Tisztelt Látogatók!

Kedves Pedagógus Kollégák!

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2015. április 1-jén jött létre az Oktatási Hivatal szervezeti egységeként azzal a céllal, hogy:

  • minőségi, professzionális, célirányos és hatékony pedagógiai-szakmai szolgáltatásaival növelje a köznevelési rendszer és az abban dolgozó pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, intézményvezetők, a nevelési-oktatási intézmények eredményességét mind egyéni, mind intézményi szinten,
  • hatékonyan támogassa a köznevelési rendszer stratégiai céljait a külső szakmai támogatások, valamint az intézményen belüli és intézmények közötti tudásmegosztás elősegítésével,
  • biztosítsa a köznevelési rendszer minden szereplője számára a munkájuk eredményes ellátásához szükséges releváns és pontos ágazati információk áramlását,
  • az egyenlő hozzáférés elve alapján hatékonyan járuljon hozzá a köznevelési rendszerben dolgozó szakemberek kompetenciáinak fejlesztéséhez,
  • támogassa a köznevelési intézmények innovációinak létrejöttét és terjesztését, valamint az intézmények tanuló szervezetté válását.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ alapfunkciója a nevelés-oktatás eredményességének elősegítése a pedagógusoknak, az intézményvezetőknek, a fenntartóknak, és a tanulóknak nyújtott közvetlen és közvetett támogatások révén.

A szakmai szolgáltatások körét – amelyekről az alábbiakban részletesen tájékozódhatnak - a 2011. évi CXC. törvény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló  48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet határozza meg.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ a szakmai szolgáltatásokat az intézményi igényekre alapozott éves munkaterv alapján látja el.

Munkatársaink többsége pedagógusvégzettséggel és jelentős szolgáltatási tapasztalattal rendelkezik. Kiemelt feladatuk az egyes szolgáltatási területeken a mesterpedagógus szaktanácsadók tevékenységének koordinálása, szakmai-módszertani támogatása. A mesterpedagógus besorolású szaktanácsadók az Oktatási Hivatal megbízása alapján, munkáltatójuk egyetértésével, munkaidő-kedvezményük terhére látják el a munkatervben meghatározott helyi (intézményi, kerületi-tankerületi) szintű szakmai szolgáltatási feladatokat.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ ellátja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást Budapest minden kerületében, valamint Pest megye alábbi 11 járásában:

Aszód
Budakeszi
Dunakeszi
Érd
Gödöllő
Pilisvörösvár
Ráckeve
Szentendre
Szigetszentmiklós
Szob
Vác

TÉRKÉP Vecsés nélkül_kicsi.jpg

 

BP-POK illetékességi területén (Frissítve 2023. február 8-án)

Köznevelési intézmények száma Feladatellátási helyek száma
1313*
2693*
Iskola
Óvoda
Iskola
Óvoda
Budapest 570 355
1281
625
Pest megye (BP-POK) 261 260 664 396

*A köznevelési intézmények és feladatellátási helyek összesített száma az iskolák és óvodák mellett a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző intézményeket is tartalmazza.

Forrás: https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku

Az ország 15 Pedagógiai Oktatási Központjának egységes szakmai irányításáról és koordinációjáról az Oktatási Hivatal Pedagógiai Szakmai Szolgáltatásokat Koordináló Főosztálya gondoskodik. A PSZKF országos hatáskörrel, egységes standardokkal, eljárásrendekkel, protokollokkal működteti és biztosítja a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat az állami fenntartású intézmények számára.

Bízva az eredményes együttműködésben üdvözlettel:

Herczeg Katalin főosztályvezető

Nyomtatás