Tanulmányi- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása

Szolgáltatási terület célja:

  • a tanév rendjéről szóló rendelet mellékletében szereplő anyagilag támogatott tanulmányi versenyek legyenek elérhetőek a nevelési-oktatási intézmények, illetve tanulóik számára,
  • a nevelési-oktatási intézmények jussanak hozzá a meghirdetett tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyekkel kapcsolatos információkhoz,
  • a versenyek megszervezése a versenykiírásokban, a versenyszabályzatban előírt módon történjen,
  • a versenyek lebonyolítása a versenykiírásokban, a versenyszabályzatban előírt módon történjen,
  • a panaszkezelés a szabályzat alapján történjen,
  • az eredmények legyenek nyilvánosak.

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal közösen hirdeti meg az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (továbbiakban OKTV) részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait, ebben vesz részt Pedagógiai Oktatási Központunk.

Kapcsolódó jogszabályok:

Baukó Tiborné - pedagógiai referens - 66/530-213
Nyomtatás