Lezárult a jelentkeztetés a 2020. évi pedagógusminősítési eljárásra

A pedagógusok 2019. március 31-ig jelentkezhettek a 2020. évi minősítési eljárásra az intézményvezetőjüknek átadott, kitöltött jelentkezési lappal. Az intézményvezetők a hatályos jogszabály alapján 2019. április 15-ig rögzíthették a jelentkezéseket az Oktatási Hivatal (OH) informatikai rendszerében.

Az általános jelentkezési szabályok és az oktatásért felelős miniszter által 2019. február 28-áig közleményben meghatározott különös feltételek alapján a 2020. évi minősítési eljárásra összesen 19.619 fő jelentkezett:

  • 2020. évi kötelező Pedagógus I. minősítési eljárás gyakornokoknak: 2.903 fő
  • 2020. évi Pedagógus I. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőknek: 50 fő
  • 2020. évi általános, Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 13.059 fő
  • 2020. évi Mesterpedagógus besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás:1.840 fő
  • 2020. évi Kutatótanár besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 33 fő
  • 2020. évi Mesterpedagógus fokozatot megújító minősítési eljárás: 720 fő
  • 2020. évi Kutatótanár fokozatot megújító minősítési eljárás: 91 fő
  • 2020. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és pedagógusminősítési szakértő tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 563 fő
  • 2020. évi szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 238 fő
  • 2020. évi egyházi szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 122 fő

A minősítési eljárásra jelentkeztetett pedagógusokat vagy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat 2019. április 17-étől értesíti az OH a köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartásában rögzített e-mail-címükön. A jelentkezők az OH informatikai felületén ellenőrizhetik az intézményvezetőjük által megadott adataikat.

Ha az intézményvezető a minősítő vizsgát vagy a nem kötelező minősítési eljárásra való jelentkezést nem vagy hibásan rögzítette az informatikai rendszerben, a pedagógus a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központhoz 2019. május 10-ig benyújtott kérelmével a minisztertől kérheti a minősítési tervbe való felvételét vagy hibás adatainak módosítását.

A Pedagógus I. fokozatot célzó eljárásra továbbra is folyamatosan rögzíthetnek jelentkezéseket az intézményvezetők az informatikai támogató felületen a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/A. § (3) bekezdésében foglalt esetekben.

Nyomtatás