Megjelent a 2023. évi minősítési eljárásokba való bekerülésről szóló miniszteri döntése

2022. június 30-án megjelent a 2023. évi minősítési eljárásokba való bekerülésről szóló döntés. A minősítési eljárásra jelentkezők és intézményeik az Oktatási Hivatal informatikai rendszerében tekinthetik meg az erről szóló információkat.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/C. § (1) bekezdésének megfelelően a köznevelésért felelős miniszter – az Oktatási Hivatal (OH) javaslata alapján – döntött a 2023. évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak köréről. Az OH a köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartásában szereplő, az intézmények által rögzített adatok, továbbá az OH felületére feltöltött és e-mailben elküldött dokumentumok alapján tette meg javaslatát a 2023. évben minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről.

A 2023. évi minősítési eljárásra közel 9 ezer pedagógus jelentkezett, közülük 7 417-en kerültek be a 2023. évi minősítési tervbe.

Az OH valamennyi érintett pedagógusnak, illetve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottnak értesítést küldött a 2023. évi minősítésre jelentkezés elbírálásáról, elutasítás esetén a fellebbezés lehetőségéről, a portfólió/pályázat feltöltésének módjáról, valamint – az érintetteknek – az eljárási díj befizetésének határidőre történő kötelezettségéről. Az értesítést minden érintett a KIR személyi nyilvántartásban rögzített személyes e-mail-címére kapta meg.

Ezzel egyidejűleg a pedagógusok számára a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatok minősítési eljárásához kapcsolódó e-portfóliófelület és a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz tartozó pályázati felület is megnyílt, melyről az OH szintén értesítette az érintetteket. A minősítési tervbe bekerülteknek az e-portfólió, illetve a pályázat feltöltésére 2022. november 25-ig van lehetősége.

Nyomtatás