Ugrás a tartalomhoz

Tisztelt Látogatók!

Kedves Kollégák!

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatainak ellátása érdekében az országban 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre 2015. áprilisában.

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központjában kollégáimmal együtt feladatainkat megyei hatáskörrel, Békés vármegye összes köznevelési intézményére vonatkozóan látjuk el.

Számos szolgáltatással igyekszünk támogatást nyújtani a Békés vármegyében működő köznevelési intézményeknek, az igazgatóknak és a pedagógus kollégáknak azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk munkájuk hatékonyságának növeléséhez.

A sokrétű feladataink terén megemlítjük például a mesterpedagógus szaktanácsadóink közreműködésével megvalósuló szakmai-szolgáltatási tevékenységünket, amellyel segítséget nyújtunk mind a tantárgygondozói (tantárgyakra vonatkozó), mind pedig a sajátos pedagógiai szakterületeken, mint a kiemelt figyelmet igénylő gyermek: SNI, BTMN, tehetségfejlesztés, ezen felül  konfliktuskezelés, hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelése, oktatása, továbbá pedagógiai értékelés, tanügy-igazgatási szolgáltatás szakterületeken, stb.

Az Oktatási Hivatal online igényfelmérő felületén a köznevelési intézmények igazgatói meg tudják jelölni az általuk szükségesnek ítélt és fent említett szakterületeket. Ezen intézményi szolgáltatási igények teljesítése érdekében irányítjuk, koordináljuk és szervezzük a mesterpedagógus szaktanácsadóink munkáját.

A pedagógusok továbbképzésének keretében a Békés vármegyei kollégák szakmai és módszertani fejlődéséhez számos akkreditált képzési ajánlattal járulunk hozzá. Ellátjuk a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének szervezését, melyeket - ahogyan szakmai programjaink mindegyikét - ingyenesen bocsátjuk a pedagógusok rendelkezésére. Továbbképzési kínálatunk honlapunkon, a „Pedagógusképzés” menüpontban tekinthető meg.

Az említett képzéseken túlmenően különböző pedagógiai tájékoztatókat szervezünk abból a célból, hogy ezen eseményeken a résztvevők naprakész, gyakorlatorientált és innovációt tartalmazó ismeretekhez jussanak. Ilyen pedagógiai tájékoztató programjaink például a következők: Tavaszi és Őszi Pedagógiai Napok, Szakmai Tanévnyitó Műhelyek.

Szintén a pedagógusok tájékoztatása céljából állítjuk össze a Hírlevelünket is, amit minden hónapban megjelentetünk és a honlapunkon elérhetővé tesszük.

A fentieken túlmenően működtetjük a bázisintézményi rendszert is. Bázisintézményeink - minden nevelési szintet érintve - szakmai programokat valósítanak meg, melyeken saját, hosszú évek alatt kimunkált és bevált, innovatív intézményi jógyakorlataikat mutatják meg saját intézményükben az érdeklődő pedagógusok számára. Mindezzel lehetőséget és teret adva a magas színvonalú és hatékony horizontális tudásmegosztásnak. Az aktuális bázisintézményi programjainkról, valamint az évente több mint 250 szakmai rendezvényünkről a honlapunkon hírleveleinkben és a „Rendezvények, szakmai programok” menüpontban tájékozódhat.

Az Oktatási Hivatal Békés vármegyei szervezeteként további kiemelt feladatunk az országos és nemzetközi pedagógiai tárgyú mérések lebonyolítása.

Tanulmányi és tehetséggondozó versenyeket szervezünk (Békés vármegyei középiskolai matematikaverseny, a legnagyobb varázslat meseíró - meseillusztrátor pályázat általános iskolai tanulók részére), valamint az Oktatási Hivatal által meghirdetett versenyek (OKTV, művészeti és SNI) iskolai és területi fordulóinak bizonyos szervezési teendőit is mi látjuk el.

Hatósági feladataink között szerepel az egyéni tanrendre irányuló kérelmek, a tankötelezettség megkezdésének halasztására irányuló kérelmek és a tankötelezettség teljesítésének 6 éves kor előtti megkezdésére irányuló kérelmek elbírálása.

A pedagógusok előmeneteli rendszerében feladataink többek között a pedagógus minősítési eljárásra való jelentkezések elbírálása, a kötelező minősítési eljárásban résztvevők jelentkeztetésének ellenőrzése, azoknak a látogatásoknak a megszervezése, amelyek esetében a minősítő bizottság kijelölése az informatikai támogató rendszer segítségével nem lehetséges, a minősítési eljárásokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása, szakértő-jelöltek vizsgájának lebonyolítása, szakértői konferenciák szervezése.

A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ közreműködik a pedagógusok, intézmények, intézményvezetők szakmai ellenőrzésével (PSZE) kapcsolatos folyamatok lebonyolításában.

Támogatjuk az Intézményi önértékelési eljárások megvalósítását is.

Számos rendezvényünkkel, szakmai szolgáltatásunkkal segítjük az intézményekben zajló, korai iskolaelhagyás megelőzését célzó tevékenységeket. Ennek érdekében működtetjük többek között a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszert és megírjuk ebben a témában az éves vármegyei tanulmányt is.

A középiskolai beiskolázással kapcsolatos feladatok keretében átvesszük, őrizzük és átadjuk a központi írásbeli felvételi feladatlapokat, valamint ügyeletet biztosítunk a felvételi vizsgák időtartama alatt.

Évente megrendezzük a vármegyei diákparlamentet, melyen a nevelési-oktatási intézmények által delegált tanulók és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok vesznek részt.

Kérem, kísérje rendszeresen figyelemmel honlapunkat, amennyiben teheti, látogasson el szakmai rendezvényeinkre. Bízom benne, hogy tevékenységünkkel sikeresen támogatjuk pedagógiai munkáját.

A további tartalmas szakmai együttműködés reményében, üdvözlettel:

Pavukné Simon Nóra Edina

Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ vezetője

 


ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra