Pedagógiai – szakmai szolgáltatások, szaktanácsadás, tantárgygondozás

Jogszabályi háttér:

  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
  • A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata:

  • a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
  • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
  • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
  • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
  • óra- és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség-vezetővel, intézményvezetővel,
  • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása,
  • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

AZ OKTATÁSI HIVATAL IGÉNYFELMÉRŐ FELÜLETÉN LÉVŐ PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK:

Tisztelt Intézményvezető!

Az Oktatási Hivatal központi igényfelmérő felülete novemberben nyílik meg, ahol a pedagógusok és az intézményvezetők munkájának támogatáshoz különböző pedagógiai-szakmai szolgáltatást lehet igényelni, amit mesterpedagógus szaktanácsadóink valósítanak meg.

Segítségként részletezzük ezeket a szakterületeket abból a célból, hogy pontosan ki tudják választani azokat, amelyek a következő naptári évre vonatkozóan konkrét és célzott támogatást nyújtanak a pedagógiai terveik megvalósításában.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások szakterületenkénti részletezése és egyes témaajánlatok az alábbi linkre kattintva nyithatók meg.

Szaktanácsadók listája a nevelési szintek és a szakterületeik megnevezésével az alábbi linkre kattintva nyitható meg.

Vezető szaktanácsadói rendszer

Az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízta meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve

Munkaközösség

Csányi Judit
Humán
Dr. Farkasné Csató Katalin Magyar nyelv és irodalom
Dzsamba Katalin
Intézményfejlesztés
Gubucz Ildikó
Intézménytámogató
Hrabovszki Mihály Árpád Pedagógiai értékelés
Hugyecz Hajnalka
Idegen nyelv
Nagyné Kerekes Anikó
Óvodapedagógusi
Őriné Apáti Anna
Humán
Seres Erzsébet Reál

A szaktanácsadás területén dolgozó POK-munkatársak:

Név E-mail-cím Telefon
Serfőző Nóra serfozo.nora@oh.gov.hu +36/1-374-2420
Dorogi Ramóna dorogi.ramona@oh.gov.hu +36/1-374-2413
Nyomtatás