Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat megújítása

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 8.§ (5) bekezdés alapján:

„A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusnak - kivéve az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátó pedagógust - a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolásától számított ötödik naptári évben - az adott fokozatba sorolás megtartása érdekében - a Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát meg kell újítania. A megújítás keretében a pedagógusnak a pályázata megvalósulását kell értékelnie, továbbá az előző Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolás megszűnését követő időszakra szóló öt év Mester- vagy Kutatóprogramját bemutatnia."

Az Oktatási Hivatal a jelentkezés megkönnyítése érdekében kidolgozta az Eljárásrend a Mesterprogram vagy Kutatóprogram megújításához című dokumentumot, amelyet az alábbi linken érhet el:

Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat megújítása – eljárásrend (utolsó frissítés: 2019.03.25.)

Az eljárásrendből részletes információt kap a jelentkezés menetéről, a jelentkezés elmaradásának következményéről, a lehetséges tevékenységváltásról, a nyugdíj előtt állók vagy a tartósan távol levők helyzetéről.

Nyomtatás