Megnyílt a 2018. évi pedagógusminősítési eljárásokhoz kapcsolódó portfólió- és pályázati felület

2017. június 28-án megnyílt a 2018. évi Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatok pedagógusminősítési eljárásaihoz kapcsolódó portfóliófelület, valamint a mesterpedagógus és kutatótanári fokozatokhoz tartozó pályázati felület. A portfólió, illetve a pályázat feltöltési határideje 2017. november 25.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/C. § (1) bekezdésének megfelelően az oktatásért felelős miniszter – az Oktatási Hivatal javaslata alapján – döntött a 2018. évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok/nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak köréről. Az Oktatási Hivatal a KIR személyi nyilvántartásban, az intézmény által rögzített adatok, továbbá az Oktatási Hivatal felületére feltöltött dokumentumok alapján tette meg javaslatát a 2018. évben minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről. A KIR személyi nyilvántartásban rögzített adatok hitelességéért a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) f) pontja valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 14-17. § szakaszai értelmében az intézményvezető felel, szükség esetén a KIR-ben rögzített adatok módosítását a változás bekövetkezését követő 5 napon belül kell elvégeznie.

Az Oktatási Hivatal valamennyi érintett pedagógust/nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott számára értesítést küldött a minősítési tervbe történő bekerülés eredményéről. Az értesítést a pedagógus a KIR személyi nyilvántartásban rögzített személyes e-mail címén keresztül kapta meg. Ezzel egyidejűleg a feltöltendő e-portfólió felület, valamint a mesterpedagógus fokozatot, illetve kutatótanári fokozatot megpályázó pedagógusok esetében a pályázati felület is megnyílt, melyről az Oktatási Hivatal szintén értesítette az érintett pedagógusokat. A minősítési tervbe bekerült pedagógusoknak az e-portfólió, illetve a pályázat feltöltésére 2017. november 25-ig van lehetőségük abból a munkakörből (és tantárgyból), amelyet a jelentkezésükkor megjelöltek.

Nyomtatás