Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak alapján a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat – így a tanügy-igazgatási szolgáltatást is – az Oktatási Hivatal biztosítja az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről rendelkező 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 6. §-a értelmében a tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei az alábbiak:

  • közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,
  • a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
  • a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére – költségvetésének terhére és mértékéig – közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
  • a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
Nyomtatás