Megnyílt a 2022. évi pedagógusminősítési portfólió- és pályázati felület

2021. június 30-án megnyílt a 2022. évi Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatok minősítési eljárásaihoz kapcsolódó portfóliófelület, valamint a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz tartozó pályázati felület. A dokumentumok feltöltési határideje 2021. november 25.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/C. § (1) bekezdésének megfelelően az oktatásért felelős miniszter – az Oktatási Hivatal (OH) javaslata alapján – döntött a 2022. évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak köréről. Az OH a köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartásában szereplő, az intézmények által rögzített adatok, továbbá az OH felületére feltöltött és e-mailben elküldött dokumentumok alapján tette meg javaslatát a 2022. évben minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről.

A 2022. évi minősítési eljárásra 12 ezer pedagógus jelentkezett, közülük 9 856-an kerültek be a 2022. évi minősítési tervbe.

Az OH valamennyi érintett pedagógusnak, illetve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottnak értesítést küldött a 2022. évi minősítésre jelentkezés elbírálásáról, elutasítás esetén a fellebbezés lehetőségéről, a portfólió/pályázat feltöltésének módjáról, valamint – az érintetteknek – az eljárási díj befizetésének határidőre történő kötelezettségéről. Az értesítést minden érintett a KIR személyi nyilvántartásában rögzített személyes e-mail-címére kapta meg. Ezzel egyidejűleg a pedagógusok számára az e-portfóliófelület és a pályázati felület is megnyílt, melyről az OH szintén értesítette az érintetteket. A minősítési tervbe bekerülteknek az e-portfólió, illetve a pályázat feltöltésére 2021. november 25-ig van lehetősége.

Nyomtatás