Tanulmányi- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása

következő oldal »

Szolgáltatási terület célja:

 • a tanév rendjéről szóló rendelet mellékletében szereplő anyagilag támogatott tanulmányi versenyek legyenek elérhetőek a nevelési-oktatási intézmények, illetve tanulóik számára,
 • a nevelési-oktatási intézmények jussanak hozzá a meghirdetett tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyekkel kapcsolatos információkhoz,
 • a versenyek megszervezése a versenykiírásokban, a versenyszabályzatban előírt módon történjen,
 • a versenyek lebonyolítása a versenykiírásokban, a versenyszabályzatban előírt módon történjen,
 • a panaszkezelés a szabályzat alapján történjen,
 • az eredmények legyenek nyilvánosak.

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal közösen hirdeti meg az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (továbbiakban OKTV) részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait, ebben vesz részt Pedagógiai Oktatási Központunk.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Katona Ágnes - titkársági referens - 66/530-214

 

Tanulmányi verseny kiírások november december

január

február

március

április

május Megyei forduló helyszíne
A "Szép Magyar Beszéd" verseny (5-8. évf.) kiírás 1., 8., 15. területi fordulók

5-7. regionális

Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba, Kiss E. u. 3. Nagyelőadó terem
A "Szép Magyar Beszéd" verseny (9-13. évf.) kiírás 26-28. országos forduló Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba, Kiss E. u. 3. Nagyelőadó terem
Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny kiírás 18.
(10-11:30-ig)
megyei forduló
Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
Olvasó terem
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny kiírás 12.
megyei forduló
Békéscsabai POK Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
Implom József középiskolai helyesírási verseny kiírás 16.
(15 óra)
megyei forduló
28.
Kárpát-medencei döntő
1-2.
Kárpát-medencei döntő
Andrássy Gyula Gimnázium Békéscsaba, Andrássy út 56.
Irinyi János középiskolai kémiaverseny kiírás 24.
iskolai forduló
28.
megyei forduló
5-7.
országos forduló
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsaba, Haán Lajos u. 2-4.
Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny kiírás 8.
(14 óra)
iskolai forduló
26.
(10 óra)
megyei forduló
24-25-26. országos forduló Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5600 Békéscsaba, Thurzó utca 33.
Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny kiírás 10.
(14-16 óráig)
iskolai forduló
21.
(14-16 óráig)
megyei forduló
26-28. országos forduló Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
Nagyelőadó terem
Mikola Sándor tehetségkutató fizikaverseny kiírás 12.
(14-17 óráig)
iskolai forduló
19.
(14-17 óráig)
megyei forduló
5-7. országos forduló Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
Lipták terem
Országos angol nyelvi verseny (5-8. évf.) kiírás

28.
(14 óra)
iskolai forduló

27.
(14 óra)
megyei forduló
18.
(10 óra)
országos forduló
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5600 Békéscsaba, Thurzó utca 33.
Országos német nyelvi verseny kiírás 10.
(14-15 óráig)
iskolai forduló
7.
(14-16 óráig)
megyei forduló
17. országos forduló Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5600 Békéscsaba, Thurzó utca 33.
Országos történelem verseny (7-8. évfolyam) kiírás 11.
(14 óra)
iskolai forduló
7.
(14 óra)
megyei forduló
12-13.
országos forduló
Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
Lipták terem
Savaria országos történelem tantárgyi verseny (középiskolások számára) kiírás 10.
(14 óra)
iskolai forduló
7.
(14 óra)
megyei forduló
26-27.
országos forduló
Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
Nagyelőadó terem
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny (5-8. évfolyam)
kiírás 21.
(14 óra)
iskolai forduló
30.
(10.00 óra)
megyei forduló
25.
országos forduló
Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi utca 14.

 • 1. Tanulmányi- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
 • 2. Archívum
Nyomtatás
következő oldal »