Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés legfontosabb feladata a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások nyújtása.

A feladatok közé tartozik ezen túlmenően az intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése éppúgy, mint a mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére.

A nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását szaktanácsadók bevonásával segítjük, akik a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátásában is segítséget nyújtanak.

A pedagógiai értékelés területhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás a 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet 3.§. alapján az alábbi feladatokat látja el:

 • országos pedagógiai mérések intézményi eredményei értelmezésének, hasznosításának segítése,
 • a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérésekhez kapcsolódó tanácsadás nyújtása,
 • a neveléssel összefüggő mérési eszközök alkalmazásának segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
 • hagyományos és digitális feladatbankok és mérőeszközök alkalmazásának segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
 • a gyermekek, tanulók tevékenységeinek értékelése során alkalmazott diagnosztikus és fejlesztő értékelés alkalmazásának támogatása,
 • a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatás nyújtása,
 • pedagógiai és komplex intézményértékelési módszerek és eszközök megismertetése és terjesztése.

Kiegészítő jogszabályi háttér

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
 • A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről

Az illetékességi területen szervezett 2023/24-es tanév országos mérései:

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerről (https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_leiras)

Digitális Országos tanulói mérések:
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_orsz_meresekrol_2023_2024)

A digitális országos kompetenciamérést az iskoláknak e rendelet alapján 2024. március 4. és 2024. június 3. között kell lebonyolítani az alábbiak szerint:

 • a 11. és a 7. évfolyamon 2024. március 4. – március 22.,
 • a 10. és a 6. évfolyamon 2024. március 25. – április 24.,
 • a 9. és a 8. évfolyamon 2024. április 25. – május 15.,
 • a 4. és az 5. évfolyamon 2024. május 16. - június 3.

A fenti rendelet szerint a 5-11. évfolyamon digitális kultúra és történelem műveltségi területeken kísérleti mérések zajlanak, ezért a digitális országos kompetenciamérésben érintett tanulók 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6-11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt.

A digitális országos kompetenciamérés előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje: 2023. december 6.

Az adatszolgáltatás időszakában lehetőség van próbamérésen részt venni történelem és digitális kultúra műveltségi területeken 6-11. évfolyamon, illetve angol vagy német nyelvből 11. évfolyamon az alábbiak szerint:

 1. Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projektjének keretében kötött megállapodás(ok) alapján résztvevő intézmények: 2023. szeptember 25-től október 13-ig.
 2. Egyéb intézmények, Projekt keretében kötött megállapodással NEM érintett feladatellátási helyek, osztályok: 2023. szeptember 25-től október 27-ig.

Kiemelkedő teljesítményű iskolák (https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak)

Nemzetközi mérések, információk

Munkatárs:

Káli-Andrási Edit
pedagógiai mérés-értékelés; lemorzsolódás megelőzése; tankötelezettség
kali-andrasi.edit@oh.gov.hu
+36-96/613-432; +36 30 358 7023
Iroda: 144

Nyomtatás