Ugrás a tartalomhoz

Pedagógusminősítés 2017: megnyílt az e-portfólió feltöltőfelület

2016. október 12.

Megnyílt az elektronikus felület, ahová 2016. november 25-ig kell feltölteniük portfóliójukat/pályázatukat azoknak a pedagógusoknak, akik szerepelnek az oktatásért felelős miniszter által kiadott 2017. évi minősítési tervben Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatot, valamint Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítésben. Az érintett pedagógusoknak portfóliót, illetve Mesterpedagógus/Kutatótanár pályázatot kell készíteniük és véglegesíteniük.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdésének megfelelően az oktatásért felelős miniszter 2016. február 28-án miniszteri közleményében tette közzé a 2017-ben esedékes minősítővizsgák és minősítési eljárások keretszámát és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A miniszteri közlemény és az Oktatási Hivatal tájékoztatója az alábbi linken érhető el: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2017._evi_keretszam_-_Miniszteri_hatarozat.pdf

A feltételeknek megfelelő pedagógusok 2016. április 30-ig jelentkezhettek intézményvezetőjüknél a Pedagógus II., a Mesterpedagógus illetve a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítésekre. A 2017. évben minősítésre kötelezettek a 2015. január 2-a és 2016. január 1-je között jogviszonyt létesített, jelenleg Gyakornok besorolású pedagógusok.

A 2017. évi minősítésre összesen 25 365 pedagógus jelentkezett a 2016. április 30-ai határidőig. A minősítési tervbe történő felvétel feltételeinek vizsgálatát követően, az oktatásért felelős miniszter döntése értelmében 22 854 pedagógus került be a 2017. évi minősítési tervbe (3 374 fő Pedagógus I. fokozat elérését célzó pedagógus, 5 630 fő ideiglenes Pedagógus II. fokozatba sorolt és a Pedagógus II. fokozat elérését célzó pedagógus, 12 786 fő Pedagógus II. fokozat elérését megcélzó pedagógus, 1 025 fő Mesterfokozat elérését megcélzó pedagógus, 39 fő Kutatótanár fokozat elérését megcélzó pedagógus).

A 2017. évi minősítési tervből a Rendelet 36.§ (4) bekezdése, valamint a 39/K.§-a alapján az ideiglenes pedagógus II. fokozatban lévő, valamint a 2016. szeptember 1-jén 7 évnél kevesebb idővel az öregségi nyugdíj előtt álló pedagógusok törlése megtörtént. Ők a Rendelet értelmében 2017. január 1-től – minősítési eljárás lefolytatása nélkül - Pedagógus II. fokozatba kerülnek átsorolásra (kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt). Az érintett pedagógusok értesítése folyamatban van.

A 2017. évi minősítések tekintetében az érintett pedagógusok jogszabály által meghatározott következő feladata az e-portfólió, illetve a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár pályázat határidőre történő elkészítése és feltöltése.

Az e-portfólió, a pályázat feltöltési határideje: 2016. november 25.

A minősítési tervbe bekerült, Pedagógus I. fokozat, illetve Pedagógus II. fokozat elérését célzó pedagógusoknak az e-portfóliójukat, a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó pedagógusoknak a Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatukat 2016. november 25. 23 óra 59 percig kell feltölteniük és véglegesíteniük az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. Minősítővizsgájukra, minősítési vagy bírálati eljárásukra 2017-ben kerül sor, és sikeres minősítővizsga, minősítési eljárás, bírálati eljárás esetén 2018. január 1-jén kerülhetnek a pedagógus-előmeneteli rendszer magasabb fokozatába, vagyis Gyakornok fokozatból Pedagógus I. fokozatba, Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba, Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatból Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba.

Az Oktatási Hivatal elektronikus levélben közvetlenül tájékoztatta az e-portfólió/pályázat feltöltőfelület megnyitásáról az összes érintett pedagógust, valamint intézményvezetőiket.
A pedagógusok szakmai tájékoztatását szolgálja, az e-portfólió elkészítését segíti az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című alapdokumentum negyedik, javított változata, amely az Oktatási Hivatal honlapján, a http://www.oktatas.hu/kiadvanyok/ oldalon érhető el.
A feltöltőfelületen elérhető felhasználói útmutató közérthetően megfogalmazza számukra, hogy a dokumentumokat miként és hová töltsék fel a megadott határidőig.

Az e-portfólió feltöltőfelületét érintő technikai kérdéseiket, valamint az e-portfólió tartalmi elvárásaival kapcsolatos kérdéseiket a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központ e-mail címére juttathatják el a pedagógusok. A Pedagógiai Oktatási Központok e-mail címeit a következő felületen érhetik el: Pedagógiai Oktatási Központok (POK) elérhetőségei: http://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/pok_elerhetoseg.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra