Általános tájékoztató

A pedagógusok előmeneteli rendszerének alappillére a pedagógusok minősítése (minősítő vizsga, minősítési eljárás). A pedagógusok előmeneteli rendszere biztosítja a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a pedagógus pályán való kiszámítható szakmai előmenetel lehetőségét és állami garanciáit.

A pedagógusok előmeneteli rendszerének személyi hatálya

A pedagógusok előmeneteli rendszerébe annak bevezetésétől kezdve fokozatosan egyre több pedagógus, illetve egyre több foglalkoztatási terület kapcsolódhatott be. Jelenleg az alábbi személyi körre terjed ki a pedagógus életpálya:

  • a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra (2013. szeptember 1-jétől);
  • a gyermekvédelmi intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra (2015. április 17-étől);
  • pedagógus munkakörre jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőkre (2015. szeptember 1-jétől)
  • pedagógus munkakörre jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőkre (2016. január 1-jétől);

A pedagógus előmeneteli rendszer fokozatai

A hatályos szabályozás alapján a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján

  • a) Gyakornok,
  • b) Pedagógus I.,
  • c) Pedagógus II.,
  • d) Mesterpedagógus,
  • e) Kutatótanár,

fokozatokat érheti el.

A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását az Oktatási Hivatal szervezi. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra a pedagógus az Oktatási Hivatalnál az informatikai támogató rendszer segítségével jelentkezhet. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás során az annak szervezésében résztvevők, illetve a pedagógus között kapcsolattartás elektronikus úton történik.

A minősítő vizsga és a minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak. A minősítő bizottság a jelölt pedagógus teljes körű pedagógiai tevékenységét, különösen a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott kötelezettségek teljesítését vizsgálja.

Az előmeneteli rendszer fokozataihoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában a nemzeti köznevelésről szóló törvény CXC. törvény 7. melléklete állapítja meg.

A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részletes szabályait, a sikeres minősítő vizsgához és minősítési eljáráshoz szükséges követelményeket a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg. A minősítő vizsgák, minősítési eljárások adott évi aktuális szempontrendszerét az oktatásért felelős miniszter által elfogadott útmutatók tartalmazzák.

Nyomtatás