A 2018. évi pedagógusminősítések és tanfelügyeleti látogatások időpontjairól

Az Oktatási Hivatal (OH) megkezdte a 2018. évi minősítési tervbe felvett pedagógusok portfólióvédési időpontjainak, illetve a 2018. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe bekerült intézményvezetők és intézmények tanfelügyeleti látogatási időpontjának közzétételét. Folyamatban van a minősítésben, illetve az ellenőrzésben résztvevő szakértők kijelölése is.

A hatályos jogszabályok alapján a 2018. évi tanfelügyeleti időpontokat 2017. november 30-ig folyamatosan, a 2018. június 30-ig tervezett minősítések időpontjait 2017. december 15-ig folyamatosan, a 2018. szeptember 1-jét követő minősítésekét pedig legkésőbb 2018. augusztus 10-ig teszi közzé az OH. Erről a hivatal elektronikus levélben tájékoztatta a jövő évi pedagógusminősítésben és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben (tanfelügyeletben) érintetteket. A törölt látogatások újraszervezése – a fenti határidőktől függetlenül – folyamatos.

Az érintettek a pontos időpontokat és a látogatás részleteit egy erre a célja kijelölt informatikai támogató rendszerben tekinthetik meg, és ugyanitt lehet jelezni – a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központoknak – az intézménylátogatási időpontokkal kapcsolatban felmerült problémákat is.

Nyomtatás