Őszi Pedagógiai Napok 2017. - Jó gyakorlatok, bemutatóórák, szakmai műhelymunkák

következő oldal »

Óvoda

Téma: Óvoda-iskola átmenet – A matematikai nevelés lehetőségei táblás játékokkal
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 08:00–13:00
Helyszín: Csodavilág Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1182 Budapest, Üllői út 709.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció, előadás
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A matematikai nevelés lehetőségei a mindennapi játéktevékenységekben. Kiemelt szerepet kapnak a saját készítésű, témához kapcsolódó logikai, taktikai táblás játékok, amelyek elősegítik az iskolára való felkészítést. A fair play gyakorlása, nyertes-vesztes helyzetek megélése.
Közreműködők: Polgár Attiláné óvodapedagógus, szaktanácsadó

 

Téma: A differenciált bánásmód elmélete és gyakorlata
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 08:15–12:00
Helyszín: Erzsébetvárosi Dob Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1077 Budapest, Dob u. 95.
A program jellege: előadás, bemutató, konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok, óvodai fejlesztőpedagógusok, óvodapszichológusok
Rövid ismertető: Bemutatásra kerül a DOB program szellemisége, az egyéni, személyi bánásmód elméleti értelmezése és megvalósítása a gyakorlatban (vegyes csoport).
Közreműködők: Patai Edit óvodavezető, Geday Ildikó óvodapedagógus, szakmai munkaközösség-vezető

 

Téma: Nemzetközi együttműködések az óvodában IKT eszközök bevonásával
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 08:30–13:30
Helyszín: Terézvárosi Fasori Kicsinyek Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1068 Budapest, Városligeti fasor 28.
A program jellege: műhelyfoglalkozás
Célcsoport: óvodapedagógusok, óvodavezetők
Rövid ismertető: Tapasztalataink szerint a nemzetközi programba bekapcsolódó pedagógusok, intézmények könnyebben tudják kezelni a felmerülő változásokat.
A projektek megvalósítása során a mobilitások alkalmával új módszertani ismeretekre tesznek szert, amelyek beépülhetnek mindennapi munkájukba.
Az intézményvezetők tapasztalatot gyűjthetnek stratégiai tervezés, operatív irányítás területén. Az IKT eszközök bevonására ötleteket kaphatnak az uniós országokban működő intézmények gyakorlataiból, megismerhetik az eTwinning program előnyeit.
Közreműködők: Barkóczi Mariann óvodavezető

 

Téma: IKT eszközök alkalmazásának lehetőségei
Időpont: 2017. november 14. (kedd) 08:30–11:30
Helyszín: Zuglói Óperenciás Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció, előadás
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: Az érdeklődők különböző IKT eszközök alkalmazását tekinthetik meg csoportközi csoporttevékenység keretében, elsősorban az írásmozgás-előkészítő, grafomotoros fejlesztés érdekében.
Közreműködők: Horváth Tamásné óvodapedagógus
Nagy Ildikó Mária vezető szaktanácsadó

 

Téma: „Nincs szebb madár, mint a lúd..."
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 08:15–10:30
Helyszín: Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1032 Budapest, Solymár utca 12–14.
A program jellege: bemutató foglalkozás, konzultáció, előadás
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A program bemutatja, hogy az együtt játszás folyamatában hogyan erősíthető a gyermekek önbizalma, énképe. A közösség építése a drámapedagógia eszközeivel, párhuzamos tevékenységek bemutatása drámajátékokkal, vegyes csoportban.
Közreműködők: Krenner Lászlóné Andrea óvodapedagógus

 

Téma: Projektszemléletű tanulás IKT eszközök alkalmazásával
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 08:30–11:30
Helyszín: Rákosmenti Csicsergő Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1173 Budapest, Kaszáló u. 48.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció, előadás
Célcsoport: óvodapedagógusok, óvodavezetők, tanítók
Rövid ismertető: Vegyes csoportban, komplex foglalkozás keretében mutatjuk be, miként tervezzük, szervezzük a tanulási folyamatot, miként építjük be a korszerű eszközöket, módszereket az óvodai nevelés tevékenységkereteibe.
Közreműködők: Kocsis-Kiss Mónika és Radványi Zsuzsanna óvodapedagógusok
Nagy Ildikó Mária vezető szaktanácsadó

 

Téma: Pedagógus és gyermekek közötti interakció, az érzelmi nevelés feladatai és gyakorlata
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:00–11:00
Helyszín: Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 12.
A program jellege: előadás, bemutató foglalkozás, konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A csoportjainkban megfigyelhető a projektpedagógia 15 év alatt kialakult gyakorlata. Az alábbi kiemelt területek bemutatása során lehetőséget kapnak a kollégák a projekteken belül megvalósuló tanulási, nevelési folyamatok megismerésére is. Az óvodáskorú gyermekek tanulási, tapasztalatgyűjtési, ismeretszerzési folyamatainak sikerességét befolyásolja a gyermekek érzelmi állapota, a csoporton belüli kapcsolatok – társaikkal és a felnőttekkel.
Mindezek kifejezését, illetve megértését megfelelő kommunikáció kialakításával tudjuk támogatni. Mindennapi jó gyakorlatunk eleme az érzelmek kifejezésének, közlésének, megismerésének egyedi támogatása.
Közreműködők: Darmosné Hunyadi Ágnes óvodapedagógus, intézményvezető helyettes
Lehoczky Judit és Cakó Lászlóné óvodapedagógusok

 

Téma: Mikrocsoportos tehetséggondozás az ÓNOAP-ban meghatározott tevékenységformákhoz illeszkedve
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:00–11:00
Helyszín: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1202 Budapest, Nagysándor József utca 189.
A program jellege: előadás, bemutató foglalkozás és konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok, intézményvezetők, tagóvoda-vezetők, intézményvezető helyettesek
Rövid ismertető: A program bemutatja a „Gyermekvilág" Pedagógiai Program sarokkövein alapuló nevelési gyakorlatot: a szeretetteljes, a gyermekek érdekeit, egyéni igényeit, szükségleteit szem előtt tartó óvodai nevelést, amelyben a tehetséggondozás meghatározó módon van jelen. A tehetséggondozó műhelyek biztosítják az egyénre szabott tehetségfejlesztést, a tehetségígéretek még hatékonyabb kiteljesedését.
• Bábműhely: verselés, mesélés, bábjáték
• Zeneovi: ének, zene, énekes játék, gyermektánc
• Fürge Manó: mozgás
• Zöld béka: a külső világ tevékeny megismerése
• Kézműves műhely: rajzolás, festés, kézimunka
A részt vevő gyermekek kora: tanköteles korú óvodások
Közreműködők: Előadó: Sziki Tamásné intézményvezető helyettes, szaktanácsadó
Bemutató óvodapedagógusok: Telegdi Erzsébet, Tiglman Ágnes, Mákné Zágorszky Zita, Laczkóné Belházy Éva, Takácsné Kis-Pál Györgyi

 

Téma: Komolyzenei projekt
Időpont: 2017. november 15. (szerda) 09:00–11:30
Helyszín: Zuglói Óperenciás Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: Bemutatjuk a tanulásszervezés korszerű módszereit (projektmódszer) az óvodában, a zenei nevelés területén (vegyes életkorú csoport).
Közreműködők: Belle Krisztina óvodapedagógus

 

Téma: Alapviselkedési normák kialakítása, a beszédfejlesztés lehetőségei az óvodában Gordon-módszerrel
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 08:00–13:00
Helyszín: Csodavilág Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1182 Budapest, Üllői út 709.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció, előadás
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A gyermekek a foglalkozás során (anyanyelvi nevelés) modellált és szimulált helyzetekben ismerkednek meg a módszerrel, amely segíti őket a hatékony kommunikációs csatornák megtalálásában. Az értő figyelem alkalmazásával csökken a szorongás, javul a gyermek komfortérzete.
Közreműködők: Bognárné Lakatos Krisztina óvodapedagógus, Gordon-tréner és Szomora Virág Gordon-tréner

 

Téma: „Ficánkoló" – Mozgásos elemek párhuzamos tevékenységekben
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 08:00–10:15
Helyszín: Óbudai Hétpettyes Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció, előadás
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A résztvevők előadást hallhatnak a projektmódszer párhuzamos tevékenységekben történő megvalósításáról, valamint megtekinthetik az egyéni bánásmód és differenciálás lehetőségeit a párhuzamos tevékenységekben, életkornak megfelelő mozgásos elemek alkalmazásával.
08:00–08:15 Érkezés, az intézmény bemutatása
08:15–09:00 Párhuzamos tevékenységek bemutatása mozgásos elemekkel
09:00–09:10 Szünet
09:10–10:15 Előadás, reflektálás, megbeszélés, adaptálás lehetősége
Közreműködők: Előadó: Dr. Böjtös Zoltánné óvodai szaktanácsadó
Bemutató: Erdei Tünde óvodai szaktanácsadó

 

Téma: „Tüzet viszek"
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 08:30–10:00
Helyszín: Záhonyi Hugóné Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2317 Szigetcsép, Orgona utca 28.
A program jellege: bemutató foglalkozás
Célcsoport: óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok
Rövid ismertető: A résztvevőknek bemutatjuk a játékon keresztül való tanulás jó gyakorlatát a Záhonyi Hugóné Óvoda Pedagógiai Programja alapján. A tűz témakörben komplex tevékenységek bemutatására kerül sor, amelyek támogatják a társas kapcsolatok alakulását, az egymással való együtt-működést, valamint a kognitív képességek fejlesztését.
Közreműködők: Bemutató: Donatin Julianna óvodapedagógus
A bemutató megbeszélése: Gerencsér Zita óvodapedagógus, intézményvezető, szaktanácsadó

 

Téma: Játékos, utánzó, prevenciós gyakorlatok az óvodai mozgástevékenység során
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 08:30–11:00
Helyszín: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1204 Budapest, Kalmár Ilona sétány 1.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók
Rövid ismertető: Pappné Gazdag Zsuzsanna szemléletét követve gyakorlatban mutatjuk be (vegyescsoport), hogyan építjük be a mindennapi mozgásos tevékenységbe a játékos utánzó, prevenciós mozgásformákat.
Közreműködők: Kenessey Erika óvodapedagógus

 

Téma: Sajátos nevelési igényű gyermekek komplex fejlesztése drámapedagógiai elemekkel
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 09:00–11:30
Helyszín: Zuglói Óperenciás Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A bemutatón (vegyes életkorú csoport) évszakhoz kötött szociális és értelmi képességeket fejlesztő komplex tevékenységek láthatók az SNI gyermekek differenciált nevelésének lehetőségeivel.
Közreműködők: Kutiné Panyor Andrea óvodapedagógus

 

Téma: Játékban való tanulás a kompetenciaalapú nevelési program szellemiségében
Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 14:00–16:00
Helyszín: Záhonyi Hugóné Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
2317 Szigetcsép, Orgona utca 28.
A program jellege: műhelyfoglalkozás
Célcsoport: óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok
Rövid ismertető: A résztvevőknek bemutatjuk a játékon keresztül való tanulás jó gyakorlatát a Záhonyi Hugóné Óvoda Pedagógiai Programja alapján. Bemutatásra kerülnek a különböző témahetekhez kapcsolódó tervezési, szervezési feladatok, játékok, módszerek. A műhelyfoglalkozás második felében mikrocsoportokban egy-egy szabadon választott téma kidolgozására, a játékok kipróbálására, eszközök készítésére nyílik lehetőség.
Közreműködők: Gerencsér Zita óvodapedagógus, intézményvezető, szaktanácsadó

 

Téma: Mozgás az óvodai mindennapokban – labdajátékok, szivacskézilabda
Időpont: 2017. november 17. (péntek) 09:00–11:30
Helyszín: Zuglói Óperenciás Óvoda, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12.
A program jellege: bemutató foglalkozás és konzultáció
Célcsoport: óvodapedagógusok
Rövid ismertető: A mozgásfejlesztés területén belül a labdajátékok – kiemelten a szivacs-kézilabda – megszerettetése, technikák fejlesztése kerül bemutatásra vegyes életkorú csoportban.
Közreműködők: Takács Zoltán óvodapedagógus

 

Jelentkezés a programokra >>

Vissza az Őszi Pedagógiai Napok 2017. főoldalára >>

 

Nyomtatás
következő oldal »