Jogszabályi háttér

A pedagógusok minősítésének jogszabályi kereteit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 17. pont, 62. § (3), 64-64. §§, 94. § (4) g), 97. § (20)

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

Nyomtatás