Tanulmányi- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása

következő oldal »

 

Szolgáltatási terület célja:

 • a tanév rendjéről szóló rendelet mellékletében szereplő anyagilag támogatott tanulmányi versenyek legyenek elérhetőek a nevelési-oktatási intézmények, illetve tanulóik számára,
 • a nevelési-oktatási intézmények jussanak hozzá a meghirdetett tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyekkel kapcsolatos információkhoz,
 • a versenyek megszervezése a versenykiírásokban, a versenyszabályzatban előírt módon történjen,
 • a versenyek lebonyolítása a versenykiírásokban, a versenyszabályzatban előírt módon történjen,
 • a panaszkezelés a szabályzat alapján történjen,
 • az eredmények legyenek nyilvánosak.

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal közösen hirdeti meg az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (továbbiakban OKTV) részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait, ebben vesz részt Pedagógiai Oktatási Központunk.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Katona Ágnes +3670/667-9317

 • 1. Tanulmányi- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
 • 2. Archívum
Nyomtatás
következő oldal »