Őszi Pedagógiai Napok 2017. - Jó gyakorlatok, bemutatóórák, szakmai műhelymunkák

« előző oldal
következő oldal »

Általános Iskola – felső tagozat

Téma: Így készülünk a 8. osztályos nyelvi kompetenciamérésre
Időpont: 2017. november 13. (hétfő) 11:00–12:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: általános iskolai némettanárok
Rövid ismertető: A nyelvi kompetenciamérés komoly kihívás elé állítja a nyelvtanárokat.
A fejlesztés szolgálatában alkalmazott módszertani eljárások és eszközök tekinthetők meg a bemutatóórán (német nyelv, 8. évfolyam).
Közreműködők: Pásztiné Markella Eszter németnyelv-tanár

 

Téma: Tanulásmódszertan tanóra sportosztályban
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 09:00–11:00
Helyszín: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
1089 Budapest, Vajda Péter u. 25–31.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: tanulásmódszertan iránt érdeklődő tanárok
Rövid ismertető: A bemutatóóra (6. évfolyam) olyan módszereket, játékokat, taktikákat mutat be, amelyek a gyerekek segítségére lehetnek a tanulás hatékonyságában.
Közreműködők: Szilvay Gáborné pedagógus

 

Téma: Nemzetközivé váló sporttársadalmak
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 09:00–11:00
Helyszín: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
1089 Budapest, Vajda Péter u. 25–31.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: Sportiskolai sporterkölcstanoktatók, sporthoz kötődő erkölcstan-oktatók, testnevelők, erkölcstantanárok
Rövid ismertető: Miért akarnak egyes sportemberek nálunk vagy máshol edzeni, mint ahol megszülettek?
Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek a légiósoknak a sportolói közösségek életére?
Mi az oka annak, hogy sokan elkívánkoznak saját hazájukból, és más országban akarnak sportolni?
Szükséges-e szabályozni az országok közötti sportolói átigazolásokat?
Bemutatóóra: 7. évfolyam
Közreműködők: Borka Gábor testnevelésmunkaközösség-vezető

 

Téma: Életszituációink eljátszása csoportokban
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 09:00–11:00
Helyszín: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
1089 Budapest, Vajda Péter u. 25–31.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: testnevelőknek, sportiskolai tanároknak
Rövid ismertető: A bemutatóóra (küzdelem és játék, 5. évfolyam) célja az élményen keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése. A módszer különösen alkalmas a fogékonyság, a fantázia, a koncentráció, a tolerancia és az együttműködés erősítésére, a verbális és nonverbális kifejezőeszközök helyes és tudatos használatának elmélyítésére.
Közreműködők: Fodor Bence testnevelő tanár

 

Téma: Digitális világ az irodalomórán
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 10:00–11:30
Helyszín: Herman Ottó Tehetségközpont Általános Iskola
1149 Budapest, Egressy út 69.
A program jellege: Bemutató előadás diákokkal
Célcsoport: magyar nyelv és irodalom szakos tanárok, szaktanácsadók
Rövid ismertető: Okostelefon az irodalomórán? Digitális témafeldolgozás, értékelés? Igen!
Új utak, új lehetőségek, vagyis a digitális világ megjelenése az irodalomórán.
Közreműködők: Prácserné Kóbor Erika vezető szaktanácsadó magyar nyelv és irodalom műveltségterületen, mérés-értékelési szakértő
Dombovári Lászlóné magyar és történelem szakos tanár
Weil Ákos magyar nyelv és irodalom szakos tanár

 

Téma: Anyagismereti kártyák a kémiaórán
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 13:00–16:30
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra és előadás
Célcsoport: felső tagozaton és középiskolában tanító kémiatanárok
Rövid ismertető: Az egyszerű tanórai eszközök és kísérletek gyakran hatékonyabbak, mint a bonyolultak. Ehhez nyújt segítséget a kémia-módszertani délután.
Egyszerű, látványos, olcsó és könnyen beszerezhető alapanyagokkal elvé-gezhető kísérleteket mutatunk be, olyanokat, amelyeket reményeink szerint még nem ismernek. Ezek egy része demonstrációs, más része diákkísérlet. Témájuk: színek, lángok és égés, a gázok.
13:00–13:45 Bemutatóóra (kémia, 8. évfolyam)
14:00–14:45 Előadás
15:00–16:30 Egyszerűen elvégezhető kísérletek
Közreműködők: Albert Attila, Balázsné Kerek Marianna, Rakota Edina, Keglevich Kristóf

 

Téma: Könyvtárpedagógia – Az eredményes tanulás támogatása: könyvtárhasználati órák tervezése, szervezése
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 14:30–16:30
Helyszín: Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyay u. 4/c–8.
A program jellege: műhelyfoglalkozás, előadás
Célcsoport: könyvtárostanárok
Rövid ismertető: A program célja a könyvtárpedagógia iskolai szerepének tudatosítása, a könyvtárpedagógiai program szerepének bemutatása az iskolai könyvtári munkában. A résztevők megismerkedhetnek a könyvtárhasználati órák napi gyakorlatba történő beépítésének jó gyakorlatával.
Közreműködők: Tóth Viktória és Vermesné Horváth Anikó könyvtárostanárok

 

Téma: Természettudományos gyakorlatok – Kísérletek a biológia, kémia, fizika, földrajz tantárgyak témaköréből
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 08:45–11:00
Helyszín: Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
1173 Budapest, Akácvirág utca 49.
A program jellege: műhelyfoglalkozás
Célcsoport: felső tagozaton tanító reálszakos tanárok
Rövid ismertető: A műhelyfoglalkozás célja a természettudományos gyakorlatok című tantárgy bemutatása, céljainak, módszereinek, eredményeinek ismertetése. Kísérletek bemutatására is lesz mód, melyeket a kollégákkal közösen végzünk el. Értékelés, tájékoztatás a tanmenet felépítéséről, kérdések megválaszolása (5–6. évfolyam).
Közreműködők: Riznizsenkó Ferencné általános iskolai biológia–földrajz szakos tanár
Székely Márta középiskolai biológiatanár, biológia vezető szaktanácsadó

 

Téma: IKT eszközök használata matematikaórán
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:00–10:45
Helyszín: Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
1119 Budapest, Bikszádi u. 61–63.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: általános iskolai matematikatanárok
Rövid ismertető: A bemutatóóra (matematika, 7. évfolyam) a digitális tábla alkalmazásának lehetőségeiből nyújt ízelítőt. A tanulási folyamat segítői, az önálló haladás és önellenőrzés egyszerű támogatói az órán megjelenő IKT eszközök és szoftverek, melyek rendszeres alkalmazása a tanulók differenciálására és motiválására is alkalmas. A bemutatóórát rövid elméleti előadás és konkrét ötlettár, módszertani ötletbörze követi.
Közreműködők: Bártfai Lászlóné matematika szaktanácsadó
Kovácsné Herman Katalin és Moróné Pálos Zsuzsanna matematikatanárok

 

Téma: Pályaorientáció az általános iskolában
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:45–12:00
Helyszín: Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola
2100 Gödöllő, Munkácsy utca 1.
A program jellege: előadás, bemutató foglalkozás
Célcsoport: általános iskola 7–8. évfolyamán tanító pedagógusok
Rövid ismertető: A pályaorientáció nem egy egyszeri esemény, hanem egy folyamat. Ahhoz, hogy jó döntést hozhassunk, négy dolog szükséges: önmagunkról reális kép kialakítása; széleskörű ismeretek a választható szakmákról; a munkaerő-piaci környezet ismerete; a képzési lehetőségekre vonatkozó ismeretek. Az előadás az elméleti tudnivalókat járja körül, kiemelve, hogy hol helyezkedik el az intézményfejlesztés rendszerében a pályaorientáció, a korai iskolaelhagyás (ESL) megelőzését hogyan támogatják ezek az eszközök. A rendhagyó foglalkozás (8. osztály) magában foglal ön- és pályaismereti gyakorlatokat.
Közreműködők: Farkasné Kozma Krisztina szaktanácsadó

 

Téma: Az eredményes tanulás lehetőségei a hatosztályos gimnáziumi matematika tanításában
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 10:00–11:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra, óramegbeszélés
Célcsoport: általános iskolai és hatosztályos gimnáziumban tanító matematikatanárok
Rövid ismertető: Az érdeklődők példákat láthatnak az eredményes tanulás lehetőségeire a hatosztályos gimnáziumi matematika tanításában (matematikaóra, 7. évfolyam).
Közreműködők: Rubóczky György matematikatanár

 

Téma: Az eredményes tanulás lehetőségei a hatosztályos gimnáziumi magyar nyelvtan tanításában
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 10:00–12:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra, óramegbeszélés
Célcsoport: általános iskolában és hatosztályos gimnáziumban tanító magyartanárok
Rövid ismertető: Az érdeklődők példákat láthatnak az eredményes tanulás lehetőségeire a hatosztályos gimnáziumi magyar nyelvtan tanításában (magyaróra, 8. évfolyam).
Közreműködők: Oláh Tibor magyartanár

 

Téma: Anyagok hőkapacitásának, fajhőjének meghatározása
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 11:00–12:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra, óramegbeszélés
Célcsoport: általános iskolában tanító fizikatanárok
Rövid ismertető: Kísérletek, mérések a fizikaórán, 8. évfolyamon.
Közreműködők: Keresztesi János fizikatanár

 

Téma: A probléma- és kutatásalapú tanulás
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 13:00–16:00
Helyszín: Megyeri Úti Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1044 Budapest, Megyeri út 20.
A program jellege: műhelyfoglalkozás, előadás
Célcsoport: általános iskolai pedagógusok: tanítók, tanárok, fejlesztőpedagógusok
Rövid ismertető: A nevelő-oktató munkában előforduló leggyakoribb problémák (pl. a motiváció hiánya, fegyelmezetlenség) tünetek, amelyek jeleznek valamit számunkra. Érdemes kihívásként kezelni ezeket. Célunk, hogy – a jelenlévő pedagógusok bevonásával – konkrét, gyakorlati válaszokat, megoldási technikákat találjunk a tanítás-tanulás folyamatának nehézségeire.
Közreműködők: Dr. Arató Ferenc adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi, Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék

 

Téma: A világháború lezárása
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 08:00–09:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: felső tagozaton tanító történelemtanárok
Rövid ismertető: A tanóra a középiskolára való felkészülés jegyében zajlik. A változatos módszerek mellett a tanulók önálló munkája is megfigyelhető (történelem, 8. évfolyam).
Közreműködők: Ádámné Laczkó Melinda történelemtanár

 

Téma: Labdás ügyességi gyakorlatok és sportpoharak
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 09:00–10:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: felső tagozaton tanító testnevelő tanárok
Rövid ismertető: A tanóra a ritmusérzék fejlesztését állítja középpontba. Fontos szerepet kap a különböző irányokba történő elmozdulások tanítása is (testnevelés, 6. évfolyam).
Közreműködők: Tóthné Horváth Gabriella testnevelő tanár

 

Téma: Szövegértés, szövegalkotás fejlesztése a magyarórán
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 09:00–10:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: felső tagozaton tanító magyartanárok
Rövid ismertető: A korosztály fenti kompetenciáinak fejlesztése nem könnyű feladat.
Az érdeklődők a fejlesztő módszereken túl megismerhetik az irodalom és a nyelv tanításának komplex módját is.
Bemutatóóra: magyar nyelv és irodalom, 6. évfolyam
Közreműködők: Studinger Józsefné magyartanár

 

Téma: Csokoládécsomagolás tervezése – a termékcsalád fogalma
Időpont: 2017. november 17. (péntek) 12:30–14:40
Helyszín: Lisznyai Utcai Általános Iskola
1016 Budapest, Lisznyai u. 40–42.
A program jellege: vizuális kultúra bemutatóóra (7. évfolyam, rajz és vizuális kultúra), konzultáció és tematikusan kapcsolódó ének-zene kiselőadás
Célcsoport: Művészetek műveltségterületen tanító kollégák
Rövid ismertető: Adott formátumban, saját vizuális ötlet megjelenítése; a tervezés mint a munkafolyamat fázisa; kivitelezés választott eszközzel; termékszerű megjelenítés (makettek elkészítése); a termék médiumokban való megjelenítési lehetőségei – reklámkampány modellezése; óriásplakát tervezése és kivitelezése (makett: a megszokottól eltérő 1:2 arányú formátum vizuális tartalommal történő megtöltése, amelyben képi és szöveges elemek komponálására kerül sor), hatásosság stb. Közös értékelés. Alkalmazott zene, film- és reklámzene megjelenése az énekórákon.
Közreműködők: Mózessy Egon intézményvezető, művészetek szaktanácsadó (bemutatóóra), Dr. Géczi-Laskai Judit AMI szaktanácsadó (konzulens), Rápli Györgyi vezető szaktanácsadó (előadó)

 

Jelentkezés a programokra >>

Vissza az Őszi Pedagógiai Napok 2017. főoldalára >>

 

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »