utcai Általános Iskola 1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 9:30-11:30
létszámkeret: 12 fő

Téma: Differenciálás a testnevelés tanításában – képességfejlesztés
Bemutató, előadó pedagógus: Tóth Imre
Tantárgy/nevelési terület: testnevelés és sport
Évfolyam: 8. évfolyam
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 8:00-9:30
létszámkeret: 20 fő

Téma: Olvasmányélmények csoportmunkában – Nekünk tetszett, te is olvasd el!
Bemutató pedagógus: Váradiné Szép Emese
Bevezető előadás címe: „Kötelezők" másképpen
Előadó pedagógus: Prácserné Kóbor Erika
Tantárgy/nevelési terület: magyar irodalom/értelmi, érzelmi, erkölcsi nevelés
Évfolyam: 8. évfolyam
Helyszín: Zrínyi Miklós Általános Iskola 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 9:30-11:30
létszámkeret: 15 fő

Téma: IKT alkalmazása a németórán
Bemutató, előadó pedagógus: Bakuczné Szabó Gabriella
Tantárgy/nevelési terület: német nyelv
Évfolyam: 8. évfolyam
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 8:00-10:45
létszámkeret: 6 fő

Jelentkezés a programokra »


Bemutatóórák középiskolában

Téma: „Hozd a saját eszközöd!" - A mobiltelefon tanórai használata
Bemutató, előadó pedagógus: Képes Józsefné
Tantárgy/nevelési terület: informatika
Évfolyam: 9-12. évfolyam
Helyszín: BGSZC Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 1184 Budapest, Hengersor u. 34.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 10:20-12:00
létszámkeret: 30 fő

Téma: A prezi.com lehetőségei a tanulók motiválásában és a tanulás folyamatában
Bemutató, előadó pedagógus: Leitli Gabriella Erika
Tantárgy/nevelési terület: középiskolai közismereti
Évfolyam: 9-12. évfolyam
Helyszín: Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma 2170 Aszód, Hatvani út 3.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 12:30-14:15
létszámkeret: 10 fő

Téma: IKT alkalmazása irodalomórán – Az antik görög dráma és színház
Bemutató, előadó pedagógus: Molnárné Dóczi Mária
Tantárgy/nevelési terület: irodalom
Évfolyam: 9. évfolyam
Helyszín: Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma 2440 Százhalombatta, Iskola u. 3.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 10:30-12:30
létszámkeret: 10 fő

Téma: IKT eszközök alkalmazása angolórán – Napjaink reklámjai
Bemutató pedagógus: Nagy Katalin
Bevezető előadás címe: Tehetséggondozás az angol nyelv oktatásában az IKT eszközök használatával
Előadó pedagógus: Szabó Orsolya
Tantárgy/nevelési terület: angol nyelv
Évfolyam: 12. évfolyam
Helyszín: Kőbányai Szent László Gimnázium 1102 Budapest, Kőrösi Csoma út 28-34.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 8:30-11:00
létszámkeret: 20 fő

Téma: Projektmódszer a tanórán – Madách Imre: Az ember tragédiája
Bemutató pedagógus: Orbán Judit
Bevezető előadás címe: Projektmódszer az irodalomtanításban
Előadó pedagógus: Csikós Mária
Tantárgy/nevelési terület: magyar nyelv és irodalom
Évfolyam: 11. évfolyam
Helyszín: BGSZC Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 1184 Budapest, Hengersor utca 34.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 9:15-11:00
létszámkeret: 15 fő

Téma: Tehetséggondozás a biológiaórán – tápanyagaink összetétele
Bemutató, előadó pedagógus: Schreiner Éva Gyöngyi
Tantárgy/nevelési terület: biológia
Évfolyam: 12. évfolyam / fakultációs csoport
Helyszín: Váci SZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 2170 Aszód, Hatvani út 3
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 9:15-11:00
létszámkeret: 15 fő

Téma: A KIP módszer alkalmazása a tanórán – A középkori magyar állam bukása Mohácstól Buda elfoglalásáig
Bemutató pedagógus: Tóth Katalin
Előadó pedagógus: Szucsik Ágnes
Tantárgy/nevelési terület: történelem
Évfolyam: 10. évfolyam
Helyszín: BKSZC Modell Divatiskolája, Iparművészeti, Ruha- és Bőripari Szakközépiskolája és Szakiskolája 1133 Budapest, Vág u 12-14.
Időpont: 2016. november 16. (szerda) 9:00-11:00
létszámkeret: 12 fő

Téma: Tehetségek felismerése, gondozása – Nicsak, mi van ott? (háromszögek, körök)
Bemutató pedagógus: dr. Siposs András
Előadó pedagógus: Kelemenné Kiss Ilona
Tantárgy/nevelési terület: matematika
Évfolyam: 9. évfolyam
Helyszín: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium 1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 9:30-11:30
létszámkeret: 25 fő

Téma: Az IKT eszközök használatának lehetőségei a történelem oktatásában – A második ipari forradalom
Bemutató, előadó pedagógus: Bartáné Sandi Katalin
Tantárgy/nevelési terület: történelem
Évfolyam: 11. évfolyam
Helyszín: Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma 2440 Százhalombatta, Iskola u. 3.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 11:30-13:30
létszámkeret: 15 fő

Téma: Különböző tehetségek, közös tevékenységek: francia zeneművek, kortárs énekesek – Quizlet alkalmazása
Bemutató, előadó pedagógus: dr. Szabó Marianne
Tantárgy/nevelési terület: francia nyelv
Évfolyam: 12. évfolyam
Helyszín: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma 1139 Budapest, Váci út 89.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 12:45-14:30
létszámkeret: 7 fő

Téma: Fekete test, hőmérsékleti sugárzás
Bemutató pedagógus: Horváth Gábor
Bevezető előadás címe: "Segítség! Tankönyv! Tankönyvi segítség!" Fizika érettségi 2017 – Adalékok a hőmérsékleti sugárzáshoz
Előadó pedagógusok: Dégen Csaba; Jánossy Zsolt; Szalóki Dezső Béla
Tantárgy/nevelési terület: fizika
Évfolyam: 12. évfolyam
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 12:30-15:00
létszámkeret: 30 fő

Téma: Projektmódszer a művészeti nevelésben – Tolerancia, csoportos projekt
Bemutató, előadó pedagógus: Nagy Júlia
Tantárgy/nevelési terület: művészet/vizuális kultúra
Évfolyam: 11. évfolyam
Helyszín: Váci Madách Imre Gimnázium 2600 Vác, Brusznyai u. 4.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 9:30-11:30
létszámkeret: 10 fő

Téma: Komplex természettudomány tanítása a 9. évfolyamon – Kőzetlemez-mozgások következményei
Bemutató pedagógus: Oláhné Nádasdi Zsuzsanna
Bevezető előadás címe: Földrajzi tartalom beillesztése a természettudományok integrált tanításának rendszerébe
Előadó pedagógus: Németné Dr. Katona Judit
Tantárgy/nevelési terület: földrajz/a képességfejlesztés lehetőségei a földrajzórákon
Évfolyam: 9. évfolyam
Helyszín: Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium 1096 Budapest, Vendel u. 3.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 8:45-10:30
létszámkeret: 6 fő

Téma: Kreativitást fejlesztő gyakorlatok – Gombák a környezetünkben
Bemutató pedagógus: Székely Márta
Előadó pedagógus: Nagy Dóra
Tantárgy/nevelési terület: biológia
Évfolyam: 10. évfolyam
Helyszín: Kőrösi Csoma Általános Iskola és Gimnázium 1173 Budapest, Akácvirág u. 49.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 9:00-11:30
létszámkeret: 15 fő

Téma: Forráshivatkozás online környezetben
Bemutató pedagógus: Tóth Viktória
Bevezető előadás címe: A helyi könyvtárhasználati tanterv elemei
Előadó pedagógus: Rónyai Tünde
Tantárgy/nevelési terület: könyvtárhasználat
Évfolyam: 9. évfolyam
Helyszín: Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 8:30-10:30
létszámkeret: 10 fő

Jelentkezés a programokra »


Bemutatóóra kollégiumban A bemutatóóra betegség miatt elmarad.

Téma: Hátránykompenzáció a kollégiumban – Tudás-Tréning
Bemutató pedagógus: Dr. Székely Károly Ákos
Tantárgy/nevelési terület: kollégiumi nevelés
Évfolyam: 9. évfolyam
Helyszín: Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1149 Budapest, Mogyoródi út 19.
Időpont: 2016. november 15. (kedd) 16:30-18.00
létszámkeret: 25 fő


Bemutatóóra EGYMI-ben

Téma: Mozgásfejlesztés az alapozó terápia gyakorlata szerint
Bemutató pedagógus: Venterné Balogh Angelika
Bevezető előadás címe: Alapozó terápiával a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók együttnevelésének sikerességéért
Előadó pedagógus: Jenei Andrea
Tantárgy/nevelési terület: gyógypedagógiai habilitáció –rehabilitáció
Évfolyam: 1-4. évfolyam
Helyszín: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola 1086 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 9:00-10:30
létszámkeret: 18 fő

Jelentkezés a programra »


1. Őszi Pedagógiai Napok programja
2. Nyitónap - Plenáris ülések
3. Kiemelt programok
4. Témaheteket bemutató programok
5. Szakmai műhelyek
6. Bemutatóórák, bemutató foglalkozások


Nyomtatás