következő oldal »

 

Tisztelt Látogatók!

Kedves Pedagógus Kollégák!

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központja Békés megyében – függetlenül az intézmény fenntartójától – minden köznevelési intézmény és pedagógus részére biztosítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, amelyek körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) bekezdése és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 3-18. §-ai határozzák meg.

A szakmai szolgáltatások iránti igényeket az intézmények vezetői minden év végén a következő naptári évre vonatkozó igényfelmérő felületen jelölhetik meg, amelynek alapján – a szaktanácsadói kapacitás figyelembe vételével – éves munkatervet készítünk.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások körében igényelhető egyéni, tantárgygondozói szaktanácsadás, valamint tematikus területeken (pedagógiai értékelés, tanügy-igazgatás, intézményfejlesztés, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelésének-oktatásának támogatása, konfliktuskezelés) nyújtott szaktanácsadás is.

Pedagógiai Oktatási Központunk a szaktanácsadás szervezése, koordinálása mellett ellátja a bázisintézményi rendszer működtetését is. A 2020/2021-es tanévtől 19 bázisintézményünk osztja meg jó gyakorlatait az érdeklődő pedagógusokkal. Pedagógiai tájékoztatási szolgáltatásunk keretében minden évben megszervezzük az Őszi és Tavaszi Pedagógiai Napok programsorozatot, továbbá egész évben szakmai műhelymunkákon, konferenciákon, bemutató órákon várjuk az érdeklődőket. Programjainkról a „Rendezvények, szakmai programok” menüpontban tájékozódhat.

Pedagógusok számára a beérkezett igények alapján továbbképzéseket szervezünk, amelyeken a részvétel ingyenes. Továbbképzési kínálatunk a „Pedagógusképzés” menüpontban tekinthető meg.

Az Oktatási Hivatal szakmai irányítása mellett közreműködünk a pedagógusok előmeneteli rendszerének működtetése körében a pedagógusminősítési és tanfelügyeleti eljárások szervezésében, szükség szerint támogatjuk az intézmények önértékelési folyamatait. Részt veszünk az országos és nemzetközi mérések, a középfokú beiskolázás, továbbá az országos tanulmányi versenyek lebonyolításában. Működtetjük illetékességi területünkön a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszert, az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében az intézmények részére szakmai szolgáltatásokat nyújtunk.

Hatósági feladataink közé tartoznak a tankötelezettség megkezdésének elhalasztása, illetve az egyéni tanulói munkarend engedélyezése érdekében benyújtott kérelmek elbírálása.

Kérem, kísérje rendszeresen figyelemmel honlapunkat, amennyiben teheti, látogasson el szakmai rendezvényeinkre. Bízom benne, hogy tevékenységünkkel sikeresen támogatjuk pedagógiai munkáját.

A tartalmas szakmai együttműködés reményében, üdvözlettel:

Simon Nóra Edina

Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ vezetője


Nyomtatás
következő oldal »