Ugrás a tartalomhoz

Őszi Pedagógiai Napok 2017. - Jó gyakorlatok, bemutatóórák, szakmai műhelymunkák

2017. október 19.

Óvoda

Téma: Óvoda-iskola átmenet – A matematikai nevelés lehetőségei táblás játékokkal
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 08:00–13:00
Helyszín: Csodavilág Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1182 Budapest, Üllői út 709.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció, előadás
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A matematikai nevelés lehetőségei a mindennapi játéktevékenységekben. Kiemelt szerepet kapnak a saját készítésű, témához kapcsolódó logikai, taktikai táblás játékok, amelyek elősegítik az iskolára való felkészítést. A fair play gyakorlása, nyertes-vesztes helyzetek megélése.
Közreműködők: Polgár Attiláné óvodapedagógus, szaktanácsadó

 

Téma: A differenciált bánásmód elmélete és gyakorlata
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 08:15–12:00
Helyszín: Erzsébetvárosi Dob Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1077 Budapest, Dob u. 95.
A program jellege: előadás, bemutató, konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok, óvodai fejlesztőpedagógusok, óvodapszichológusok
Rövid ismertető: Bemutatásra kerül a DOB program szellemisége, az egyéni, személyi bánásmód elméleti értelmezése és megvalósítása a gyakorlatban (vegyes csoport).
Közreműködők: Patai Edit óvodavezető, Geday Ildikó óvodapedagógus, szakmai munkaközösség-vezető

 

Téma: Nemzetközi együttműködések az óvodában IKT eszközök bevonásával
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 08:30–13:30
Helyszín: Terézvárosi Fasori Kicsinyek Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1068 Budapest, Városligeti fasor 28.
A program jellege: műhelyfoglalkozás
Célcsoport: óvodapedagógusok, óvodavezetők
Rövid ismertető: Tapasztalataink szerint a nemzetközi programba bekapcsolódó pedagógusok, intézmények könnyebben tudják kezelni a felmerülő változásokat.
A projektek megvalósítása során a mobilitások alkalmával új módszertani ismeretekre tesznek szert, amelyek beépülhetnek mindennapi munkájukba.
Az intézményvezetők tapasztalatot gyűjthetnek stratégiai tervezés, operatív irányítás területén. Az IKT eszközök bevonására ötleteket kaphatnak az uniós országokban működő intézmények gyakorlataiból, megismerhetik az eTwinning program előnyeit.
Közreműködők: Barkóczi Mariann óvodavezető

 

Téma: IKT eszközök alkalmazásának lehetőségei
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 08:30–11:30
Helyszín: Zuglói Óperenciás Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció, előadás
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: Az érdeklődők különböző IKT eszközök alkalmazását tekinthetik meg csoportközi csoporttevékenység keretében, elsősorban az írásmozgás-előkészítő, grafomotoros fejlesztés érdekében.
Közreműködők: Horváth Tamásné óvodapedagógus
Nagy Ildikó Mária vezető szaktanácsadó

 

Téma: „Nincs szebb madár, mint a lúd..."
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 08:15–10:30
Helyszín: Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1032 Budapest, Solymár utca 12–14.
A program jellege: bemutató foglalkozás, konzultáció, előadás
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A program bemutatja, hogy az együtt játszás folyamatában hogyan erősíthető a gyermekek önbizalma, énképe. A közösség építése a drámapedagógia eszközeivel, párhuzamos tevékenységek bemutatása drámajátékokkal, vegyes csoportban.
Közreműködők: Krenner Lászlóné Andrea óvodapedagógus

 

Téma: Projektszemléletű tanulás IKT eszközök alkalmazásával
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 08:30–11:30
Helyszín: Rákosmenti Csicsergő Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1173 Budapest, Kaszáló u. 48.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció, előadás
Célcsoport: óvodapedagógusok, óvodavezetők, tanítók
Rövid ismertető: Vegyes csoportban, komplex foglalkozás keretében mutatjuk be, miként tervezzük, szervezzük a tanulási folyamatot, miként építjük be a korszerű eszközöket, módszereket az óvodai nevelés tevékenységkereteibe.
Közreműködők: Kocsis-Kiss Mónika és Radványi Zsuzsanna óvodapedagógusok
Nagy Ildikó Mária vezető szaktanácsadó

 

Téma: Pedagógus és gyermekek közötti interakció, az érzelmi nevelés feladatai és gyakorlata
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:00–11:00
Helyszín: Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 12.
A program jellege: előadás, bemutató foglalkozás, konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A csoportjainkban megfigyelhető a projektpedagógia 15 év alatt kialakult gyakorlata. Az alábbi kiemelt területek bemutatása során lehetőséget kapnak a kollégák a projekteken belül megvalósuló tanulási, nevelési folyamatok megismerésére is. Az óvodáskorú gyermekek tanulási, tapasztalatgyűjtési, ismeretszerzési folyamatainak sikerességét befolyásolja a gyermekek érzelmi állapota, a csoporton belüli kapcsolatok – társaikkal és a felnőttekkel.
Mindezek kifejezését, illetve megértését megfelelő kommunikáció kialakításával tudjuk támogatni. Mindennapi jó gyakorlatunk eleme az érzelmek kifejezésének, közlésének, megismerésének egyedi támogatása.
Közreműködők: Darmosné Hunyadi Ágnes óvodapedagógus, intézményvezető helyettes
Lehoczky Judit és Cakó Lászlóné óvodapedagógusok

 

Téma: Mikrocsoportos tehetséggondozás az ÓNOAP-ban meghatározott tevékenységformákhoz illeszkedve
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:00–11:00
Helyszín: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1202 Budapest, Nagysándor József utca 189.
A program jellege: előadás, bemutató foglalkozás és konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok, intézményvezetők, tagóvoda-vezetők, intézményvezető helyettesek
Rövid ismertető: A program bemutatja a „Gyermekvilág" Pedagógiai Program sarokkövein alapuló nevelési gyakorlatot: a szeretetteljes, a gyermekek érdekeit, egyéni igényeit, szükségleteit szem előtt tartó óvodai nevelést, amelyben a tehetséggondozás meghatározó módon van jelen. A tehetséggondozó műhelyek biztosítják az egyénre szabott tehetségfejlesztést, a tehetségígéretek még hatékonyabb kiteljesedését.
• Bábműhely: verselés, mesélés, bábjáték
• Zeneovi: ének, zene, énekes játék, gyermektánc
• Fürge Manó: mozgás
• Zöld béka: a külső világ tevékeny megismerése
• Kézműves műhely: rajzolás, festés, kézimunka
A részt vevő gyermekek kora: tanköteles korú óvodások
Közreműködők: Előadó: Sziki Tamásné intézményvezető helyettes, szaktanácsadó
Bemutató óvodapedagógusok: Telegdi Erzsébet, Tiglman Ágnes, Mákné Zágorszky Zita, Laczkóné Belházy Éva, Takácsné Kis-Pál Györgyi

 

Téma: Komolyzenei projekt
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:00–11:30
Helyszín: Zuglói Óperenciás Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: Bemutatjuk a tanulásszervezés korszerű módszereit (projektmódszer) az óvodában, a zenei nevelés területén (vegyes életkorú csoport).
Közreműködők: Belle Krisztina óvodapedagógus

 

Téma: Alapviselkedési normák kialakítása, a beszédfejlesztés lehetőségei az óvodában Gordon-módszerrel
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 08:00–13:00
Helyszín: Csodavilág Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1182 Budapest, Üllői út 709.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció, előadás
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A gyermekek a foglalkozás során (anyanyelvi nevelés) modellált és szimulált helyzetekben ismerkednek meg a módszerrel, amely segíti őket a hatékony kommunikációs csatornák megtalálásában. Az értő figyelem alkalmazásával csökken a szorongás, javul a gyermek komfortérzete.
Közreműködők: Bognárné Lakatos Krisztina óvodapedagógus, Gordon-tréner és Szomora Virág Gordon-tréner

 

Téma: „Ficánkoló" – Mozgásos elemek párhuzamos tevékenységekben
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 08:00–10:15
Helyszín: Óbudai Hétpettyes Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció, előadás
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A résztvevők előadást hallhatnak a projektmódszer párhuzamos tevékenységekben történő megvalósításáról, valamint megtekinthetik az egyéni bánásmód és differenciálás lehetőségeit a párhuzamos tevékenységekben, életkornak megfelelő mozgásos elemek alkalmazásával.
08:00–08:15 Érkezés, az intézmény bemutatása
08:15–09:00 Párhuzamos tevékenységek bemutatása mozgásos elemekkel
09:00–09:10 Szünet
09:10–10:15 Előadás, reflektálás, megbeszélés, adaptálás lehetősége
Közreműködők: Előadó: Dr. Böjtös Zoltánné óvodai szaktanácsadó
Bemutató: Erdei Tünde óvodai szaktanácsadó

 

Téma: „Tüzet viszek"
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 08:30–10:00
Helyszín: Záhonyi Hugóné Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2317 Szigetcsép, Orgona utca 28.
A program jellege: bemutató foglalkozás
Célcsoport: óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok
Rövid ismertető: A résztvevőknek bemutatjuk a játékon keresztül való tanulás jó gyakorlatát a Záhonyi Hugóné Óvoda Pedagógiai Programja alapján. A tűz témakörben komplex tevékenységek bemutatására kerül sor, amelyek támogatják a társas kapcsolatok alakulását, az egymással való együtt-működést, valamint a kognitív képességek fejlesztését.
Közreműködők: Bemutató: Donatin Julianna óvodapedagógus
A bemutató megbeszélése: Gerencsér Zita óvodapedagógus, intézményvezető, szaktanácsadó

 

Téma: Játékos, utánzó, prevenciós gyakorlatok az óvodai mozgástevékenység során
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 08:30–11:00
Helyszín: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1204 Budapest, Kalmár Ilona sétány 1.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók
Rövid ismertető: Pappné Gazdag Zsuzsanna szemléletét követve gyakorlatban mutatjuk be (vegyescsoport), hogyan építjük be a mindennapi mozgásos tevékenységbe a játékos utánzó, prevenciós mozgásformákat.
Közreműködők: Kenessey Erika óvodapedagógus

 

Téma: Sajátos nevelési igényű gyermekek komplex fejlesztése drámapedagógiai elemekkel
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 09:00–11:30
Helyszín: Zuglói Óperenciás Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A bemutatón (vegyes életkorú csoport) évszakhoz kötött szociális és értelmi képességeket fejlesztő komplex tevékenységek láthatók az SNI gyermekek differenciált nevelésének lehetőségeivel.
Közreműködők: Kutiné Panyor Andrea óvodapedagógus

 

Téma: Játékban való tanulás a kompetenciaalapú nevelési program szellemiségében
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 14:00–16:00
Helyszín: Záhonyi Hugóné Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2317 Szigetcsép, Orgona utca 28.
A program jellege: műhelyfoglalkozás
Célcsoport: óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok
Rövid ismertető: A résztvevőknek bemutatjuk a játékon keresztül való tanulás jó gyakorlatát a Záhonyi Hugóné Óvoda Pedagógiai Programja alapján. Bemutatásra kerülnek a különböző témahetekhez kapcsolódó tervezési, szervezési feladatok, játékok, módszerek. A műhelyfoglalkozás második felében mikrocsoportokban egy-egy szabadon választott téma kidolgozására, a játékok kipróbálására, eszközök készítésére nyílik lehetőség.
Közreműködők: Gerencsér Zita óvodapedagógus, intézményvezető, szaktanácsadó

 

Téma: Mozgás az óvodai mindennapokban – labdajátékok, szivacskézilabda
Időpont: 2017. november 17. (péntek) 09:00–11:30
Helyszín: Zuglói Óperenciás Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A mozgásfejlesztés területén belül a labdajátékok – kiemelten a szivacs-kézilabda – megszerettetése, technikák fejlesztése kerül bemutatásra vegyes életkorú csoportban.
Közreműködők: Takács Zoltán óvodapedagógus

 

Jelentkezés a programokra >>

Vissza az Őszi Pedagógiai Napok 2017. főoldalára >>

 

Általános Iskola – alsó tagozat

Téma: „Fazekasos modell" – Tanulásirányítás a napköziben
Időpont: 2017. november 13. (hétfő) 14:00–16:00
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: előadás és konzultáció, bemutatóórák
Célcsoport: tanítók, napközis nevelők
Rövid ismertető: A tanulás tanítása, a profi tanulásirányítás sokat segít a hátrányos helyzetű tanulóknak, a lemorzsolódóknak. Módszerek, eljárások, mesterfogások. A téma iránt érdeklődők minikurzuson is részt vehetnek.
Közreműködők: Előadó: Sövegházy Márta napközi munkaközösség-vezető,
Tanulásirányítási foglalkozások: Novák Ágnes (3. évfolyam) és Sólyom Viktória (2. évfolyam) napközis tanítók

 

Téma: A hangszeres tanulás előnyei az ének-zene tagozaton
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 09:00–11:00
Helyszín: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
1089 Budapest, Vajda Péter u. 25–31.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: ének-zene tanárok, tanítók
Rövid ismertető: „A hangszertanulás öröme és sikerei újabb motivációt adnak a gyerek további fejlődéséhez, tulajdonképpen állandó »húzóerőt« jelentenek a tiszta intonáció és a többszólamú hallás fejlesztése területén, különösen a gyengébb hallású gyerekek esetében. Számukra – legalábbis kezdetben – könnyebben megközelíthető az aktív zenélés élménye a furulyával, mint saját énekhangjukkal. A hangszerjáték lélekgyógyító hatása nem vitatható, hiszen a muzsikával való önkifejezés és a társas zenélés a lelki egészség irányába ható lehetőségek." (Parlando, 2015/3.)
Bemutatóórák: 2., 3., 4. és 6. évfolyamon.
Közreműködők: Farkasné Gömöri Rita és Györgyné Szabó Ildikó ének-zene tanárok

