Őszi Pedagógiai Napok 2017. - Jó gyakorlatok, bemutatóórák, szakmai műhelymunkák

« előző oldal
következő oldal »

Szakképzési centrum

Téma: Művészeti tantárgyköziség irodalom- és történelemórákon
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 14:00–16:00
Helyszín: ÉSZC Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2440 Százhalombatta, Iskola u. 3.
A program jellege: előadás és konzultáció
Célcsoport: téma iránt érdeklődő, középiskolában és felső tagozatban tanító tanárok
Rövid ismertető: A két tantárgy számtalan lehetőséget kínál a tanulói kreativitás kibontakoztatására. Projektmunka keretében diákjaink készítettek már az olvasott irodalmi művek alapján illusztrációt, képregényt, maszkokat, jelmez- és díszletterveket, installációt, történelemből épületmodelleket, címert, ábrázoltak eseményeket, személyeket.
Az alkotások méretét, a kivitelezés technikáját legtöbbször szabadon választhatták meg, és ugyancsak maguk dönthették el, hogy egyénileg vagy csoportban kívánnak-e dolgozni.
Közreműködők: Bartáné Sandi Katalin, Darufalvi Bernadett

 

Téma: Komplex természettudomány bemutatóóra és konzultáció
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 09:00–11:00
Helyszín: BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1097 Budapest, Gyáli út 22.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: téma iránt érdeklődő középiskolai és általános iskolai tanárok
Rövid ismertető: Digitális eszközök és módszerek bemutatása, használata komplex természettudomány tanórán (9. évfolyam)
Közreműködők: Némethné dr. Katona Judit

 

Téma: Digitális iskola, módszertan a gyakorlatban
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:00–14:00
Helyszín: BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1097 Budapest, Gyáli út 22.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció, előadás
Célcsoport: téma iránt érdeklődő középiskolai és általános iskolai tanárok
Rövid ismertető: Digitális eszközök és módszerek bemutatása, használata a tanórákon (Moodle keretrendszer, Redmenta, Kahoot, motivációs kérdések).
Közismereti és szakmai órákon való alkalmazási lehetőségek: matematika, fizika, informatika, szakmai tárgyak.
Tájékoztató az Arany János Tehetséggondozó Programról (13:00–14:00)
Közreműködők: Alapiné Ecseri Éva, Szalayné Török Edit, Kiss Anikó, Vígh Sándor,
Gyarmathy Krisztina

 

Téma: Kooperatív technikákkal és fejlesztő értékeléssel a lemorzsolódás ellen
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 10:00–13:00
Helyszín: BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1075 Budapest, Wesselényi utca 38.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: általános iskola felső tagozatos osztályfőnökök, intézményvezetők, középiskolai pedagógusok és intézményvezetők, szakszolgálati szakalkalmazottak
Rövid ismertető: A bemutató osztályfőnöki órára egy 9. osztály első negyedéves értékelése után kerül sor, amikor is lehetőség nyílik a tanulói önértékelés fejlesztésére.
Bemutatjuk a negyedéves tanulói beszámolók és az osztályértékelő konferenciák rendszerét, amit a lemorzsolódás veszélyének csökkentése és a tanulmányi eredmények javítása érdekében működtetünk.
Közreműködők: Pápai Júlia, Baranyai Imréné, Balogh Éva

 

Téma: A Nyitott tananyagfejlesztési modell (OCD – Open Content Development) fejlesztési program bemutatása
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 14:15–16:00
Helyszín: BMSZC Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1134 Budapest, Váci út 21.
A program jellege: előadás
Célcsoport: középfokú szakképzés szaktanárai
Rövid ismertető: Egy olyan új tananyagfejlesztési modellt mutatunk be a gyakorlatban, amelyben – aktív tanári közreműködéssel – új típusú elektronikus tananyagokat próbálunk ki, mint például a felhőszolgáltatások igénybevétele és közösségi tartalomfejlesztési elemek bevitele az iskolai környezetbe.
A program fejlesztését a BME Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézetének és a BME Tanárképző Központjának támogatásával létrehozott MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztési (OCD) Modell Kutatócsoportja végzi.
Közreműködők: MTA-BME OCD Modell Kutatócsoport

 

Téma: „Mutasd, csinálom, tudom, nem adom fel" – Mobilitási pályázatok készítése
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 14:00–16:00
Helyszín: ÉSZC Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.
A program jellege: előadás és konzultáció
Célcsoport: szakgimnáziumban, középfokú szakképzésben tanító szakmai tanárok
Rövid ismertető: Legnagyobb volumenű projektünk a 2015. pályázati évben beadott és 2016-ban megvalósított Erasmus+ projekt, amelynek keretében 36 fő diák teljesített 3 hetes szakmai gyakorlatot Malagában 7 fő (egymást váltó) kísérő tanárral, valamint 6 fő tanár ismerkedett meg a spanyol szakképzési rendszerrel. Az előadás során a pályázatírás, megvalósítás, értékelés tapasztalatai kerülnek megosztásra.
Közreműködők: Szakácsné Nagy Éva

 

Jelentkezés a programokra >>

Vissza az Őszi Pedagógiai Napok 2017. főoldalára >>

 

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »