Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés legfontosabb feladata a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások nyújtása.

A feladatok közé tartozik ezen túlmenően az intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése éppúgy, mint a mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére.

A nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását szaktanácsadók bevonásával segítjük, akik a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátásában is segítséget nyújtanak.

A pedagógiai értékelés területhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás a 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet 4.§. alapján az alábbi feladatokat látja el:

  • a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
  • feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása,a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
  • a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása,
  • a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások,
  • pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.

Kiegészítő jogszabályi háttér

Az illetékességi területen szervezett 2020/21-es tanév országos mérései:

Nemzetközi mérések, információk

 

    Munkatársak:
Név E-mail-cím Telefon
Káli-Andrási Edit kali-andrasi.edit@oh.gov.hu (+36 96) 613-432

 

Káli-Andrási Edit
pedagógiai mérés-értékelés; lemorzsolódás megelőzése; tankötelezettség
kali-andrasi.edit@oh.gov.hu
06-96/613-432
Iroda: 149

Nyomtatás