Ugrás a tartalomhoz

Szakmai támogatás a testnevelés és a sport területén a köznevelésben

A Magyar Diáksport Szövetség az EFOP 3.2.8. kódjelű, T.E.S.I. - 2.0-Beavatkozások a minőségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében - című kiemelt projekt keretében, és az Oktatási Hivatallal együttműködésben, egész napos szakmai szemináriumokat fog szervezni az ország minden régiójában, régiónként 1 alkalommal.
A 2020 januárra tervezett programsorozat célja, hogy a testnevelés oktatásához kapcsolódóan, az abban közreműködő tantárgygondozó szaktanácsadó és a pedagógusok minősítő eljárásában közreműködő szakértő testnevelő tanárokat, tanítókat és kollégiumi nevelőket megszólítsa, és szakspecifikus képzési, együttgondolkodási lehetőséget biztosítson a T.E.S.I. 2020 Kormányzati Stratégiában foglalt, ide vonatkozó beavatkozásoknak megfelelően.
Az MDSZ az elmúlt közel 8 évben rendkívül elhivatottan igyekezett az iskolai testnevelésben és diáksportban dolgozó pedagógusokat megszólítani, számos szakmai programmal, ingyenes akkreditált továbbképzéssel és módszertani kiadvánnyal támogatni munkájukat. Ennek mentén fontosnak tartjuk, hogy támogassuk és megszólítsuk a szakértőként és szaktanácsadóként dolgozó, legmagasabban képzett kollégákat is.
A rendezvények meghívóját és programját ezen linken tekintheti meg.
A programra történő regisztrációt későbbi időpontban tesszük lehetővé az érintett szaktanácsadó és szakértő kollégák számára.

 


 

Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (5) bekezdésében, valamint a 99/C. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az Oktatási Hivatal biztosítja.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatának ellátása érdekében az országban tizenöt Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre, ezek egyike a nemzetiségi nevelést-oktatást végző intézmények számára nyújt pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat. A Pedagógiai Oktatási Központok önálló szervezeti egységként, az Oktatási Hivatal főosztályaiként működnek.

A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ Békés megyében a helyi igényeknek megfelelően – valamennyi köznevelési intézmény és pedagógus számára – biztosítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, amelyek az alábbiak:

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszerét az Oktatási Hivatal szakmai irányításával a Pedagógiai Oktatási Központok egységes standardok alapján fejlesztik ki, működtetik és biztosítják azonos értékrend szerint és azonos minőségben.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátása során kiemelten kezeljük az intézményközi tanulás támogatását, az iskolák közötti egyenrangú kapcsolatok erősítését, a működő pedagógia műhelyek, jó gyakorlatok feltérképezését és azok eredményeinek megosztását.

Mindezeken kívül a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ – az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztálya szakmai irányításával – közreműködik a pedagógusok minősítő vizsgáinak, minősítő eljárásainak, valamint a pedagógiai-szakmai ellenőrzések megszervezésében, továbbá – az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának szakmai irányításával – többek között az országos mérések (országos kompetenciamérés, nyelvi mérések, DIFER) és nemzetközi mérések megszervezésében, a középfokú beiskolázás lebonyolításában és az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) szervezésében.

A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ szoros szakmai együttműködést ápol a megyei szakmai társszervekkel.

Együttműködésükben bízva, eredményes tanévet kívánunk.

Simon Nóra Edina
főosztályvezető

Pályázati felhívás

Pályázat vezető szaktanácsadói feladatok ellátására.

Részletes tájékoztató >>


Minőségbiztosítási összesítő

Lezárultak az Oktatási Hivatal (OH) Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt keretében megszervezett pedagógus-továbbképzései.

A megvalósítás során kiemelt cél volt az óvodák, a bölcsődék és a napközbeni gyermekfelügyeletek esélyteremtő és hátránykompenzációs szerepének erősítése, valamint a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés szakmai támogatása. A projekt keretében az OH 2017 szeptemberétől 2018 májusáig 146 óvodában több mint 3.300 óvodapedagógus akkreditált képzését valósította meg térítésmentesen. A 30 órás kurzusok az óvodai nevelés 8 területét (játék, mozgás, egészségnevelés, tehetségfelismerés, egyéni bánásmód, környezettudatosság, különleges bánásmód és művészeti nevelés) ölelték fel.

A továbbképzések minőségbiztosítási összegzői ide kattintva olvashatók.


Szakmai tanévnyitó konferencia – Békéscsaba

Az Oktatási Hivatal szakmai tanévnyitó konferenciát szervez, amelyen az oktatásirányítás és háttérintézményeinek képviselői ismertetik a 2018/2019-es tanév változásait és fejlesztéseit.

Helyszín: Gál Ferenc Főiskola, Gazdasági Kar (5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.)

Időpont:2018. augusztus 27. hétfő,10.00 óra

Információ: pokbekescsaba@oh.gov.hu – 06 1 374-2421

A konferenciára tisztelettel várjuk a köznevelési intézmények vezetőit és pedagógusait. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a terem korlátozott befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött.

 


 

Az utolsó pályaorientációs pedagógus-továbbképzés 2019. április 4-én indul!

2019 tavaszán is lehetőség nyílik A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvételre. A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A 30 órás képzés egy 10 órás távoktatásban feldolgozható „e-learning" tananyagból és 20 kontaktórából áll. A képzést gyakorlatias jellege miatt ajánljuk minden kollégának, akit érdekel a téma, hiszen mindennapi munkánk során folyamatosan segíthetjük a ránk bízott tanulókat abban, hogy a köznevelésben ne csak ismereteket sajátítsanak el, hanem személyiségük fejlődésén keresztül kibontakoztathassák képességeiket, és megtalálják azt a hivatást, amely számukra örömet, biztonságos egzisztenciát és a társadalomban betöltött hasznos szerepet jelenthet majd. Különösen ajánljuk az osztályfőnököknek, esélyegyenlőséggel, sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó vagy felzárkóztató programokban tevékenykedő pedagógusoknak.

További információ: EFOP3213@oh.gov.hu

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra