Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Szolgáltatási terület célja:

 • a pedagógusok részesüljenek a munkájuk ellátásához szükséges fejlesztő célú szaktanácsadói, tantárgygondozói támogatásban,
 • a nevelési-oktatási intézmények kapjanak segítséget a pedagógiai, szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezéséhez, szervezéséhez, végrehajtásuk monitorozásához,
 • a pedagógusok részesüljenek a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani támogatásban,
 • az intézményvezetők részesüljenek a pedagógiai munkájuk ellátásához szükséges fejlesztő célú szaktanácsadói, tantárgygondozói támogatásban,
 • a pedagógusok számára legyen elérhető a szakmai konzultációkon való részvétel,
 • a nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok részére legyenek elérhetőek a tantárgyak, a szakterületek köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos, feldolgozott információk.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei:

 • nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
 • nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
 • az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
 • nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
 • egyéni szakmai tanácsadás,
 • a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

Jogszabályi háttér:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

Az országos szaktanácsadói névjegyzék az alábbi linken érhető el.

 

Szabóné Nyári Erika

intézményfejlesztési referens

66/530-214
20/567-18-68 (H-CS 8:00-16:30, P 8:00-14:00)

dr. Szatmári Imre

intézményfejlesztési referens

66/530-214

Dorogi Ramóna

pedagógiai referens

66/530-217

Serfőző Nóra intézményfejlesztési referens 66/530-217

 


A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

Békéscsabai POK

2016. október 28-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Csányi Judit Tanitói
dr. Rókáné Rózsa Anikó Matematika
Balogh Erika Magyar nyelv és irodalom
Nagy Angelika Pedagógiai mérés-értékelés
Tirjákné Prisztavok Ágnes Idegen nyelv

Nyomtatás