 

Téma: Lépéselőny – A tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek sikeres integrációja
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 07:30–13:00
Helyszín: Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2336 Dunavarsány, Árpád u. 12.
A program jellege: műhelyfoglalkozás, bemutatóóra és konzultáció, előadás
Célcsoport: tanítók, fejlesztőpedagógusok
Rövid ismertető: A harmadik és negyedik évfolyamon egy-egy osztályban az integrált nevelés kereteiben szervezünk bemutatóórákat. Az egyik a Sakkpalota Programra épülő óra, a másik negyedik osztályos matematikaóra. A tanórákat óramegbeszélés, konzultáció és előadással egybekötött műhelyfoglalkozás követi, melyet a tanítók és a fejlesztőpedagógusok vezetnek.
Közreműködők:
Ézsiás Erika igazgatóhelyettes, tanító,
Mészárosné Kátai Tünde tanító
Juhász Andrea gyógypedagógus, logopédus
Marosi Renáta fejlesztőpedagógus

 

Téma: A Komplex Instrukciós Program bevezetése és alkalmazása
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 08:45–11:00
Helyszín: Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1095 Budapest, Mester utca 19.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: általános iskolai matematika szakos pedagógusok
Rövid ismertető: A Komplex Instrukciós Program egy olyan speciális kooperatív tanulási eljárás, amely a különböző társadalmi helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony együttnevelését tűzte ki célul. Ennek gyakorlata jelenik meg a tanórákon: matematika tantárgy, alsó és felső tagozaton párhuzamosan.
Közreműködők: Török Alfréd igazgató, pedagógiai szakértő, biológia, testnevelés, etika és inkluzív nevelés szakos pedagógus
Radics Izabella tanító, Kállai Zsuzsa matematikatanár

 

Téma: A tanulás tanítása első évfolyamon
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:30–12:00
Helyszín: Szadai Székely Bertalan Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2111 Szada, Dózsa György út 63.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: alsó tagozaton tanító pedagógusok
Rövid ismertető: A lemorzsolódás megelőzéséhez kapcsolódóan az első évfolyamon kiemelten fontosnak tartjuk a tanulás megszerettetését, ezzel együtt pedig a korosztálynak megfelelő tanulási technikák elsajátíttatását.
Ehhez kínáljuk bemutatóóránkat (magyar nyelv és irodalom, 1. évfolyam) és az azt követő szakmai beszélgetést.
Közreműködők: Németh Veronika Enikő tanító

 

Téma: A BTM nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése TSMT szenzomotoros mozgásos gyakorlatokkal
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:30–12:30
Helyszín: József Nádor Általános Iskola és AMI
2096 Üröm, Iskola utca 3.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció, előadás
Célcsoport: alsó tagozaton tanító testnevelés szakos tanárok, testnevelés speciális kollégiummal rendelkező tanítók, minden olyan tanító, aki testnevelést tanít, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok
Rövid ismertető: A résztvevők bevezető előadás és gyakorlati bemutató (testnevelés, 3. évfolyam) keretében ismerhetik meg a testnevelésórán alkalmazott TSMT jellegű szenzomotoros mozgásos gyakorlatokat.
A gyakorlatok eredményesen alkalmazhatók a BTM zavarral küzdő tanulók fejlesztésében, pozitív hatást gyakorolnak az értelmi fejlődésre, és elősegítik az iskolai beválást.
Közreműködők: Tóthné Török Mária testnevelés tantárgygondozó szaktanácsadó

 

Téma: Fejlesztés stratégiai játékokkal – A sakk tanítása alsó tagozaton
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:30–11:30
Helyszín: Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2315 Szigethalom, Thököly u. 37.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: tanítók
Rövid ismertető: A Pedagógiai Napok keretében bemutatjuk a matematika órán (3. évfolyam) a tehetségfejlesztés területén alkalmazott módszereinket.
Programunkban megjelenik többek között a kísérletezés, a sakkjáték, a stratégiai játék, a cselekvéslánc. A sakk a személyiséget komplexen fejlesztő stratégiai táblajáték, melyet órakeretben szívesen és eredményesen alkalmaznak tanítóink. A bemutatóórát műhelymunka/konzultáció követi.
Igyekszünk nyomon követni és segíteni az esetleges adaptáció megvalósulását, melynek folyamatát az elmúlt években dolgoztuk ki.
Közreműködők: Kartali Erika tanító, munkaközösség-vezető

 

Téma: Az informatika oktatása alsó tagozaton, szakköri keretek között
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 12:15–14:00
Helyszín: Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2315 Szigethalom, Thököly u. 37.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: tanítók, informatika tantárgyat oktatók
Rövid ismertető: A program során bemutatjuk az alsó tagozatos matematikai tehetségfejlesztő foglalkozásokon, szakkörökön eredményesen alkalmazott módszereinket. Jelen foglalkozás alkalmával (matematika- és informatikaóra, 3. évfolyam) matematikai szöveges feladatot dolgozunk fel az informatika területén alkalmazott programokkal. Célunk, hogy a tanuló szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az internet használatában, legyen képes a tartalom áttekintésére, választott program indítására, lássa be, hogy a számítógép nemcsak játékra való, hanem az élet egyre több területén könnyíti meg az emberek munkáját, segít a tanulásban is.
Közreműködők: Tóthné Zsoldis Marianna tanító

 

Téma: A szivacskézilabda módszertani megújulása a testnevelés-tanításban
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 09:00–11:00
Helyszín: Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1043 Budapest, Munkásotthon u. 3.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció, előadás
Célcsoport: testnevelés tantárgyat tanító tanítók, szaktanárok
Rövid ismertető: Célunk, hogy bemutassuk, miként célszerű tanítani az iskolában a szivacskézilabdát. Mit és melyik korcsoportnak érdemes átadni, milyen módszerességgel, milyen tananyagtartalommal. A mindennapos testnevelésben érintett pedagógusok felkészítése a szivacskézilabda csapatsportág új módszertana alapján az innovációk elsajátítására, gyakorlatban való megvalósítására (testnevelés és sport, 2. évfolyam).
Közreműködők: Gálfalvi Áron testnevelő tanár

 

Téma: Aktívan angolul kisiskolás korban
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 09:00–13:00
Helyszín: Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola
1188 Budapest, Kapocs utca 56.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció
Célcsoport: alsó tagozaton nyelvet tanító kollégák
Rövid ismertető: Bevezető – Két tannyelvű oktatás alsó tagozaton.
Forgószínpad, 4x20 perces angol nyelvű bemutatók, jó gyakorlatok megosztása tanórai és szabadidős foglalkozások területén.
Kötetlen beszélgetés a látottakról, tapasztalatcsere.
Bemutatóórák:
• 1. évfolyam, énekóra és testnevelésóra angolul
• 2. évfolyam, angolóra
• Alsó tagozatosok szabadidős foglalkozása, tánc
Közreműködők: Váradiné Szép Emese igazgató, előadó, szaktanácsadó, mesterpedagógus
Molnár Attila Ferencné igazgatóhelyettes, előadó, angoltanár
Futó Mariann tanító (angol műveltségterület)
Rádainé Géresi Viktória tanító (angol műveltségterület)
Váradi Petra angoltanár, tánctanár

