Őszi Pedagógiai Napok 2017. - Jó gyakorlatok, bemutatóórák, szakmai műhelymunkák

« előző oldal
következő oldal »

Általános Iskola – alsó tagozat

Téma: „Fazekasos modell" – Tanulásirányítás a napköziben
Időpont: 2017. november 13. (hétfő) 14:00–16:00
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: előadás és konzultáció, bemutatóórák
Célcsoport: tanítók, napközis nevelők
Rövid ismertető: A tanulás tanítása, a profi tanulásirányítás sokat segít a hátrányos helyzetű tanulóknak, a lemorzsolódóknak. Módszerek, eljárások, mesterfogások. A téma iránt érdeklődők minikurzuson is részt vehetnek.
Közreműködők: Előadó: Sövegházy Márta napközi munkaközösség-vezető,
Tanulásirányítási foglalkozások: Novák Ágnes (3. évfolyam) és Sólyom Viktória (2. évfolyam) napközis tanítók

 

Téma: A hangszeres tanulás előnyei az ének-zene tagozaton
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 09:00–11:00
Helyszín: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
1089 Budapest, Vajda Péter u. 25–31.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: ének-zene tanárok, tanítók
Rövid ismertető: „A hangszertanulás öröme és sikerei újabb motivációt adnak a gyerek további fejlődéséhez, tulajdonképpen állandó »húzóerőt« jelentenek a tiszta intonáció és a többszólamú hallás fejlesztése területén, különösen a gyengébb hallású gyerekek esetében. Számukra – legalábbis kezdetben – könnyebben megközelíthető az aktív zenélés élménye a furulyával, mint saját énekhangjukkal. A hangszerjáték lélekgyógyító hatása nem vitatható, hiszen a muzsikával való önkifejezés és a társas zenélés a lelki egészség irányába ható lehetőségek." (Parlando, 2015/3.)
Bemutatóórák: 2., 3., 4. és 6. évfolyamon.
Közreműködők: Farkasné Gömöri Rita és Györgyné Szabó Ildikó ének-zene tanárok

 

Téma: Lépéselőny – A tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek sikeres integrációja
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 07:30–13:00
Helyszín: Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2336 Dunavarsány, Árpád u. 12.
A program jellege: műhelyfoglalkozás, bemutatóóra és konzultáció, előadás
Célcsoport: tanítók, fejlesztőpedagógusok
Rövid ismertető: A harmadik és negyedik évfolyamon egy-egy osztályban az integrált nevelés kereteiben szervezünk bemutatóórákat. Az egyik a Sakkpalota Programra épülő óra, a másik negyedik osztályos matematikaóra. A tanórákat óramegbeszélés, konzultáció és előadással egybekötött műhelyfoglalkozás követi, melyet a tanítók és a fejlesztőpedagógusok vezetnek.
Közreműködők:
Ézsiás Erika igazgatóhelyettes, tanító,
Mészárosné Kátai Tünde tanító
Juhász Andrea gyógypedagógus, logopédus
Marosi Renáta fejlesztőpedagógus

 

Téma: A Komplex Instrukciós Program bevezetése és alkalmazása
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 08:45–11:00
Helyszín: Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1095 Budapest, Mester utca 19.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: általános iskolai matematika szakos pedagógusok
Rövid ismertető: A Komplex Instrukciós Program egy olyan speciális kooperatív tanulási eljárás, amely a különböző társadalmi helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony együttnevelését tűzte ki célul. Ennek gyakorlata jelenik meg a tanórákon: matematika tantárgy, alsó és felső tagozaton párhuzamosan.
Közreműködők: Török Alfréd igazgató, pedagógiai szakértő, biológia, testnevelés, etika és inkluzív nevelés szakos pedagógus
Radics Izabella tanító, Kállai Zsuzsa matematikatanár

 

Téma: A tanulás tanítása első évfolyamon
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:30–12:00
Helyszín: Szadai Székely Bertalan Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2111 Szada, Dózsa György út 63.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: alsó tagozaton tanító pedagógusok
Rövid ismertető: A lemorzsolódás megelőzéséhez kapcsolódóan az első évfolyamon kiemelten fontosnak tartjuk a tanulás megszerettetését, ezzel együtt pedig a korosztálynak megfelelő tanulási technikák elsajátíttatását.
Ehhez kínáljuk bemutatóóránkat (magyar nyelv és irodalom, 1. évfolyam) és az azt követő szakmai beszélgetést.
Közreműködők: Németh Veronika Enikő tanító

 

Téma: A BTM nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése TSMT szenzomotoros mozgásos gyakorlatokkal
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:30–12:30
Helyszín: József Nádor Általános Iskola és AMI
2096 Üröm, Iskola utca 3.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció, előadás
Célcsoport: alsó tagozaton tanító testnevelés szakos tanárok, testnevelés speciális kollégiummal rendelkező tanítók, minden olyan tanító, aki testnevelést tanít, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok
Rövid ismertető: A résztvevők bevezető előadás és gyakorlati bemutató (testnevelés, 3. évfolyam) keretében ismerhetik meg a testnevelésórán alkalmazott TSMT jellegű szenzomotoros mozgásos gyakorlatokat.
A gyakorlatok eredményesen alkalmazhatók a BTM zavarral küzdő tanulók fejlesztésében, pozitív hatást gyakorolnak az értelmi fejlődésre, és elősegítik az iskolai beválást.
Közreműködők: Tóthné Török Mária testnevelés tantárgygondozó szaktanácsadó

 

Téma: Fejlesztés stratégiai játékokkal – A sakk tanítása alsó tagozaton
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:30–11:30
Helyszín: Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2315 Szigethalom, Thököly u. 37.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: tanítók
Rövid ismertető: A Pedagógiai Napok keretében bemutatjuk a matematika órán (3. évfolyam) a tehetségfejlesztés területén alkalmazott módszereinket.
Programunkban megjelenik többek között a kísérletezés, a sakkjáték, a stratégiai játék, a cselekvéslánc. A sakk a személyiséget komplexen fejlesztő stratégiai táblajáték, melyet órakeretben szívesen és eredményesen alkalmaznak tanítóink. A bemutatóórát műhelymunka/konzultáció követi.
Igyekszünk nyomon követni és segíteni az esetleges adaptáció megvalósulását, melynek folyamatát az elmúlt években dolgoztuk ki.
Közreműködők: Kartali Erika tanító, munkaközösség-vezető

 

Téma: Az informatika oktatása alsó tagozaton, szakköri keretek között
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 12:15–14:00
Helyszín: Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2315 Szigethalom, Thököly u. 37.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: tanítók, informatika tantárgyat oktatók
Rövid ismertető: A program során bemutatjuk az alsó tagozatos matematikai tehetségfejlesztő foglalkozásokon, szakkörökön eredményesen alkalmazott módszereinket. Jelen foglalkozás alkalmával (matematika- és informatikaóra, 3. évfolyam) matematikai szöveges feladatot dolgozunk fel az informatika területén alkalmazott programokkal. Célunk, hogy a tanuló szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az internet használatában, legyen képes a tartalom áttekintésére, választott program indítására, lássa be, hogy a számítógép nemcsak játékra való, hanem az élet egyre több területén könnyíti meg az emberek munkáját, segít a tanulásban is.
Közreműködők: Tóthné Zsoldis Marianna tanító

 

Téma: A szivacskézilabda módszertani megújulása a testnevelés-tanításban
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 09:00–11:00
Helyszín: Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1043 Budapest, Munkásotthon u. 3.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció, előadás
Célcsoport: testnevelés tantárgyat tanító tanítók, szaktanárok
Rövid ismertető: Célunk, hogy bemutassuk, miként célszerű tanítani az iskolában a szivacskézilabdát. Mit és melyik korcsoportnak érdemes átadni, milyen módszerességgel, milyen tananyagtartalommal. A mindennapos testnevelésben érintett pedagógusok felkészítése a szivacskézilabda csapatsportág új módszertana alapján az innovációk elsajátítására, gyakorlatban való megvalósítására (testnevelés és sport, 2. évfolyam).
Közreműködők: Gálfalvi Áron testnevelő tanár

 

Téma: Aktívan angolul kisiskolás korban
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 09:00–13:00
Helyszín: Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola
1188 Budapest, Kapocs utca 56.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció
Célcsoport: alsó tagozaton nyelvet tanító kollégák
Rövid ismertető: Bevezető – Két tannyelvű oktatás alsó tagozaton.
Forgószínpad, 4x20 perces angol nyelvű bemutatók, jó gyakorlatok megosztása tanórai és szabadidős foglalkozások területén.
Kötetlen beszélgetés a látottakról, tapasztalatcsere.
Bemutatóórák:
• 1. évfolyam, énekóra és testnevelésóra angolul
• 2. évfolyam, angolóra
• Alsó tagozatosok szabadidős foglalkozása, tánc
Közreműködők: Váradiné Szép Emese igazgató, előadó, szaktanácsadó, mesterpedagógus
Molnár Attila Ferencné igazgatóhelyettes, előadó, angoltanár
Futó Mariann tanító (angol műveltségterület)
Rádainé Géresi Viktória tanító (angol műveltségterület)
Váradi Petra angoltanár, tánctanár

 

Téma: Tehetséggondozás – Fejlesztési lehetőségek a napközi otthonban
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 14:00–16:00
Helyszín: Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Tagintézménye
2330 Dunaharaszti, Fő út 268.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: napköziben dolgozó tanítók
Rövid ismertető: A 2. évfolyamon, napközis csoportban szervezzük a bemutatót.
Több területet (matematika, magyar, ének-zene, német nyelv) érintő motivációs, tanulásra hangolódást segítő játékok, feladatok, valamint a tehetséggondozást támogató gyakorlatok bemutatására kerül sor. A foglalkozást megbeszélés, konzultáció követi.
Közreműködők: Fábryné Tádics Mária tanító, szaktanácsadó,
Némethné Csobolyó Éva tanító, alsó tagozatos munkaközösség-vezető
Béresné Vadászi Piroska és Gondos Brigitta tanítók
Kopjár Máté németnyelv-tanár

 

Téma: Élménypedagógiai elemek a napi pedagógiai gyakorlatban
Időpont: 2017. november 17. (péntek) 09:00–13:00
Helyszín: Kispesti Vass Lajos Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1193 Budapest, Csokonai u. 9.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció, előadás
Célcsoport: általános iskolai pedagógusok
Rövid ismertető: Intézményünk sajátossága az élménypedagógián alapuló, sokoldalú nevelői-oktatói munka. A szakmai program során pedagógiai mindennapjainkba szeretnénk betekintést nyújtani. A délelőtt folyamán kiemelten fókuszálunk az iskolai ünnepélyek, rendezvények „rendhagyó" módon történő megélésére. Célunk, hogy az érdeklődők képet kapjanak a tanulók/pedagógusok alkotásba való bevonásának lehetőségeiről, a projektek személyiségformáló hatásáról, a bennük rejlő közösségépítő erőről. Tapasztalataink átadása mellett a részt vevő kollégákat arra szeretnénk ösztönözni, hogy gondolják tovább a nálunk látottakat és hallottakat.
Drámapedagógiai foglalkozásszeletek: 3. évfolyam, 4. évfolyam, 7. évfolyam
Közreműködők: Ertelné Csák Judit intézményvezető, szakértő, mesterpedagógus
Siposné Kaszonyi Andrea intézményvezető-helyettes
Doroszi Renáta tanár, munkaközösség-vezető
Vargáné Vankó Katalin tanító, drámapedagógus

 

Jelentkezés a programokra >>

Vissza az Őszi Pedagógiai Napok 2017. főoldalára >>

 

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »