Lezárult a jelentkeztetés a 2023. évi pedagógusminősítési eljárásra

A pedagógusok 2022. március 31-ig jelentkezhettek a 2023. évi minősítési eljárásra. Az intézményvezetők 2022. április 19-ig rögzíthették a jelentkezéseket az Oktatási Hivatal (OH) informatikai rendszerében.

Az általános jelentkezési szabályok és az oktatásért felelős miniszter által 2022. február 28-áig közleményben meghatározott különös feltételek alapján a 2023. évi minősítési eljárásra összesen 8.616 fő jelentkezett:

 • Pedagógus I. besorolási fokozat elérését célzó kötelező minősítési eljárás gyakornokoknak: 1.928 fő
 • Pedagógus I. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőknek: 23 fő
 • Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó általános minősítési eljárás: 5.458 fő
 • Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőknek: 100 fő
 • Mesterpedagógus besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 586 fő
 • Mesterpedagógus fokozatot megújító minősítési eljárás: 67 fő
 • Kutatótanár besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 18 fő
 • Kutatótanár fokozatot megújító minősítési eljárás: 10 fő
 • Pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és pedagógusminősítési szakértő tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 285 fő
 • Szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 121 fő
 • Egyházi szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 20 fő

A minősítési eljárásra a meghatározott feltételek alapján jelentkeztetett pedagógusokat, oktatókat vagy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat 2022. április 20-án a köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartásában rögzített e-mail-címükön értesíti az OH. A jelentkezők az OH informatikai felületén ellenőrizhetik az intézményvezetőjük által megadott adataikat.

Ha az intézményvezető a minősítő vizsgát vagy a nem kötelező minősítési eljárásra való jelentkezést nem vagy hibásan rögzítette az informatikai rendszerben, a pedagógus, oktató a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központhoz 2022. május 10-ig benyújtott hitelesített kérelmével a minisztertől kérheti a minősítési tervbe való felvételét vagy hibás adatainak módosítását.

A Pedagógus I. fokozatot célzó eljárásra továbbra is folyamatosan rögzíthetnek jelentkezéseket az intézményvezetők az informatikai támogató felületen a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/A. § (3) bekezdésében foglalt esetekben.

A jelentkezéssel kapcsolatos szakmai és technikai kérdés esetén a területileg illetékes pedagógiai oktatási központok és a Pedagógusminősítési Osztály munkatársai (eletpalya@oh.gov.hu) felkészülten segítenek.

 

Nyomtatás