Ugrás a tartalomhoz

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

2019. október 3.

Szolgáltatási terület célja:

A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer létrehozását és működtetését az EU 2020 korai iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiájának megvalósítása teszi szükségessé, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) bekezdésének h) pontja 2015. január 1-vel hatályos rendelkezése alapján. A rendszer, mint pedagógiai szakmai szolgáltatás a köznevelésben részt vevő tanulók lemorzsolódásának, az iskolai rendszerből való kimaradásának megakadályozását, valamint a legalább középfokú végzettség, képzettség megszerzésének elérését célozza, ezzel elősegítve a munkaerőpiacra való beilleszkedést, valamint hosszú távon a munkavállalás, a pályán maradás sikerességét. A korai jelzőrendszer működtetésével, a nevelési-oktatási intézményekben nyilvántartott adatokra épülve (értékelést, elemzést követően), azokat közvetlenül felhasználva jön létre egy olyan pedagógiai munkát támogató rendszer, amely a pedagógusok oktató-nevelő munkáját tudja segíteni, az intézményeket támogatni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos teendők, beavatkozások megszervezésében, megvalósításában. E területen további cél a szükséges pedagógiai eszközök és módszerek intézményi szintű alkalmazásának támogatása, a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése, valamint a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében a pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének, koordinálásának megszervezése.

 

dr. Gyulai Andrea 061/374-2414
vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra