Tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat

A szolgáltatási terület célja:

 • a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók, az iskolai diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére,
 • a nevelési-oktatási intézmények és a diákönkormányzatok kapjanak rendszeres és célirányos információkat a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben,
 • a nevelési-oktatási intézmények és a diákönkormányzatok kapjanak rendszeres és célirányos az információkat diákjogi kérdésekben,
 • a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok kapjanak segítséget fórumok, továbbképzések szervezéséhez,
 • a tanulók számára legyen elérhető a diákjogi tanácsadás.

A szolgáltatási területtel kapcsolatban kérjük, szíveskedjen munkatársunkat a lenti elérhetőségen, ügyfélfogadási időben keresni.

A területet feladatait érintő jogszabályok:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól szóló 40/1999. (X. 8.) OM rendelet
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Hasznos linkek:

Nyomtatás