2020. márciusa és áprilisa között szünetelnek a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési látogatások

A koronavírus terjedése következtében a Kormány 1102/2020. (III.14.) Korm. határozatában a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről, az emberi erőforrások minisztere 3/2020. (III.14.) határozatában pedig tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti), a pedagógusminősítési és a szaktanácsadói eljárások során – a hatályos jogszabályok és eljárásrendek alapján – elengedhetetlen az érintett intézményekben dolgozó és az oda látogató szakemberek között a személyes kontaktus, az eljárásban résztvevők a helyszínek megközelítéséhez jellemzően a közösségi közlekedést veszik igénybe.

A Pedagógus I. és II. fokozatot célzó minősítési eljárásnak, a pedagógus-tanfelügyeletnek és a szaktanácsadásnak fontos része az óra-, illetve foglalkozáslátogatás, Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás esetében pedig a nyilvános védés. Ezekre a jelenlegi rendkívüli helyzetben már nem kerülhet sor. A vezetői, intézményi tanfelügyeletek során készítendő interjúk nem valósíthatók meg a tantestület érintett tagjai, valamint a szülők képviselőinek kényszerű távolléte miatt.

A fentiek alapján – az Emberi Erőforrások Minisztériumával történt egyeztetés alapján – a 2020. március és 2020. április hónapra tervezett tanfelügyeleti és pedagógusminősítési, valamint audit-látogatások és a Hivatal által szervezett szaktanácsadói események felfüggesztésre kerülnek. Kivételt képeznek a Kutatótanár fokozatot célzó minősítési eljárások, amelyek során a kapcsolattartás és értékelés csak online történik.

A pedagógusminősítésben, a tanfelügyeleti eljárásban és a szaktanácsadásban részt vevő intézmények, pedagógusok, szakértők és szaktanácsadók adott eljárásokban lévő státuszát – további intézkedésig – a Hivatal felfüggeszti. Az ilyen módon felfüggesztett eljárásokat a 2020. őszi időszakban szervezi meg a Hivatal, az eljárásokra vonatkozó határidők megtartásával.

Nyomtatás