III. Országos Szaktanácsadói Konferencia

Az Oktatási Hivatal harmadik alkalommal rendezi meg szakmai konferenciáját a mesterpedagógus szaktanácsadók számára. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ >>


Indulnak az óvodapedagógus-továbbképzések

Az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása projekt megyei szakmai konferenciáit követően 2017 szeptemberétől országszerte Budapest és Pest megye kivételével 105 település 119 óvodájában 209 képzési csoport indul.

A képzésekről és a jelentkezés módjáról bővebb információt kaphat az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 kódszámú projekt augusztusban megjelent Hírleveléből.

 


Jelentkezés a 2017. évi szaktanácsadói képzésekre

A pedagógiai szakmai szolgáltatások 2017. évi országos igényfelmérőjének adatai alapján megtörtént a szaktanácsadói létszám speciális szakterületi és földrajzi szempontok szerinti elemzése, amelynek alapján feltárásra kerültek a szaktanácsadói hiányterületek. A szaktanácsadói kapacitás bővítése érdekében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) a hiányterületeket figyelembe véve szaktanácsadói továbbképzéseket indít. A képzések célja a szaktanácsadói feladatok jogszerű, szakszerű, zavartalan és hosszú távú ellátásának biztosítása. Az OH meghatározta, hogy az általános bemeneti feltételeken túl mely megyékből, milyen szakterületekről és milyen speciális szempontok szerint várja a pedagógusok jelentkezését a szaktanácsadói képzésekre.

Tovább >>


Meghívó az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása projekt helyi szintű bemutatására Békés megyében

A rendezvény átfogó képet kíván nyújtani az Oktatási Hivatal által megvalósítás alatt álló köznevelési projektekről, és az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű projekt céljáról, tevékenységeiről, eddigi eredményeiről. Az óvodai nevelésben közreműködő, illetve fenntartói feladatokat ellátó hiteles előadók közreműködésével bemutatja a helyi szintű hátránycsökkentő jó gyakorlatokat intézményi és fenntartói vonatkozásban. (Bővebben >>)

Időpont: 2017. július 5.

Helyszín: Békéscsaba

Jelentkezési határidő: 2017. július 4.

Regisztráció >>

 


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával 2017. április 8-án megvalósuló Robotika óvodától egyetemig c. tehetségnappal egybekötött konferencia bővebb információi a linkre kattintva érhetőek el.Az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" cím elnyerésére kiírt pályázatunk lezárult.

A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén a cím viselésére jogosult intézmények listája ide kattintva megtekinthető.A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

Békéscsabai POK

2016. október 28-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Csányi Judit Tanitói
dr. Rókáné Rózsa Anikó Matematika
Balogh Erika Magyar nyelv és irodalom
Nagy Angelika Pedagógiai mérés-értékelés
Tirjákné Prisztavok Ágnes Idegen nyelv

 


 

Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (5) bekezdésében, valamint a 99/C. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az Oktatási Hivatal biztosítja.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatának ellátása érdekében az országban tizenöt Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre, ezek egyike a nemzetiségi nevelést-oktatást végző intézmények számára nyújt pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat. A Pedagógiai Oktatási Központok önálló szervezeti egységként, az Oktatási Hivatal főosztályaiként működnek.

A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ Békés megyében a helyi igényeknek megfelelően – valamennyi köznevelési intézmény és pedagógus számára – biztosítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, amelyek az alábbiak:

 • pedagógiai értékelés,
 • szaktanácsadás, tantárgygondozás,
 • pedagógiai tájékoztatás,
 • tanügy-igazgatási szolgáltatás,
 • pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének szervezése és segítése,
 • tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
 • tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,
 • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése,
 • intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás,
 • a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelés és tanítási-tanulási folyamat segítése,
 • a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló pedagógiai-szakmai szolgáltatás,
 • a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelése, nevelés-oktatása megszervezésének és ellátásának segítése,
 • az országos pedagógiai mérés-értékelési eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozása, országos terjesztése.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszerét az Oktatási Hivatal szakmai irányításával a Pedagógiai Oktatási Központok egységes standardok alapján fejlesztik ki, működtetik és biztosítják azonos értékrend szerint és azonos minőségben.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátása során kiemelten kezeljük az intézményközi tanulás támogatását, az iskolák közötti egyenrangú kapcsolatok erősítését, a működő pedagógia műhelyek, jó gyakorlatok feltérképezését és azok eredményeinek megosztását.

Mindezeken kívül a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ – az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztálya szakmai irányításával – közreműködik a pedagógusok minősítő vizsgáinak, minősítő eljárásainak, valamint a pedagógiai-szakmai ellenőrzések megszervezésében, továbbá – az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának szakmai irányításával – többek között az országos mérések (országos kompetenciamérés, nyelvi mérések, DIFER) és nemzetközi mérések megszervezésében, a középfokú beiskolázás lebonyolításában és az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) szervezésében.

A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ szoros szakmai együttműködést ápol a megyei szakmai társszervekkel.

Együttműködésükben bízva, eredményes tanévet kívánunk.

Simon Nóra Edina
főosztályvezető


Nyomtatás