 

Téma: Tehetséggondozás – Fejlesztési lehetőségek a napközi otthonban
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 14:00–16:00
Helyszín: Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Tagintézménye
2330 Dunaharaszti, Fő út 268.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: napköziben dolgozó tanítók
Rövid ismertető: A 2. évfolyamon, napközis csoportban szervezzük a bemutatót.
Több területet (matematika, magyar, ének-zene, német nyelv) érintő motivációs, tanulásra hangolódást segítő játékok, feladatok, valamint a tehetséggondozást támogató gyakorlatok bemutatására kerül sor. A foglalkozást megbeszélés, konzultáció követi.
Közreműködők: Fábryné Tádics Mária tanító, szaktanácsadó,
Némethné Csobolyó Éva tanító, alsó tagozatos munkaközösség-vezető
Béresné Vadászi Piroska és Gondos Brigitta tanítók
Kopjár Máté németnyelv-tanár

 

Téma: Élménypedagógiai elemek a napi pedagógiai gyakorlatban
Időpont: 2017. november 17. (péntek) 09:00–13:00
Helyszín: Kispesti Vass Lajos Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1193 Budapest, Csokonai u. 9.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció, előadás
Célcsoport: általános iskolai pedagógusok
Rövid ismertető: Intézményünk sajátossága az élménypedagógián alapuló, sokoldalú nevelői-oktatói munka. A szakmai program során pedagógiai mindennapjainkba szeretnénk betekintést nyújtani. A délelőtt folyamán kiemelten fókuszálunk az iskolai ünnepélyek, rendezvények „rendhagyó" módon történő megélésére. Célunk, hogy az érdeklődők képet kapjanak a tanulók/pedagógusok alkotásba való bevonásának lehetőségeiről, a projektek személyiségformáló hatásáról, a bennük rejlő közösségépítő erőről. Tapasztalataink átadása mellett a részt vevő kollégákat arra szeretnénk ösztönözni, hogy gondolják tovább a nálunk látottakat és hallottakat.
Drámapedagógiai foglalkozásszeletek: 3. évfolyam, 4. évfolyam, 7. évfolyam
Közreműködők: Ertelné Csák Judit intézményvezető, szakértő, mesterpedagógus
Siposné Kaszonyi Andrea intézményvezető-helyettes
Doroszi Renáta tanár, munkaközösség-vezető
Vargáné Vankó Katalin tanító, drámapedagógus

 

Jelentkezés a programokra >>

Vissza az Őszi Pedagógiai Napok 2017. főoldalára >>

 

Általános Iskola – felső tagozat

Téma: Így készülünk a 8. osztályos nyelvi kompetenciamérésre
Időpont: 2017. november 13. (hétfő) 11:00–12:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: általános iskolai némettanárok
Rövid ismertető: A nyelvi kompetenciamérés komoly kihívás elé állítja a nyelvtanárokat.
A fejlesztés szolgálatában alkalmazott módszertani eljárások és eszközök tekinthetők meg a bemutatóórán (német nyelv, 8. évfolyam).
Közreműködők: Pásztiné Markella Eszter németnyelv-tanár

 

Téma: Tanulásmódszertan tanóra sportosztályban
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 09:00–11:00
Helyszín: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
1089 Budapest, Vajda Péter u. 25–31.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: tanulásmódszertan iránt érdeklődő tanárok
Rövid ismertető: A bemutatóóra (6. évfolyam) olyan módszereket, játékokat, taktikákat mutat be, amelyek a gyerekek segítségére lehetnek a tanulás hatékonyságában.
Közreműködők: Szilvay Gáborné pedagógus

 

Téma: Nemzetközivé váló sporttársadalmak
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 09:00–11:00
Helyszín: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
1089 Budapest, Vajda Péter u. 25–31.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: Sportiskolai sporterkölcstanoktatók, sporthoz kötődő erkölcstan-oktatók, testnevelők, erkölcstantanárok
Rövid ismertető: Miért akarnak egyes sportemberek nálunk vagy máshol edzeni, mint ahol megszülettek?
Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek a légiósoknak a sportolói közösségek életére?
Mi az oka annak, hogy sokan elkívánkoznak saját hazájukból, és más országban akarnak sportolni?
Szükséges-e szabályozni az országok közötti sportolói átigazolásokat?
Bemutatóóra: 7. évfolyam
Közreműködők: Borka Gábor testnevelésmunkaközösség-vezető

 

Téma: Életszituációink eljátszása csoportokban
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 09:00–11:00
Helyszín: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
1089 Budapest, Vajda Péter u. 25–31.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: testnevelőknek, sportiskolai tanároknak
Rövid ismertető: A bemutatóóra (küzdelem és játék, 5. évfolyam) célja az élményen keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése. A módszer különösen alkalmas a fogékonyság, a fantázia, a koncentráció, a tolerancia és az együttműködés erősítésére, a verbális és nonverbális kifejezőeszközök helyes és tudatos használatának elmélyítésére.
Közreműködők: Fodor Bence testnevelő tanár

 

Téma: Digitális világ az irodalomórán
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 10:00–11:30
Helyszín: Herman Ottó Tehetségközpont Általános Iskola
1149 Budapest, Egressy út 69.
A program jellege: Bemutató előadás diákokkal
Célcsoport: magyar nyelv és irodalom szakos tanárok, szaktanácsadók
Rövid ismertető: Okostelefon az irodalomórán? Digitális témafeldolgozás, értékelés? Igen!
Új utak, új lehetőségek, vagyis a digitális világ megjelenése az irodalomórán.
Közreműködők: Prácserné Kóbor Erika vezető szaktanácsadó magyar nyelv és irodalom műveltségterületen, mérés-értékelési szakértő
Dombovári Lászlóné magyar és történelem szakos tanár
Weil Ákos magyar nyelv és irodalom szakos tanár

 

Téma: Anyagismereti kártyák a kémiaórán
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 13:00–16:30
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra és előadás
Célcsoport: felső tagozaton és középiskolában tanító kémiatanárok
Rövid ismertető: Az egyszerű tanórai eszközök és kísérletek gyakran hatékonyabbak, mint a bonyolultak. Ehhez nyújt segítséget a kémia-módszertani délután.
Egyszerű, látványos, olcsó és könnyen beszerezhető alapanyagokkal elvé-gezhető kísérleteket mutatunk be, olyanokat, amelyeket reményeink szerint még nem ismernek. Ezek egy része demonstrációs, más része diákkísérlet. Témájuk: színek, lángok és égés, a gázok.
13:00–13:45 Bemutatóóra (kémia, 8. évfolyam)
14:00–14:45 Előadás
15:00–16:30 Egyszerűen elvégezhető kísérletek
Közreműködők: Albert Attila, Balázsné Kerek Marianna, Rakota Edina, Keglevich Kristóf

 

Téma: Könyvtárpedagógia – Az eredményes tanulás támogatása: könyvtárhasználati órák tervezése, szervezése
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 14:30–16:30
Helyszín: Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyay u. 4/c–8.
A program jellege: műhelyfoglalkozás, előadás
Célcsoport: könyvtárostanárok
Rövid ismertető: A program célja a könyvtárpedagógia iskolai szerepének tudatosítása, a könyvtárpedagógiai program szerepének bemutatása az iskolai könyvtári munkában. A résztevők megismerkedhetnek a könyvtárhasználati órák napi gyakorlatba történő beépítésének jó gyakorlatával.
Közreműködők: Tóth Viktória és Vermesné Horváth Anikó könyvtárostanárok

 

Téma: Természettudományos gyakorlatok – Kísérletek a biológia, kémia, fizika, földrajz tantárgyak témaköréből
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 08:45–11:00
Helyszín: Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
1173 Budapest, Akácvirág utca 49.
A program jellege: műhelyfoglalkozás
Célcsoport: felső tagozaton tanító reálszakos tanárok
Rövid ismertető: A műhelyfoglalkozás célja a természettudományos gyakorlatok című tantárgy bemutatása, céljainak, módszereinek, eredményeinek ismertetése. Kísérletek bemutatására is lesz mód, melyeket a kollégákkal közösen végzünk el. Értékelés, tájékoztatás a tanmenet felépítéséről, kérdések megválaszolása (5–6. évfolyam).
Közreműködők: Riznizsenkó Ferencné általános iskolai biológia–földrajz szakos tanár
Székely Márta középiskolai biológiatanár, biológia vezető szaktanácsadó

 

Téma: IKT eszközök használata matematikaórán
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:00–10:45
Helyszín: Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
1119 Budapest, Bikszádi u. 61–63.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: általános iskolai matematikatanárok
Rövid ismertető: A bemutatóóra (matematika, 7. évfolyam) a digitális tábla alkalmazásának lehetőségeiből nyújt ízelítőt. A tanulási folyamat segítői, az önálló haladás és önellenőrzés egyszerű támogatói az órán megjelenő IKT eszközök és szoftverek, melyek rendszeres alkalmazása a tanulók differenciálására és motiválására is alkalmas. A bemutatóórát rövid elméleti előadás és konkrét ötlettár, módszertani ötletbörze követi.
Közreműködők: Bártfai Lászlóné matematika szaktanácsadó
Kovácsné Herman Katalin és Moróné Pálos Zsuzsanna matematikatanárok

 

Téma: Pályaorientáció az általános iskolában
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:45–12:00
Helyszín: Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola
2100 Gödöllő, Munkácsy utca 1.
A program jellege: előadás, bemutató foglalkozás
Célcsoport: általános iskola 7–8. évfolyamán tanító pedagógusok
Rövid ismertető: A pályaorientáció nem egy egyszeri esemény, hanem egy folyamat. Ahhoz, hogy jó döntést hozhassunk, négy dolog szükséges: önmagunkról reális kép kialakítása; széleskörű ismeretek a választható szakmákról; a munkaerő-piaci környezet ismerete; a képzési lehetőségekre vonatkozó ismeretek. Az előadás az elméleti tudnivalókat járja körül, kiemelve, hogy hol helyezkedik el az intézményfejlesztés rendszerében a pályaorientáció, a korai iskolaelhagyás (ESL) megelőzését hogyan támogatják ezek az eszközök. A rendhagyó foglalkozás (8. osztály) magában foglal ön- és pályaismereti gyakorlatokat.
Közreműködők: Farkasné Kozma Krisztina szaktanácsadó

 

Téma: Az eredményes tanulás lehetőségei a hatosztályos gimnáziumi matematika tanításában
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 10:00–11:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra, óramegbeszélés
Célcsoport: általános iskolai és hatosztályos gimnáziumban tanító matematikatanárok
Rövid ismertető: Az érdeklődők példákat láthatnak az eredményes tanulás lehetőségeire a hatosztályos gimnáziumi matematika tanításában (matematikaóra, 7. évfolyam).
Közreműködők: Rubóczky György matematikatanár

 

Téma: Az eredményes tanulás lehetőségei a hatosztályos gimnáziumi magyar nyelvtan tanításában
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 10:00–12:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra, óramegbeszélés
Célcsoport: általános iskolában és hatosztályos gimnáziumban tanító magyartanárok
Rövid ismertető: Az érdeklődők példákat láthatnak az eredményes tanulás lehetőségeire a hatosztályos gimnáziumi magyar nyelvtan tanításában (magyaróra, 8. évfolyam).
Közreműködők: Oláh Tibor magyartanár

 

Téma: Anyagok hőkapacitásának, fajhőjének meghatározása
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 11:00–12:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra, óramegbeszélés
Célcsoport: általános iskolában tanító fizikatanárok
Rövid ismertető: Kísérletek, mérések a fizikaórán, 8. évfolyamon.
Közreműködők: Keresztesi János fizikatanár

 

Téma: A probléma- és kutatásalapú tanulás
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 13:00–16:00
Helyszín: Megyeri Úti Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1044 Budapest, Megyeri út 20.
A program jellege: műhelyfoglalkozás, előadás
Célcsoport: általános iskolai pedagógusok: tanítók, tanárok, fejlesztőpedagógusok
Rövid ismertető: A nevelő-oktató munkában előforduló leggyakoribb problémák (pl. a motiváció hiánya, fegyelmezetlenség) tünetek, amelyek jeleznek valamit számunkra. Érdemes kihívásként kezelni ezeket. Célunk, hogy – a jelenlévő pedagógusok bevonásával – konkrét, gyakorlati válaszokat, megoldási technikákat találjunk a tanítás-tanulás folyamatának nehézségeire.
Közreműködők: Dr. Arató Ferenc adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi, Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék

 

Téma: A világháború lezárása
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 08:00–09:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: felső tagozaton tanító történelemtanárok
Rövid ismertető: A tanóra a középiskolára való felkészülés jegyében zajlik. A változatos módszerek mellett a tanulók önálló munkája is megfigyelhető (történelem, 8. évfolyam).
Közreműködők: Ádámné Laczkó Melinda történelemtanár

 

Téma: Labdás ügyességi gyakorlatok és sportpoharak
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 09:00–10:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: felső tagozaton tanító testnevelő tanárok
Rövid ismertető: A tanóra a ritmusérzék fejlesztését állítja középpontba. Fontos szerepet kap a különböző irányokba történő elmozdulások tanítása is (testnevelés, 6. évfolyam).
Közreműködők: Tóthné Horváth Gabriella testnevelő tanár

 

Téma: Szövegértés, szövegalkotás fejlesztése a magyarórán
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 09:00–10:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: felső tagozaton tanító magyartanárok
Rövid ismertető: A korosztály fenti kompetenciáinak fejlesztése nem könnyű feladat.
Az érdeklődők a fejlesztő módszereken túl megismerhetik az irodalom és a nyelv tanításának komplex módját is.
Bemutatóóra: magyar nyelv és irodalom, 6. évfolyam
Közreműködők: Studinger Józsefné magyartanár

 

Téma: Csokoládécsomagolás tervezése – a termékcsalád fogalma
Időpont: 2017. november 17. (péntek) 12:30–14:40
Helyszín: Lisznyai Utcai Általános Iskola
1016 Budapest, Lisznyai u. 40–42.
A program jellege: vizuális kultúra bemutatóóra (7. évfolyam, rajz és vizuális kultúra), konzultáció és tematikusan kapcsolódó ének-zene kiselőadás
Célcsoport: Művészetek műveltségterületen tanító kollégák
Rövid ismertető: Adott formátumban, saját vizuális ötlet megjelenítése; a tervezés mint a munkafolyamat fázisa; kivitelezés választott eszközzel; termékszerű megjelenítés (makettek elkészítése); a termék médiumokban való megjelenítési lehetőségei – reklámkampány modellezése; óriásplakát tervezése és kivitelezése (makett: a megszokottól eltérő 1:2 arányú formátum vizuális tartalommal történő megtöltése, amelyben képi és szöveges elemek komponálására kerül sor), hatásosság stb. Közös értékelés. Alkalmazott zene, film- és reklámzene megjelenése az énekórákon.
Közreműködők: Mózessy Egon intézményvezető, művészetek szaktanácsadó (bemutatóóra), Dr. Géczi-Laskai Judit AMI szaktanácsadó (konzulens), Rápli Györgyi vezető szaktanácsadó (előadó)

 

Jelentkezés a programokra >>

Vissza az Őszi Pedagógiai Napok 2017. főoldalára >>

 

Szakképzési centrum

Téma: Művészeti tantárgyköziség irodalom- és történelemórákon
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 14:00–16:00
Helyszín: ÉSZC Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2440 Százhalombatta, Iskola u. 3.
A program jellege: előadás és konzultáció
Célcsoport: téma iránt érdeklődő, középiskolában és felső tagozatban tanító tanárok
Rövid ismertető: A két tantárgy számtalan lehetőséget kínál a tanulói kreativitás kibontakoztatására. Projektmunka keretében diákjaink készítettek már az olvasott irodalmi művek alapján illusztrációt, képregényt, maszkokat, jelmez- és díszletterveket, installációt, történelemből épületmodelleket, címert, ábrázoltak eseményeket, személyeket.
Az alkotások méretét, a kivitelezés technikáját legtöbbször szabadon választhatták meg, és ugyancsak maguk dönthették el, hogy egyénileg vagy csoportban kívánnak-e dolgozni.
Közreműködők: Bartáné Sandi Katalin, Darufalvi Bernadett

 

Téma: Komplex természettudomány bemutatóóra és konzultáció
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 09:00–11:00
Helyszín: BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1097 Budapest, Gyáli út 22.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: téma iránt érdeklődő középiskolai és általános iskolai tanárok
Rövid ismertető: Digitális eszközök és módszerek bemutatása, használata komplex természettudomány tanórán (9. évfolyam)
Közreműködők: Némethné dr. Katona Judit

 

Téma: Digitális iskola, módszertan a gyakorlatban
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:00–14:00
Helyszín: BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1097 Budapest, Gyáli út 22.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció, előadás
Célcsoport: téma iránt érdeklődő középiskolai és általános iskolai tanárok
Rövid ismertető: Digitális eszközök és módszerek bemutatása, használata a tanórákon (Moodle keretrendszer, Redmenta, Kahoot, motivációs kérdések).
Közismereti és szakmai órákon való alkalmazási lehetőségek: matematika, fizika, informatika, szakmai tárgyak.
Tájékoztató az Arany János Tehetséggondozó Programról (13:00–14:00)
Közreműködők: Alapiné Ecseri Éva, Szalayné Török Edit, Kiss Anikó, Vígh Sándor,
Gyarmathy Krisztina

 

Téma: Kooperatív technikákkal és fejlesztő értékeléssel a lemorzsolódás ellen
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 10:00–13:00
Helyszín: BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1075 Budapest, Wesselényi utca 38.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: általános iskola felső tagozatos osztályfőnökök, intézményvezetők, középiskolai pedagógusok és intézményvezetők, szakszolgálati szakalkalmazottak
Rövid ismertető: A bemutató osztályfőnöki órára egy 9. osztály első negyedéves értékelése után kerül sor, amikor is lehetőség nyílik a tanulói önértékelés fejlesztésére.
Bemutatjuk a negyedéves tanulói beszámolók és az osztályértékelő konferenciák rendszerét, amit a lemorzsolódás veszélyének csökkentése és a tanulmányi eredmények javítása érdekében működtetünk.
Közreműködők: Pápai Júlia, Baranyai Imréné, Balogh Éva

 

Téma: A Nyitott tananyagfejlesztési modell (OCD – Open Content Development) fejlesztési program bemutatása
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 14:15–16:00
Helyszín: BMSZC Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1134 Budapest, Váci út 21.
A program jellege: előadás
Célcsoport: középfokú szakképzés szaktanárai
Rövid ismertető: Egy olyan új tananyagfejlesztési modellt mutatunk be a gyakorlatban, amelyben – aktív tanári közreműködéssel – új típusú elektronikus tananyagokat próbálunk ki, mint például a felhőszolgáltatások igénybevétele és közösségi tartalomfejlesztési elemek bevitele az iskolai környezetbe.
A program fejlesztését a BME Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézetének és a BME Tanárképző Központjának támogatásával létrehozott MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztési (OCD) Modell Kutatócsoportja végzi.
Közreműködők: MTA-BME OCD Modell Kutatócsoport

 

Téma: „Mutasd, csinálom, tudom, nem adom fel" – Mobilitási pályázatok készítése
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 14:00–16:00
Helyszín: ÉSZC Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.
A program jellege: előadás és konzultáció
Célcsoport: szakgimnáziumban, középfokú szakképzésben tanító szakmai tanárok
Rövid ismertető: Legnagyobb volumenű projektünk a 2015. pályázati évben beadott és 2016-ban megvalósított Erasmus+ projekt, amelynek keretében 36 fő diák teljesített 3 hetes szakmai gyakorlatot Malagában 7 fő (egymást váltó) kísérő tanárral, valamint 6 fő tanár ismerkedett meg a spanyol szakképzési rendszerrel. Az előadás során a pályázatírás, megvalósítás, értékelés tapasztalatai kerülnek megosztásra.
Közreműködők: Szakácsné Nagy Éva

 

Jelentkezés a programokra >>

Vissza az Őszi Pedagógiai Napok 2017. főoldalára >>

 

Gimnázium

Téma: Új generációs földrajztankönyvek fejlesztése
Időpont: 2017. november 13. (hétfő) 15:00–16:00
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: előadás és konzultáció
Célcsoport: gimnáziumi tanárok
Rövid ismertető: Hol tart az OFI-s tankönyvek fejlesztése?
Hogyan használjuk az online tankönyveket?
Közreműködők: Arday István OFI munkatárs, tankönyvszerző

 

Téma: Az e-learning alkalmazása az állattan tanításában
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 08:00–09:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: középiskolai biológiatanárok
Rövid ismertető: Személyes IKT eszközök használata a tanórán (biológia, 10. évfolyam), különféle alkalmazások bemutatása.
Közreműködők: Kocsi Attila biológiatanár

 

Téma: Tárt kapuk, avagy modern módszerek a nyelvtanításban
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 14:00–16:00
Helyszín: Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
1192 Budapest, Gutenberg krt. 6.
A program jellege: műhelyfoglalkozás
Célcsoport: nyelvtanárok
Rövid ismertető: A műhelyfoglalkozás kiemeli a nyelvtanítás területén a kreativitás, a drámatechnika, az irodalom, a boldogságfaktor fontosságát, továbbá sor kerül nemzetközi tapasztalatok megosztására is.
Közreműködők: Barócsiné dr. Kirilova Sztefka, Czentye Szilvia és Gutmayer Helga angoltanárok, Valkó Krisztina és Szabóné Gábor Anikó némettanárok

 

Téma: A természettudományos tárgyak élményszerű tanítása – A tehetség felismerését szolgáló pedagógiai dokumentáció
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 10:00–13:00
Helyszín: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2030 Érd, Széchenyi tér 1.
A program jellege: előadás, bemutatóóra és konzultáció, műhelyfoglalkozás
Célcsoport: általános és középiskolai matematika, fizika, kémia, biológia szakos kollégák
Rövid ismertető: A bemutatóórák célja, hogy elméleti, módszertani és technikai szempontból megismertessék a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetését a természettudományos tantárgyakat tanító szaktanárokkal.
A bemutatókat követően a jelenlévők megismerkedhetnek matematika, fizika, kémia és biológia komplex versenyfeladatsor, versenypéldák összeállításának módszertanával, szakmai támogatást kaphatnak a természettudományos és matematikai tehetséggondozást célzó tevékenységek, programok megvalósításához.
Egy időben három laborban biológia, kémia és fizika szakterületen élményszerű, kísérletező bemutató foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődő pedagógusok.
10:00–10:30 Plenáris ülés
10:40–13:00 Bemutató foglalkozás és műhelymunka 3 szekcióban (kémia, biológia, fizika)
Közreműködők:
Versits Lívia mesterpedagógus, Kitzinger István munkaközösség-vezető (biológia, kémia), Ruzsenszki Magdolna munkaközösség-vezető (matematika, fizika, informatika), Varga Zsolt fizika szakos tanár,
Petrovácz Ilona fizika szakos tanár, Csatlós Mária fizika szakos tanár,
Homoki Árpád laborvezető

 

Téma: Az eredményes tanulás lehetőségei a négyosztályos gimnáziumi matematika tanításában
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 11:00–12:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra, óramegbeszélés
Célcsoport: 4 osztályos gimnáziumban tanító matematika tanárok
Rövid ismertető: Az érdeklődők példákat láthatnak az eredményes tanulás lehetőségeire a négyosztályos gimnáziumi matematika tanításában (matematika, 9. évfolyam).
Közreműködők: Orosz Gyula matematikatanár

 

Téma: Korszerű módszerek az oktatásban
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 08:45–12:30
Helyszín: Budapest II. Kerület II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.
A program jellege: műhelyfoglalkozás, bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: módszerek iránt érdeklődő középiskolai tanárok
Rövid ismertető: A program az iskolai oktatás különböző területeiről villant fel egy-egy, a pedagógusok számára érdekes, a gyakorlatban alkalmazható módszert, megközelítést.
Az EU-ismeretek, a személyiségalapú idegen nyelvi kompetenciafejlesztés, az okostelefon alkalmazása az ismeretszerzésben, a szövegértelmezési, szövegértési technikák fejlesztése mind olyan kérdés, amelyek a mai oktatásban érdeklődésre tarthatnak számot.
Műhelyfoglalkozások:
• EU-s ismeretek: Euró és az EU költségvetése (9–12. évfolyam)
• Színes angolórák – a TrueColors módszer (5–12. évfolyam)
Bemutatóórák és konzultáció:
• Az okostelefon használatának lehetőségei az oktatásban (9–12. évfolyam)
• Lírai művek értelmezései lehetőségei – Kosztolányi Dezső művein keresztül (11–12. évfolyam)
• Régi magyar szövegek olvasása, értelmezése (irodalmi és nyelvtani ismeretek komplex alkalmazása) (9-10. évfolyam)
Közreműködők: Műhelyfoglalkozás: Verebélyi Rita, Daru Anita mesterpedagógus
Bemutatóóra és konzultáció: Dr. Havassy András kutatótanár,
Létay Márton, Dr. Pelczer Katalin kutatótanár

 

Téma: Alapkészségek és a személyiség fejlesztése a művészetek és a drámapedagógia eszközeivel
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 09:00–13:00
Helyszín: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium
1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.
A program jellege: komplex művészeti nevelési program
Célcsoport: általános iskolai és középiskolai magyar, ének, dráma, testnevelés szakos kollégák, alapfokú művészeti iskolák színjáték tanszakán tanító kollégák, a drámapedagógiai módszerekre nyitott bármely szakos kollégák
Rövid ismertető: A részt vevő kollégák az első órában egy játékos, interaktív foglalkozáson ismerkednek az alkalmazott módszerekkel. Ezt követően – alternatív módon – különböző foglalkozásokat tekintenek meg összevont, tehát két tanórás bemutatóóra keretében. Végül egy közös „óramegbeszéléssel" zárjuk a programot.
Bemutatóórák: 9–12. évfolyam, magyar irodalom, vers- és prózamondás, ének- és hangképzés (kreatív zene), színpadi mozgás (kreatív mozgás), színészmesterség (kreatív színházi gyakorlat, drámajáték), beszédtechnika.
Közreműködők: Keresztúri József, Zuti Krisztián, Eck Attila, Somfai Barbara, Kiss Judit Ágnes, Bori Viktor és Gyevi-Bíró Eszter drámapedagógusok
Fekete Anikó énektanár
Tóth Laura táncművész, mozgástanár
Bogdán-Sákovics Eszter logopédus-beszédtanár

 

Téma: Projektalapú oktatás a fizika oktatásában
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 15:00–16:45
Helyszín: Veres Pálné Gimnázium
1053 Budapest, Veres Pálné utca 38.
A program jellege: bemutatóóra és konzultáció, előadás
Célcsoport: középiskolai fizikatanárok
Rövid ismertető: Projektalapú oktatás bemutatása a fizika oktatásában:
15:00–15:30 Bemutatóóra, 12. évfolyam – Dégen Csaba
15:30–15:35 Bevezető – Szalóki Dezső
15:35–16:15 Projektalapú módszer a fizikaórákon, előadás – Jánossy Zsolt
16:15–16:45 Beszélgetés a témáról – Kiss Jolán
Közreműködők: Dégen Csaba, Szalóki Dezső, Jánossy Zsolt és Kiss Jolán fizika szaktanácsadók

 

Téma: Fizikafeladatok numerikus és egzakt megoldása számítógéppel
Időpont: 2017. november 17. (péntek) 10:00–12:45
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
A program jellege: bemutatóóra, óramegbeszélés és műhelyfoglalkozás
Célcsoport: középiskolában tanító fizikatanárok
Rövid ismertető: Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a számítógép használatának lehetőségeibe fizikaórán (fizika, 12. évfolyam).
Közreműködők: Csefkó Zoltán fizikatanár

 

Jelentkezés a programokra >>

Vissza az Őszi Pedagógiai Napok 2017. főoldalára >>

 

Alapfokú művészeti iskola, kollégium

Téma: Kodály útját járva – XXI. századi eszközök a zenei improvizáció, a tonális érzet alakításában. A hangszín és a tapintás érzetének alakítása Handsonic-kal.
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 10:00–14:00
Helyszín: Tóth Aladár Zeneiskola AMI, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1063 Budapest, Szív u. 19-21.
A program jellege: műhelyfoglalkozás, bemutatóóra és konzultáció
Célcsoport: zenetanárok (hangszeres és elmélet)
Rövid ismertető: A bemutatóóra (szolfézs alapfok, 4. osztály) és előadás a zenei megközelítések sokszínű, az általános tanulási folyamatokat befolyásoló eszközeit, pedagógiai fogásokat mutat be rendszerbe ágyazva. Munkamemória, gyorsítás, improvizációs készség. A Handsonic olyan digitális taneszköz, amely segíti a hangszínérzékenység, a hangszínhallás és a tapintás közötti kapcsolat kialakítását, amely hozzájárul a hangszertanulás hatékony tanulásához.
Közreműködők: Magyar Margit szolfézstanár, egyetemi gyakorlatvezető, szaktanácsadó

 

Téma: Az improvizáció jelentősége és használata az alapfokú zeneoktatásban
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 10:00–11:00
Helyszín: Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészei Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2013 Pomáz, Templom tér 3.
A program jellege: műhelyfoglalkozás a résztvevők saját hangszereivel és konzultáció
Célcsoport: zenepedagógusok, általános iskolai énektanárok
Rövid ismertető: A program ízelítőt nyújt az iskola improvizációt alkalmazó gyakorlatából, a résztvevők aktív közreműködésére számítva. Az improvizáció rendszeres alkalmazásával a gyermekek megszokják az önálló gondolkodást, a reprodukálás mellé belép a kreatív alkotás, a tudásanyag saját és gyakorlati felhasználása, amely által jobban a sajátjuknak érezhetik a zenét. A zenei improvizáció és alkotómunka gyakorlása segítséget ad a más területen való, hasonló kreatív munkákban is.
Közreműködők: Pozsár Eszter zenepedagógus

 

Téma: A szellemi munka technikájának tanítása
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 14:00–15:00
Helyszín: Józsefvárosi Zeneiskola AMI
1082 Budapest, Nap utca 33.
A program jellege: előadás
Célcsoport: alapfokú művészeti iskolák, nagyobb zenei gyűjteménnyel rendelkező általános és középfokú iskolák könyvtárostanárai
Rövid ismertető: A NAT által meghatározott könyvtárhasználati ismertkörök egyike a szellemi munka technikája. Az önálló ismeretszerzésen alapuló önálló szellemi munka készítésének elmélete és gyakorlata talán az egyik legfontosabb elsajátítandó tudás és készség, hiszen más műveltségterületeken is hasznosítható és – főként az önálló ismeretszerzés technikája – egész életen át használható. Tanítása különös figyelmet igényel, hiszen a sikeresség tekintetében kulcsfontosságúak az alkalmazott módszerek. Az előadás a zenei könyvtárhasználati ismeretek segítségével próbál megmutatni egy formát a sok közül.
Közreműködők: Soltiné Herczeg Erzsébet könyvtárostanár

 

Téma: A tanulás támogatása a kollégiumban
Időpont: 2017. november 14–16. (kedd–csütörtök) 16:00–20:00
Helyszín: Váci Mihály Kollégium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1141 Budapest, Mogyoródi út 128.
A program jellege: szakmai nap
Célcsoport: kollégiumi nevelőtanárok
Rövid ismertető: A kollégium pedagógusai bemutatják a resztoratív (helyreállító) technikát a konfliktuskezelési gyakorlatban, valamint az integrálás, fejlesztés, együttnevelés és együtt tanulás támogatása módszertanát a középiskolai kollégiumi mozgás-, látás- és hallássérült SNI tanulók körében.
Betekintést nyújtanak a tapasztalataik alapján kialakított tudásbázisukba arról, hogy mit tehet a kollégium a tanulássegítés során a lemorzsolódás ellen. Az ismertetést az egész folyamat dokumentációjának bemutatásával egészítik ki.
Részletes program: 2017. november 14. (kedd) 16:00–20:00
Konfliktuskezelés resztoratív módon (bemutató foglalkozás és műhely) –
Dr. Tóth Gyula kollégiumi nevelőtanár, szaktanácsadó
2017. november 15. (szerda) 16:00–20:00
„Empátianap", módszertani innováció (bemutató) – Ozsváth Orsolya kollégiumi nevelőtanár
2017. november 15. (szerda) 16:00–20:00
A kollégiumi tanulók egyéni fejlődésének nyomon követése a tanulás eredményessége szempontjából, dokumentációs és módszertani modell – Tóth Zsigmondné Ildikó kollégiumi nevelőtanár

 

Jelentkezés a programokra >>

Vissza az Őszi Pedagógiai Napok 2017. főoldalára >>


 

Az Őszi Pedagógiai Napok 2017 rendezvény kísérő programja

Téma: Kiállításmegnyitó és Big Band koncert
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 17:30–19:30
Helyszín: Molnár Antal Zeneiskola, Kocsis Zoltán terem
1071 Budapest, Rottenbiller u. 43–45.
A program jellege: koncerttel egybekötött kiállításmegnyitó
Célcsoport: érdeklődők
Rövid ismertető: A program két művészeti iskola közötti együttműködés eredményeként jött létre. A Jaschik Álmos Művészeti Iskola szakképzős csoportja 2017 februárjában látogatást tett a Molnár Antal Zeneiskola Big Band próbáján. Krokikat, vázlatokat készítettek egy későbbi feldolgozáshoz. Ezekből az anyagokból készült a kiállítás, amelynek megnyitóján a Big Band ad koncertet. A két csoport barátságos kommunikációja folytatódik.
Közreműködők: Vidákovits Izsák karmester
Ipach Antal képzőművész tanár

 

Jelentkezés a programra >>

Vissza az Őszi Pedagógiai Napok 2017. főoldalára >>

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra