Őszi Pedagógiai Napok 2017. - Jó gyakorlatok, bemutatóórák, szakmai műhelymunkák

« előző oldal
következő oldal »

Gimnázium

Téma: Új generációs földrajztankönyvek fejlesztése
Időpont: 2017. november 13. (hétfő) 15:00–16:00
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: előadás és konzultáció
Célcsoport: gimnáziumi tanárok
Rövid ismertető: Hol tart az OFI-s tankönyvek fejlesztése?
Hogyan használjuk az online tankönyveket?
Közreműködők: Arday István OFI munkatárs, tankönyvszerző

 

Téma: Az e-learning alkalmazása az állattan tanításában
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 08:00–09:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: középiskolai biológiatanárok
Rövid ismertető: Személyes IKT eszközök használata a tanórán (biológia, 10. évfolyam), különféle alkalmazások bemutatása.
Közreműködők: Kocsi Attila biológiatanár

 

Téma: Tárt kapuk, avagy modern módszerek a nyelvtanításban
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 14:00–16:00
Helyszín: Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
1192 Budapest, Gutenberg krt. 6.
A program jellege: műhelyfoglalkozás
Célcsoport: nyelvtanárok
Rövid ismertető: A műhelyfoglalkozás kiemeli a nyelvtanítás területén a kreativitás, a drámatechnika, az irodalom, a boldogságfaktor fontosságát, továbbá sor kerül nemzetközi tapasztalatok megosztására is.
Közreműködők: Barócsiné dr. Kirilova Sztefka, Czentye Szilvia és Gutmayer Helga angoltanárok, Valkó Krisztina és Szabóné Gábor Anikó némettanárok

 

Téma: A természettudományos tárgyak élményszerű tanítása – A tehetség felismerését szolgáló pedagógiai dokumentáció
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 10:00–13:00
Helyszín: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2030 Érd, Széchenyi tér 1.
A program jellege: előadás, bemutatóóra és konzultáció, műhelyfoglalkozás
Célcsoport: általános és középiskolai matematika, fizika, kémia, biológia szakos kollégák
Rövid ismertető: A bemutatóórák célja, hogy elméleti, módszertani és technikai szempontból megismertessék a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetését a természettudományos tantárgyakat tanító szaktanárokkal.
A bemutatókat követően a jelenlévők megismerkedhetnek matematika, fizika, kémia és biológia komplex versenyfeladatsor, versenypéldák összeállításának módszertanával, szakmai támogatást kaphatnak a természettudományos és matematikai tehetséggondozást célzó tevékenységek, programok megvalósításához.
Egy időben három laborban biológia, kémia és fizika szakterületen élményszerű, kísérletező bemutató foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődő pedagógusok.
10:00–10:30 Plenáris ülés
10:40–13:00 Bemutató foglalkozás és műhelymunka 3 szekcióban (kémia, biológia, fizika)
Közreműködők:
Versits Lívia mesterpedagógus, Kitzinger István munkaközösség-vezető (biológia, kémia), Ruzsenszki Magdolna munkaközösség-vezető (matematika, fizika, informatika), Varga Zsolt fizika szakos tanár,
Petrovácz Ilona fizika szakos tanár, Csatlós Mária fizika szakos tanár,
Homoki Árpád laborvezető

 

Téma: Az eredményes tanulás lehetőségei a négyosztályos gimnáziumi matematika tanításában
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 11:00–12:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra, óramegbeszélés
Célcsoport: 4 osztályos gimnáziumban tanító matematika tanárok
Rövid ismertető: Az érdeklődők példákat láthatnak az eredményes tanulás lehetőségeire a négyosztályos gimnáziumi matematika tanításában (matematika, 9. évfolyam).
Közreműködők: Orosz Gyula matematikatanár

 

Téma: Korszerű módszerek az oktatásban
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 08:45–12:30
Helyszín: Budapest II. Kerület II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.
A program jellege: műhelyfoglalkozás, bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: módszerek iránt érdeklődő középiskolai tanárok
Rövid ismertető: A program az iskolai oktatás különböző területeiről villant fel egy-egy, a pedagógusok számára érdekes, a gyakorlatban alkalmazható módszert, megközelítést.
Az EU-ismeretek, a személyiségalapú idegen nyelvi kompetenciafejlesztés, az okostelefon alkalmazása az ismeretszerzésben, a szövegértelmezési, szövegértési technikák fejlesztése mind olyan kérdés, amelyek a mai oktatásban érdeklődésre tarthatnak számot.
Műhelyfoglalkozások:
• EU-s ismeretek: Euró és az EU költségvetése (9–12. évfolyam)
• Színes angolórák – a TrueColors módszer (5–12. évfolyam)
Bemutatóórák és konzultáció:
• Az okostelefon használatának lehetőségei az oktatásban (9–12. évfolyam)
• Lírai művek értelmezései lehetőségei – Kosztolányi Dezső művein keresztül (11–12. évfolyam)
• Régi magyar szövegek olvasása, értelmezése (irodalmi és nyelvtani ismeretek komplex alkalmazása) (9-10. évfolyam)
Közreműködők: Műhelyfoglalkozás: Verebélyi Rita, Daru Anita mesterpedagógus
Bemutatóóra és konzultáció: Dr. Havassy András kutatótanár,
Létay Márton, Dr. Pelczer Katalin kutatótanár

 

Téma: Alapkészségek és a személyiség fejlesztése a művészetek és a drámapedagógia eszközeivel
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 09:00–13:00
Helyszín: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium
1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.
A program jellege: komplex művészeti nevelési program
Célcsoport: általános iskolai és középiskolai magyar, ének, dráma, testnevelés szakos kollégák, alapfokú művészeti iskolák színjáték tanszakán tanító kollégák, a drámapedagógiai módszerekre nyitott bármely szakos kollégák
Rövid ismertető: A részt vevő kollégák az első órában egy játékos, interaktív foglalkozáson ismerkednek az alkalmazott módszerekkel. Ezt követően – alternatív módon – különböző foglalkozásokat tekintenek meg összevont, tehát két tanórás bemutatóóra keretében. Végül egy közös „óramegbeszéléssel" zárjuk a programot.
Bemutatóórák: 9–12. évfolyam, magyar irodalom, vers- és prózamondás, ének- és hangképzés (kreatív zene), színpadi mozgás (kreatív mozgás), színészmesterség (kreatív színházi gyakorlat, drámajáték), beszédtechnika.
Közreműködők: Keresztúri József, Zuti Krisztián, Eck Attila, Somfai Barbara, Kiss Judit Ágnes, Bori Viktor és Gyevi-Bíró Eszter drámapedagógusok
Fekete Anikó énektanár
Tóth Laura táncművész, mozgástanár
Bogdán-Sákovics Eszter logopédus-beszédtanár

 

Téma: Projektalapú oktatás a fizika oktatásában
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 15:00–16:45
Helyszín: Veres Pálné Gimnázium
1053 Budapest, Veres Pálné utca 38.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció, előadás
Célcsoport: középiskolai fizikatanárok
Rövid ismertető: Projektalapú oktatás bemutatása a fizika oktatásában:
15:00–15:30 Bemutatóóra, 12. évfolyam – Dégen Csaba
15:30–15:35 Bevezető – Szalóki Dezső
15:35–16:15 Projektalapú módszer a fizikaórákon, előadás – Jánossy Zsolt
16:15–16:45 Beszélgetés a témáról – Kiss Jolán
Közreműködők: Dégen Csaba, Szalóki Dezső, Jánossy Zsolt és Kiss Jolán fizika szaktanácsadók

 

Téma: Fizikafeladatok numerikus és egzakt megoldása számítógéppel
Időpont: 2017. november 17. (péntek) 10:00–12:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra, óramegbeszélés és műhelyfoglalkozás
Célcsoport: középiskolában tanító fizikatanárok
Rövid ismertető: Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a számítógép használatának lehetőségeibe fizikaórán (fizika, 12. évfolyam).
Közreműködők: Csefkó Zoltán fizikatanár

 

Jelentkezés a programokra >>

Vissza az Őszi Pedagógiai Napok 2017. főoldalára >>

 

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »