Lezárult a jelentkeztetés a 2021. évi pedagógusminősítési eljárásra

A pedagógusok 2020. március 31-ig jelentkezhettek a 2021. évi minősítési eljárásra. Az intézményvezetők a hatályos jogszabály alapján 2020. április 15-ig rögzíthették a jelentkezéseket az Oktatási Hivatal (OH) informatikai rendszerében.

Az általános jelentkezési szabályok és az oktatásért felelős miniszter által 2020. február 28-áig közleményben meghatározott különös feltételek alapján a 2021. évi minősítési eljárásra összesen 10.935 fő jelentkezett:

  • Pedagógus I. besorolási fokozat elérését célzó kötelező minősítési eljárás gyakornokoknak: 2.129 fő
  • Pedagógus I. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőknek: 24 fő
  • Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó általános minősítési eljárás: 6.824 fő
  • Mesterpedagógus besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás:1.389 fő
  • Kutatótanár besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 30 fő
  • Mesterpedagógus fokozatot megújító minősítési eljárás: 183 fő
  • Kutatótanár fokozatot megújító minősítési eljárás: 24 fő
  • pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és pedagógusminősítési szakértő tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 207 fő
  • szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 119 fő
  • egyházi szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 6 fő

A minősítési eljárásra jelentkeztetett pedagógusokat vagy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat 2020. április 16-ától értesíti az OH a köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartásában rögzített e-mail-címükön. A jelentkezők az OH informatikai felületén ellenőrizhetik az intézményvezetőjük által megadott adataikat.

Ha az intézményvezető a minősítő vizsgát vagy a nem kötelező minősítési eljárásra való jelentkezést nem vagy hibásan rögzítette az informatikai rendszerben, a pedagógus a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központhoz 2020. május 10-ig benyújtott kérelmével a minisztertől kérheti a minősítési tervbe való felvételét vagy hibás adatainak módosítását.

A Pedagógus I. fokozatot célzó eljárásra továbbra is folyamatosan rögzíthetnek jelentkezéseket az intézményvezetők az informatikai támogató felületen a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/A. § (3) bekezdésében foglalt esetekben.

Nyomtatás