Tájékoztatás a 2021. évi pedagógusminősítési keretszámokról

2020. február 28-án megjelent az emberi erőforrások miniszterének közleménye (a továbbiakban: közlemény) a 2021. évi pedagógusminősítési keretszámról és a minősítési tervbe való felvétel különös feltételeiről.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 10. § (1) bekezdése alapján megjelent közlemény ezen a linken érhető el.

A minősítésre jelentkezés – a Mesterpedagógus fokozat megszerzésére irányuló kivételével – már a kormányrendelet általános szabályozása alapján történik, különös feltétel meghatározása nélkül. Ezáltal a pedagógusok széles körének nyílik lehetősége magasabb fokozat elérésére.

A Mesterpedagógus fokozatra, valamint a pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, illetve a szaktanácsadói minősítésre jelentkezéshez kapcsolódó hiányterületek listái itt érhetőek el:

A 2021. évi eljárásban azok a Mesterpedagógusok és Kutatótanárok is részt vehetnek, akik 2017. január 1-től valósítják meg Mester- vagy Kutatóprogramjukat. A megújító eljárás során a pedagógusnak pályázata megvalósulását kell értékelnie, továbbá az előző Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolás megszűnését követő időszakra szóló öt év Mester- vagy Kutatóprogramját bemutatnia.

A pedagógusok az őket foglalkoztató intézmény vezetőjénél kezdeményezhetik minősítésüket. A jelentkezés leadása az adatkezelő intézményben lehetséges, abban az esetben is, ha a pedagógus több intézménnyel áll jogviszonyban. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Szkt.) 127. § (5) bekezdése alapján a szakgimnázium, illetve szakközépiskola alkalmazottja az Szkt. hatálybalépését megelőző napon fennálló jogviszonyában jelentkezhet önkéntes alapon a 2021. évi minősítési eljárásra.

Az Oktatási Hivatal (OH) valamennyi köznevelési intézménynek elküldi a jelentkezéssel kapcsolatos információkat, valamint a jelentkezési lapokat, amelyek itt is elérhetők. A jelentkezési lap két példányát aláírva 2020. március 31-éig kell benyújtani az intézményvezetőnek, aki aláírásával igazolja, hogy a pedagógus az eljárásra jelentkezett, majd a jelentkezési lapból visszaad egy példányt a pedagógusnak. Az aláírt jelentkezési lapot mindkét félnek meg kell őriznie, mert a későbbiekben a jelentkezés és a jelentkezés adatainak igazolására szolgálhat. Fontos kiemelni, hogy a különös feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában (2020. március 31.) meg kell felelni.

A jelentkezési lapok alapján az intézményvezető az OH által működtetett informatikai felületen 2020. április 15-éig rögzíti a jelentkezéseket, megjelölve az elérni kívánt fokozatot (Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár). A kormányrendelet alapján az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg. A Kutatótanár, valamint a szakértői, szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló Mesterpedagógus fokozatra jelentkezők esetében a jelentkezés rögzítésével egy időben egyéb dokumentumok feltöltése is szükséges, amelyek itt érhetők el.

Az intézményvezetők által jelentkeztetett pedagógusok a KIR személyi nyilvántartásban rögzített e-mail-címükön kapnak értesítést a jelentkezésről és a rögzített adatokról. Ha a jelentkező 2020. április 20-ig nem kap értesítést az OH-tól, akkor intézményvezetője nem rögzítette a jelentkezését a jelentkeztető felületen. Ha az intézményvezető nem, vagy ha hibásan rögzítette a jelentkezést, akkor a jelentkező az OH területileg illetékes pedagógiai oktatási központjához benyújtott, aláírt kérelemmel 2020. május 10-éig kérheti a 2021. évi minősítési tervbe való felvételét vagy a jelentkezéskor megadott adatainak módosítását. A jelentkezéshez és az adatmódosítási kérelemhez a jelentkező és az intézményvezető által aláírt, a jelentkezési határidőig leadott eredeti jelentkezési lap másolatát is csatolni kell.

A jelentkezések véglegesítése után az OH ellenőrzi a rögzített adatokat, majd az oktatásért felelős miniszter 2020. június 20-áig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről. A miniszter – az OH közreműködésével – a pedagógusokat és a munkáltatókat legkésőbb 2020. június 30-áig értesíti az eredményről.

A jelentkezéssel kapcsolatos szakmai és technikai kérdés esetén a területileg illetékes pedagógiai oktatási központok és a Pedagógusminősítési Osztály munkatársai (eletpalya@oh.gov.hu) felkészülten segítenek.

Nyomtatás