Ugrás a tartalomhoz

Pedagógusok minősítő vizsgái, minősítő eljárásai, pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), önértékelés

2019. május 24.

A szolgáltatási terület célja:

Kapcsolódó jogszabályok:

A témában érintett összes útmutató, segédlet, illetve kézikönyv az alábbi címről letölthető:

Pedagógusok minősítő vizsgái, minősítő eljárásai

A minősítési rendszer a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének motiválásával, a szakmai munka értékelésével, a világos pályakép megrajzolásával hatást gyakorol az egyes pedagógusok életpályáján túl az oktatás teljes rendszerére. A gyakorlati megvalósulás folyamatos követése, értékelése lehetőséget teremt olyan tapasztalatok elemzésére, amelyek alapján lehetővé válik a jelenleginél differenciáltabb célrendszer megfogalmazása is.

A minősítési rendszer céljai:

Vonatkozó jogszabály:

A minősítéshez kapcsolódó dokumentumok:

 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet)

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének működtetését a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 78. § (1) bekezdésének f) pontja írja elő, jogszabályi hátterét az Nkt. mellett a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg.

Az ellenőrzést ötévente egy alkalommal minden pedagógus esetében el kell végezni. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését.

Vonatkozó jogszabály:

A kapcsolódó tanfelügyeleti kézikönyvek ide kattintva érhetők el.

 

Önértékelés (Pedagógus-, intézményvezetői, intézményi önértékelés)

A 2015. évtől, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) bevezetésével előtérbe került az intézményi önértékelés rendszere is.

Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket – köztük a kérdőíveket – amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az Önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, az egyes intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az Önértékelési kézikönyveket az oktatásért felelős miniszter döntése alapján az Oktatási Hivatal átdolgozta.

Vonatkozó jogszabály:

A módosított önértékelési kézikönyvek ide kattintva érhetők el.

 

Szépné dr. Vladár Mónika

06/1-374-2378,
+36 70/667-9317

dr. Binszkiné Laurinyecz Ildikó

06 1/374-2421

Ignácz József

06 1/374-2378

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra