következő oldal »

Kedves Látogatónk!

A járványhelyzet miatt a pedagógiai oktatási központok rendezvényeit későbbi időpontra halasztottuk.

A pótalkalmak ütemezéséről a későbbiekben tájékoztatunk. A POK dolgozói e-mailben és telefonon munkaidőben elérhetőek, kérdés, kérés, probléma esetén kérjük ezen elérhetőségeken szíveskedjenek keresni őket.

 


 

Indul a „Pályaorientációs módszertan – felkészítés a pályaorientációt támogató mérőeszköz használatára, a tanulói profil elemzésére" elnevezésű pedagógus-továbbképzés.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerhessék az EFOP-3.2.13 projekt keretében fejlesztett pályaorientációs mérő- és támogatóeszköz, azaz a POM használatát, valamint bővítsék és rendszerezzék pályaorientációs módszertani ismeretüket és gyakorlatukat.

2020. február és április között lehetőség nyílik 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvételre. A továbbképzés folyamatba ágyazott; a hagyományos továbbképzési napok és közbeiktatott gyakorlat kombinációja, mely elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

A képzést ajánljuk minden általános- és gimnáziumban dolgozó pedagógusnak, kiemelten a pályaválasztásért felelős pedagógusoknak és osztályfőnököknek, valamint a pedagógiai szakszolgálat továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást végző munkatársainak.

Figyelem! A projekt által szervezett korábbi, „A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló" című akkreditált, pedagógus-továbbképzésen részt vett kollegák jelentkezését nem tudjuk fogadni, mivel az újabb akkreditált képzésen történő részvételüket a projektben nem tudjuk elszámolni. A későbbiekben számukra lesz lehetőség e-learning formában a képzés elvégzésére, melyről részletes tájékoztatót fogunk küldeni.

Érdeklődés és további információk: kepzes.efop3213@oh.gov.hu

helyszínek képzési időpontok
1.
Szeged
2020. február 10., 2020. február 24.
2.
Békéscsaba
2020. február 11., 2020. február 25.
3. Debrecen
2020. február 13., 2020. február 27.
4. Salgótarján
2020. február 13., 2020. február 27.
5. Eger
2020. február 20., 2020. március 05.
6. Miskolc
2020. február 20., 2020. március 05.
7. Veszprém
2020. március 09., 2020. március 23.
8. Budapest
2020. március 09., 2020. március 23.
9. Győr
2020. március 10., 2020. március 24.
10. Eger
2020. március 12., 2020. március 26.
11. Székesfehérvár
2020. március 12., 2020. március 26.
12. Pécs
2020. március 16., 2020. március 30.
13. Szombathely
2020. március 16., 2020. március 30.
14. Szeged
2020. március 19., 2020. április 02.
15. Debrecen
2020. március 19., 2020. április 02.
16. Kaposvár
2020. április 06., 2020. április 02.
17. Pécs
2020. április 07., 2020. április 21.
18. Budapest
2020. április 07., 2020. április 21.
19. Szolnok
2020. április 16., 2020. április 30.
20. Nyíregyháza
2020. április 16., 2020. április 30.

 


Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az Oktatási Hivatal biztosítja.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatának ellátása érdekében az országban tizenöt Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre. A Pedagógiai Oktatási Központok önálló szervezeti egységként, az Oktatási Hivatal főosztályaiként működnek.

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központja Békés megyében a helyi igényeknek megfelelően – valamennyi köznevelési intézmény és pedagógus számára – biztosítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, melyek az alábbiak:

  • pedagógiai értékelés, szaktanácsadás, tantárgygondozás, pedagógiai tájékoztatás, tanügy-igazgatási szolgáltatás, pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének szervezése és segítése,

tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése, intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelés és tanítási-tanulási folyamat segítése, a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelése, nevelés-oktatása megszervezésének és ellátásának segítése, az országos pedagógiai mérés-értékelési eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozása, országos terjesztése.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszerét az Oktatási Hivatal szakmai irányításával a Pedagógiai Oktatási Központok egységes standardok alapján fejlesztik ki, működtetik és biztosítják azonos értékrend szerint és azonos minőségben. Megszervezzük a megyei pedagógus továbbképzéseket is.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátása során kiemelten kezeljük az intézményközi tanulás támogatását, az iskolák közötti egyenrangú kapcsolatok erősítését, a működő pedagógiai műhelyek, jó gyakorlatok feltérképezését és azok eredményeinek megosztását főként a Bázisintézményi rendszer működtetésével, mely a hálózati tanulás lényeges alappillére.

Mindezeken kívül az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központja közreműködik a pedagógusok minősítő vizsgáinak, minősítő eljárásainak, valamint a pedagógiai-szakmai ellenőrzések megszervezésében, továbbá az országos mérések (országos kompetenciamérés, nyelvi mérések, DIFER) és nemzetközi mérések megszervezésében, a középfokú beiskolázás lebonyolításában és az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) szervezésében.

A fentieken túl 2020. január 1-jétől hatósági feladatokat is ellátunk.

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központja szoros szakmai együttműködést ápol a megyei szakmai társszervezetekkel.

Együttműködésükre továbbra is számítva, eredményes tanévet kívánunk.

Simon Nóra Edina
főosztályvezető

 

Nyomtatás
következő oldal »