Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Szolgáltatási terület célja:

 • a pedagógusok részesüljenek a munkájuk ellátásához szükséges fejlesztő célú szaktanácsadói, tantárgygondozói támogatásban,
 • a nevelési-oktatási intézmények kapjanak segítséget a pedagógiai, szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezéséhez, szervezéséhez, végrehajtásuk monitorozásához,
 • a pedagógusok részesüljenek a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani támogatásban,
 • az intézményvezetők részesüljenek a pedagógiai munkájuk ellátásához szükséges fejlesztő célú szaktanácsadói, tantárgygondozói támogatásban,
 • a pedagógusok számára legyen elérhető a szakmai konzultációkon való részvétel,
 • a nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok részére legyenek elérhetőek a tantárgyak, a szakterületek köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos, feldolgozott információk.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei:

 • nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
 • nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
 • az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
 • nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
 • egyéni szakmai tanácsadás,
 • a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

Jogszabályi háttér:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

Az országos szaktanácsadói névjegyzék az alábbi linken érhető el.

 

Szabóné Nyári Erika

intézményfejlesztési referens

66/530-214
20/567-18-68 (H-CS 8:00-16:30, P 8:00-14:00)

dr. Szatmári Imre

intézményfejlesztési referens

66/530-214

Dorogi Ramóna

pedagógiai referens

66/530-217

Serfőző Nóra intézményfejlesztési referens 66/530-217
Nyomtatás