Aktualitások

2016. július 29-én megjelent a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet. A rendelet számos módosítást, pontosítást tartalmaz. A változásokról az Oktatási Hivatal munkatársai a 2016/2017 tanévkezdést támogató megyei/fővárosi szakmai tanévnyitó konferenciákon tájékoztatják az intézményvezetőket. A tanévnyitó szakmai konferenciák helyszínéről és időpontjáról az alábbi linken talál információkat.

A rendeletmódosítás érinti a 2016. évi mesterpedagógus és kutatótanári eljárásban résztvevőket. A módosítást követően augusztus hónapban várható ezen eljárások szakmai tartalmát meghatározó Útmutatók megjelenése azok miniszteri jóváhagyását követően. Ezt követően nyílik meg az eljárásokat támogató informatikai felület, ahova a mester- és kutatótanár-jelöltek feltölthetik a jogszabályban meghatározott dokumentumokat.

A pedagógusminősítéssel kapcsolatos fontos információ, hogy az emberi erőforrások minisztere 2016. június 20-án döntött a 2017. évi minősítési tervről. Az Oktatási Hivatal 2016. június 30-ig valamennyi érintett pedagógust, valamint intézményvezetőjét elektronikus úton értesítette a tervbe való bekerülésről. Fontos, hogy a tervbe való bekerülésről szóló döntés minden esetben a Köznevelési információs rendszerben 2016. április 30-án rögzített adatok alapján történt. Amennyiben ezen adatokban 2016. május 10-ig módosítás történt, és ez a minősítési tervbe való bekerülést befolyásolja, úgy az érintett pedagógusok pótlólagosan kerülnek be a minősítési tervbe, vagy kerülnek ki onnan.

Nyomtatás