Megnyílt a 2020. évi pedagógusminősítési portfólió- és pályázati felület

2019. június 27-én megnyílt a 2020. évi Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatok minősítési eljárásaihoz kapcsolódó portfóliófelület, valamint a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz tartozó pályázati felület. A dokumentumok feltöltési határideje 2019. november 25.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/C. § (1) bekezdésének megfelelően az oktatásért felelős miniszter – az Oktatási Hivatal (OH) javaslata alapján – döntött a 2020. évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak köréről. Az OH a köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartásában szereplő, az intézmények által rögzített adatok, továbbá az OH felületére feltöltött dokumentumok alapján tette meg javaslatát a 2020. évben minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről.

A 2020. évi minősítési eljárásra 19 876 pedagógus jelentkezett, közülük 17 335-en kerültek be a 2020. évi minősítési tervbe. A KIR személyi nyilvántartásában rögzített adatok hitelességéért a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) f) pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 14–17.§-a értelmében az intézményvezető felel, szükség esetén a KIR-ben rögzített adatok módosítását a változás bekövetkezését követő 5 napon belül kell elvégeznie.

Az OH valamennyi érintett pedagógusnak, illetve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottnak értesítést küldött a 2020. évi minősítésre jelentkezés elbírálásáról, elutasítás esetén a fellebbezés módjáról, a portfólió/pályázat feltöltésének módjáról, valamint – az érintetteknek – az eljárási díj befizetésének módjáról és határidejéről. Az értesítést minden pedagógus a KIR személyi nyilvántartásában rögzített személyes e-mail-címére kapta meg. Ezzel egyidejűleg az e-portfóliófelület és a pályázati felület is megnyílt, melyről az OH szintén értesítette az érintett pedagógusokat. A minősítési tervbe bekerült 17 335 pedagógusnak az e-portfólió, illetve a pályázat feltöltésére 2019. november 25-ig van lehetősége abból a munkakörből (és tantárgyból), amelyet a jelentkezéskor megjelölt.

Nyomtatás