Lezárult a jelentkeztetés a 2022. évi pedagógusminősítési eljárásra

A pedagógusok 2021. március 31-ig jelentkezhettek a 2022. évi minősítési eljárásra. Az intézményvezetők a hatályos jogszabály alapján 2021. április 15-ig rögzíthették a jelentkezéseket az Oktatási Hivatal (OH) informatikai rendszerében.

Az általános jelentkezési szabályok és az oktatásért felelős miniszter által 2021. február 28-áig közleményben meghatározott különös feltételek alapján a 2022. évi minősítési eljárásra összesen 11.887 fő jelentkezett:

 • Pedagógus I. besorolási fokozat elérését célzó kötelező minősítési eljárás gyakornokoknak: 2.238 fő
 • Pedagógus I. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőknek: 34 fő
 • Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó általános minősítési eljárás: 8.213 fő
 • Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőknek: 96 fő
 • Mesterpedagógus besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 604 fő
 • Kutatótanár besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 176 fő
 • Mesterpedagógus fokozatot megújító minősítési eljárás: 25 fő
 • Kutatótanár fokozatot megújító minősítési eljárás: 13 fő
 • Pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és pedagógusminősítési szakértő tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 351 fő
 • Szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 115 fő
 • Egyházi szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 22 fő

A minősítési eljárásra a meghatározott feltételek alapján jelentkeztetett pedagógusokat, oktatókat vagy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat 2021. április 19-étől értesíti az OH a köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartásában rögzített e-mail-címükön. A jelentkezők az OH informatikai felületén ellenőrizhetik az intézményvezetőjük által megadott adataikat.

Ha az intézményvezető a minősítő vizsgát vagy a nem kötelező minősítési eljárásra való jelentkezést nem vagy hibásan rögzítette az informatikai rendszerben, a pedagógus, oktató a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központhoz 2021. május 10-ig benyújtott kérelmével a minisztertől kérheti a minősítési tervbe való felvételét vagy hibás adatainak módosítását.

A Pedagógus I. fokozatot célzó eljárásra továbbra is folyamatosan rögzíthetnek jelentkezéseket az intézményvezetők az informatikai támogató felületen a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/A. § (3) bekezdésében foglalt esetekben.

A jelentkezéssel kapcsolatos szakmai és technikai kérdés esetén a területileg illetékes pedagógiai oktatási központok és a Pedagógusminősítési Osztály munkatársai (eletpalya@oh.gov.hu) felkészülten segítenek.

Nyomtatás